Informace k GDPR

Obec Kamberk, IČ : 00233081 bude ke dni 25.května 2018 , tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, bude disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů.

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů jednou s povinností obce je "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pověřenec pro Obec Kamberk ke dni 25.5.2018 je jmenována: Martina Švecová, e-mail: svec.martina@seznam.cz, tel. 732 449 978

Více informací k nařízení GDPR naleznete na:

* webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/gdpr/

* webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Odkazy

* GDPR – informace

* Příloha – seznam agend obce