OBEC KAMBERK     ÚŘEDNÍ DESKA    ROZPOČTY A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ    

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Úpravy rozpočtu 2019        1       2         

Návrh rozpočtu na rok 2019,   příjmy  ,  výdaje  .

------------------------------------------------------------------------------------------

Úprava rozpočtu 2018    1        2        3       4        5       6       7       8       

Plán rozpočtu na rok 2018,   příjmy  , výdaje

------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet 2017  ,  příloha  ,  FIN  ,  rozvaha  ,  výkaz zisků a ztrát  ,  audit  , 

Rozpočet na rok 2017, příjmy, výdaje

Úpravy rozpočtu 2017  _1_    _2_    _3_    _4_     5           

------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočtový výhled 2017 - 2019

------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet 2016

------------------------------------------------------------------------------------------

Blaník - svazek obcí, IČ 70803889, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
Dokumenty týkající se rozpočtu a hospodaření svazku jsou zveřejněny na internetových stránkách svazku na adrese www.mikroregionblanik.cz – Úřední deska. Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na úřadu Městyse Louňovice pod Blaníkem, J. Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem, v úředních hodinách.

------------------------------------------------------------------------------------------