OBEC KAMBERK     ÚŘEDNÍ DESKA    ROZPOČTY A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ    

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Úpravy rozpočtu 2019        1       2         

Návrh rozpočtu na rok 2019,   příjmy  ,  výdaje  .

------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 v *.pdf , příloha , FIN , rozvaha , výkaz zisků a ztrát , audit
( zveřejněno 24.5.2019 )

Úprava rozpočtu 2018    1        2        3       4        5       6       7       8       

Plán rozpočtu na rok 2018,   příjmy  , výdaje

------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený Závěrečný účet 2017 ( v.*xlsx ) nebo  ( v *.pdf )  ,  příloha  ,  FIN  ,  rozvaha  ,  výkaz zisků a ztrát  ,  audit  , 
( zveřejněno 15.6.2018 )

Návrh závěrečného účtu za rok 2017  ( v.*xlsx )  nebo  ( v *.pdf ) , příloha  ,  FIN  ,  rozvaha  ,  výkaz zisků a ztrát  ,  audit  , 
( zveřejněno 25.5.2018 )

Rozpočet na rok 2017, příjmy, výdaje

Úpravy rozpočtu 2017  _1_    _2_    _3_    _4_     5           

------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočtový výhled 2017 - 2019

------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet 2016

------------------------------------------------------------------------------------------

Blaník - svazek obcí, IČ 70803889, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Dokumenty týkající se rozpočtu a hospodaření svazku jsou zveřejněny na internetových stránkách svazku na adrese www.mikroregionblanik.cz – Úřední deska. Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na úřadu Městyse Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, v úředních hodinách.

------------------------------------------------------------------------------------------