OBEC KAMBERK     AKTUALITY + ÚŘEDNÍ DESKA     ROK 2020 

 

 

ČIPOVÁNÍ PSŮ
    se bude konat v Kamberku na Městečku v sobotu 15.2.2020 ve 13 hodin, leták s pozvánkou je zveřejněn ZDE.

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
    nařízení veřejného ústního jednání, jedná se o dělení pozemku parc.č. 3082/1, celý dokument je zveřejněn ZDE.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Agentura ochrany přírody a krajiny 
    Návrh opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 navrhovaného znění opatření obecné povahy ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 navrhovaného znění opatření obecné povahy; a ze zákazu vjezdu s motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 tohoto OOP. Vyhláška je zveřejněna ZDE.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vlašim
s    tanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Vyhláška je zveřejněna ZDE.

 

ZPRAVODAJ 42
    byl vydán na konci ledna, elektronická verze je k dispozici ZDE.

 

HASIČSKÝ PLES

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného ve středu 15.1.2020 je zveřejněn ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

HADCE U HRNČÍŘ
    Krajský úřad Středočeského kraje nás informuje o možnosti seznámit se s Návrhem plánu péče o přírodní památku Hadce u Hrnčíř. Dokument oznámení je zveřejněn ZDE
(zveřejněno 7.1.2020)  

 

TERMÍNY SVOZU TKO V ROCE 2019

 

VYÚČTOVANÍ ULOŽENÍ TKO ZA ROK 2019
   
Poplatek za svoz popelnic se skládá ze 2 částí, první platíme Technickým službám Vlašim za svoz tko (tuhý komunální odpad). Druhou část platíme za uložení tko skládce EKOSO Trhový Štěpánov dle hmotnosti ukládaného odpadu. Vyúčtování uložení tko prostřednictvím Obce Kamberk můžete zaplatit v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách. Vlastní vyúčtování uložení tko za rok 2019 je zveřejněno ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat ve středu 15.1.2020 od 17:30, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARCHÍV AKTUALIT :    2019  ,  2018  ,   2017  ,  2016  ,  2015  ,  2014  ,  2013 2012  ,  2011  ,  2010  ,  2009  ,  2008  ,  2007  

 

správce stránek: David Šedivý, dsedivy@email.cz, tel.: 728 482 283