OBEC KAMBERK     AKTUALITY + ÚŘEDNÍ DESKA     ROK 2020 

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 43
    vyšel na konci března, v elektronické verzi je k dispozici ZDE.

 

KORONAVIR COVID-19
   
v souvislosti s "koronavirem" je Obec zahlcena informacemi ze všech stran, vláda, ministerstva, kraj i obce s rozšířenou působnosti nám neustále zasílají informace. Obec se snaží je obratem zveřejňovat, ale samozřejmě nelze webové stránky obce chápat v této věci jako hlavní informační zdroj. Pro nejaktuálnější informace sledujte stránky vlády, ministerstev, kraje ...

Vláda České republiky, www.vlada.cz 
Ministerstvo zdravotnictví, tel,: 1212 , 725 191 367, www.mzcr.cz
Ministerstvo vnitra, tel.: 974 815 394–6, www.mvcr.cz
Středočeský kraj, tel,: 800 710 710, www.kr-stredocesky.cz
Město Vlašim, tel.: 313 039 313, www.mesto-vlasim.cz
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, tel.: 317 784 000, http://www.khsstc.cz

V týdnu od 23. do 29.3. byly zveřejněny následující informace :
Ministerstvo vnitra zveřejňuje dne 24.3.202 Metodiku v případě karantény obcí
Ministerstvo vnitra zveřejňuje dne 24.3.202 Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků
Hasičský záchranný sbor zveřejňuje dne 24.3.2020 Postup vyžadování věcných zdrojů za krizového stavu
Stanovisko k nakládání s komunálním odpadem v době nákazy zveřejnil Státní zdravotní ústav 23.3.2020
Sbírka zákonů číslo 45/2020 z 23.3.2020 o přijetí krizových opatření

    V týdnu od 16. do 22.3. byly zveřejněny následující informace :
Usnesení bezpečnostní rady kraje z 20.3.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 19.3.2010 - nová nákupní doba pro seniory
Stanovisko Ministerstva vnitra z 19.3.2020 - posuzování lhůt ve veřejné správě
Algoritmus testování COVID-19
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření
Sbírka zákonů částka 41/2020 z 18.3.2020 o přijetí krizového opatření
Rozhodnutí hejtmanky číslo 2/2020 z 18.3.2020
Rozhodnutí hejtmanky číslo 1/2020 z 17.3.2020
Odpověď Ministerstva vnitra na dotazy Obcí k nouzovému stavu ze dne 18.3.2020
Zbytečný dopis Jana Hamáčka z 16.3.2020
Sbírka zákonů číslo 37/2020 z 16.3.2020 o přijetí krizového opatření 
Uzavření budov oznámil Městský úřad Vlašim 16.3.2020
Sdělení starosty Vlašimi z 16.3.2020
Ministerstvo vnitra informuje držitele zbraní o opatřeních v souvislosti s krizovým opatřením
Ministerstvo Vnitra informuje o předávání informací systémem KOPIS
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření
Sbírka zákonů číslo 35/2020 z 15.3.2010 o přijetí krizového opatření
Sbírka zákonů číslo 34/2020 z 15.3.2010 o povolání vojáků
Opatření obecné povahy Vlády České republiky z 15.3.2010 o ochraně vnitřních hranic 

 

    V pátek 13.3 a v sobotu 14.3. přišla další várka informací. Vláda vydala Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (33/2020) a Usnesení vlády číslo 211 o přijetí krizového opatření . Krajský úřad Středočeského kraje nás dopisem hejtmanky o zabezpečení opatření po vyhlášení nouzového stavu vládou. A Ministerstvo vnitra zaslalo informace pro obce , Opatření obecné povahy MV- 48168-2/OAM-2020 - včetně příloh 1 , 2 .

 

    Ve čtvrtek 12.3.2020 Vláda vyhlásila na 30 dní nouzový stav, dokumenty jsou zveřejněny ZDE (30/2010) a ZDE (31/2020).
    Prohlášení k tomu vydalo Ministaerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, k přečtení ZDE

 

    Ministerstvo zdravotnictví vydává i spoustu Mimořádných opatření : 8.3.2020 (nařízení karantény pro osoby blízké) , 9.3.2020 (zákaz návštěv ve zdravotnických zařízení), 10.3.2020 (hraniční kontroly příznaků infekčního onemocnění), 10.3.2020 (uzavření základních, středních a vysokých škol) , 10.3.2020 (zákaz konání akcí nad 100 osob), 

 

    Ke "Koronaviru" zaujmula 3.3.2020 svoje stanovisko Bezpečnostní rada kraje, i starosta Vlašimi.
Více oficiálních informací naleznete :

Krajská hygienická stanice pro Středočeský kraj:

http://www.khsstc.cz/dokumenty/zridili-jsme-novou-infolinku-ke-koronaviru-pro-stredocesky-kraj--5698_5698_161_1.html

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://koronavirus.mzcr.cz/

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Portál krizového řízení Středočeského kraje:

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/statni-zdravotni-ustav-zridil-specialni--94802/

 

OSLAVA 600 LET PŘEDBOŘIC
    se bude konat v Předbořicích 12. září 2020.

