SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

 

    Sbor dobrovolný hasičů obce Kamberk byl založen v roce 1878 a patří tedy k nejstarším sborům v Čechách. Historie sboru je částečně zdokumentována v pamětní síni v budově školy.

 


pamětní fotografie Sboru z roku 1942

 


oslavy 100. výročí založení Sboru

 


oslavy 125.výročí založení Sboru

 

    Kamberští hasiči se pravidelně zúčastňují soutěží v hasičském sportu, pořádají tradiční ples a o pouti se společně se Sokolem Kamberk podílejí na pořádání soutěží pro děti na fotbalovém hřišti.

    Obec se snaží hasiče podporovat. Na hasičské zbrojnici byla v roce 2007 opravena fasáda a v roce 2008 střecha. Sbor má v bezplatném pronájmu obecní rybníky Podhorník a Předbořický. U příležitosti oslav 130. výročí založení sboru, dostali hasiči příspěvek na nové uniformy.


opravená budova hasičské zbrojnice v roce 2008

 


společná fotografie z oslav 130. výročí založení Sboru

 


historická stříkačka "v akci" na oslavách 130. výročí založení sboru

 

    Činnost Sboru dobrovolných hasičů můžete sledovat aktuálně na jejich www stránkách www.sdhkamberk.unas.cz