OBEC KAMBERK     ÚŘEDNÍ DESKA    ROZPOČTY A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ    ROK 2017

 

Závěrečný účet 2016

 

Rozpočtový výhled 2017 - 2019

 

Rozpočet na rok 2017, příjmy, výdaje

 

Úpravy rozpočtu  _1_   _2_   _3_   _4_    5      

 

Blaník - svazek obcí, IČ 70803889, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Dokumenty týkající se rozpočtu a hospodaření svazku jsou zveřejněny na internetových stránkách svazku na adrese www.mikroregionblanik.cz – Úřední deska. Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na úřadu Městyse Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, v úředních hodinách.