 

OSLAVA DNE MATEK A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
    je naplánována na sobotu 30.5.2020 v sále Sokola Kamberk

 

CESTA ZA ZLATEM
    proběhne letos 23.5.2020, start bude tradičně na Dolejším mlýně.

 

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
    bude přistaven ve dnech 23.a 24.4., časy budou upřesněny

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
    je naplánován od 9. do 19.4. ba obvyklých místech.

 

AKTUALIZACE OBECNÍCH VYHLÁŠEK
    na základě zákona číslo 278/2019, který aktualizuje zákon číslo 565/1990, Obec přepracovala a zastupitelstvo následně schválilo a vydává tyto obecně závazné vyhlášky:
- OZV č. 1 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování a úhrady nákladů na skládkování komunálních odpadů a nakládání se stavebním materiálem
- OZV č. 2 o místním poplatku ze psů ( V nové vyhlášce o místním poplatku ze psů již nejsou od poplatku osvobozeni myslivečtí psi. Poplatek platí všichni majitelé psů, činí 100,- Kč/rok.
- OZV č. 3 o místním poplatku z pobytu
- OZV č. 4 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

K nahlédnutí jsou vyhlášky v kanceláři OÚ nebo na webových stránkách obce.

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného ve středu 5.3.2020 je zveřejněn ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

UKLIĎME SVĚT

PRONÁJEM POHOSTINSTVÍ
   
Obec Kamberk nabízí pronájem pohostinství v Kamberku a bytu nacházejícího v téže budově, byt je možno využívat k ubytování za úplatu. V restauraci je cca 50 míst, v roce 2016 byla provedena rekonstrukce kuchyně, sociálního zařízení a instalován nový kotel. Zájemci o pronájem se můžou již nyní hlásit na Obecním úřadě v Kamberku. Stávající nájemkyně končí k 30.6.2020, ale v případě že nový nájemce bude chtít provozovat restauraci již dříve, je ochotna domluvit se na dřivějším ukončení. Podmínky nájmu jsou uvedeny ZDE. Nabídky zasílejte do 15.4.2020.

 

NEZNÁMÍ VLASTNÍCI
   
Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků pozemků v katastrálním území Kamberk je zveřejněn ZDE.

 

POZVÁNKA OSLAVU NA MDŽ

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat ve čtvrtek 5.března 2020 od 17 hodin, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

ROZBOR VODY
    z vodovodu v Kamberku byla proveden na vzorku odebraném 28.1.2010, výsledky jsou zveřejněny ZDE.

 

KONTROLA OSOBNÍCH DOKLADŮ
    Městský úřad Vlašim vyzývá ke kontrole osobních dokladů, výzva je zveřejněna ZDE.

 

ČIPOVÁNÍ PSŮ
    se bude konat v Kamberku na Městečku v sobotu 15.2.2020 ve 13 hodin, leták s pozvánkou je zveřejněn ZDE.

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
    nařízení veřejného ústního jednání, jedná se o dělení pozemku parc.č. 3082/1, celý dokument je zveřejněn ZDE.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Agentura ochrany přírody a krajiny 
    Návrh opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 navrhovaného znění opatření obecné povahy ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 navrhovaného znění opatření obecné povahy; a ze zákazu vjezdu s motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 tohoto OOP. Vyhláška je zveřejněna ZDE.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vlašim
    stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Vyhláška je zveřejněna ZDE.

 

ZPRAVODAJ 42
    byl vydán na konci ledna, elektronická verze je k dispozici ZDE.

 

HASIČSKÝ PLES

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného ve středu 15.1.2020 je zveřejněn ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

HADCE U HRNČÍŘ
    Krajský úřad Středočeského kraje nás informuje o možnosti seznámit se s Návrhem plánu péče o přírodní památku Hadce u Hrnčíř. Dokument oznámení je zveřejněn ZDE
(zveřejněno 7.1.2020)  

 

TERMÍNY SVOZU TKO V ROCE 2019

 

VYÚČTOVANÍ ULOŽENÍ TKO ZA ROK 2019
   
Poplatek za svoz popelnic se skládá ze 2 částí, první platíme Technickým službám Vlašim za svoz tko (tuhý komunální odpad). Druhou část platíme za uložení tko skládce EKOSO Trhový Štěpánov dle hmotnosti ukládaného odpadu. Vyúčtování uložení tko prostřednictvím Obce Kamberk můžete zaplatit v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách. Vlastní vyúčtování uložení tko za rok 2019 je zveřejněno ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat ve středu 15.1.2020 od 17:30, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARCHÍV AKTUALIT :    2019  ,  2018  ,   2017  ,  2016  ,  2015  ,  2014  ,  2013 2012  ,  2011  ,  2010  ,  2009  ,  2008  ,  2007  

 

správce stránek: David Šedivý, dsedivy@email.cz, tel.: 728 482 283