Z HISTORIE OBCE KAMBERK

 

Na této stránce jsou zveřejňovány informace a z historie Kamberka, historické dokumenty, fotografie ...
... zatím netříděné a neupravené, mnohdy s neúplným nebo žádným popisem, přesto věřím, že budou zajímavé a přínosné pro mnoho zájemců o historii.

 

- KRONIKA ŠKOLY V KAMBERCE z let 1882 - 1952, zvaná také "Švagrova" kronika 

    je zveřejněna v externí fotogalerii ZDE

 

 

- PAMĚTNÍ KNIHA OBCE KAMBERKU - pro roky 1924 - 1950

    je zveřejněna v externí fotogalerii ZDE

 

 

- KONCEPT KRONIKY 1945 až 1986
Tento text byl nalezen na Obecním úřadu v Kamberku, není jisté kdo je jeho autorem. Vedením kroniky v té době byl pověřen pan František Jenšík a tak je možné, že autorem poznámek je on. Dokument si můžete prostudovat ZDE

 

 

- KRONIKA obce Kamberk - zpětně vytvořená kronika pro roky 1950 - 1990, kdy kronika bohužel nebyla vedena.

    zápisy z let 1950 -1959
    zápisy z let 1960 -1969
    zápisy z let 1970 -1979
    zápisy z let 1980 -1990

 

 

- KRONIKA obce Kamberk od roku 1991

    zápis z roku 1991
    zápis z roku 1992
    zápis z roku 1993
    zápis z roku 1994
    zápis z roku 1995
    zápis z roku 1996
    zápis z roku 1997
    zápis z roku 1998
    zápis z roku 1999
    zápis z roku 2000
    zápis z roku 2001
    zápis z roku 2002
    zápis z roku 2003
    zápis z roku 2004
    zápis z roku 2005
    zápis z roku 2006
    zápis z roku 2007
    zápis z roku 2008
    zápis z roku 2009
    zápis z roku 2010
    zápis z roku 2011
    zápis z roku 2012
    zápis z roku 2013

 

- Jeden lidský život někdy nestačí k dokončení všech plánů. Kamberský rodák Ing.Karel Zachař se celý život věnoval mapování historie Kamberka a okolí. Jeho činnost směřovala k vydání souhrnné publikace na toto téma. Bohužel svojí práci nestihl dokončit, v roce 2013 zemřel. Přesto po něm zůstal ohromný objem sebraného materiálu a informací a bylo by škoda je nechat zapadnout. Věřím, že na ně v budoucnu někdo naváže ...
Dovoluji si zveřejnit materiály, které jsem od Ing.Zachaře dostal někdy v létě roku 2010. Je to jen zlomek jeho práce, nicméně alespoň tento se zachoval. 
2016/05/25 david šedivý

    příroda
    Kamberk popis
    historie (verze 2009)
    historie (verze 2010)
    tvrz
    soudní pře
    farnost
    škola
    řemesla
    spolky
    správa
    etnografie
    domy
    dům Bednařovský
    sedláci
    přílohy
    Předbořice
    Hrajovice
    literatura
    soupis
    toponyma
    pošta
    fragmenty - datumy
    fragmenty
    dvůr
    dvůr mapa
    cives

 

 

- Usnesení Krajského soudu civilního v Praze číslo 441/43 z 29.7.1943 a navazující 3803/44 z 8.11.1945, týkající se parcelace pozemků Dvora v Kamberku je zveřejněno ZDE.

 

 

- Zápis z členské pracovní schůze tělocvičné jednoty Sokol Kamberk z 11.2.1948 je zveřejněn ZDE.

 

 

- Seznam čísel popisných z roku 1980 si můžete prohlédnout ZDE.