OBEC KAMBERK     AKTUALITY + ÚŘEDNÍ DESKA     ROK 2019

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 27.12.2019 je zveřejněn ZDE (zápis ) a ZDE (usnesení) 

 

ROZBOR VODY
    z vodovodu v Kamberku, na vzorku odebraném 14.11.2019 je zveřejněn ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat v pátek 27.12.2019 od 17:30, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
    týkající se oblastí zasažených kůrovcem je zveřejněna ZDE + příloha .Více informací je možno najít na stránkách Ministerstva zemědělství.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 27.11.2019 jsou zveřejněny ZDE (zápis ) a ZDE (usnesení) 

 

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÝCH DOKUMENTŮ DSO BENE-BUS

Všechny níže uvedené dokumenty jsou v elektronické podobě zveřejněny na stránce www.benebus.cz

- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023
- Rozpočet na rok 2020
- Závěrečný účet za rok 2018
- Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018

Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na adrese
DSO BENE-BUS, IČ: 75120321, Masarykovo náměstí 1, č. dveří 510 , 256 01 Benešov,
ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat ve středu 27.11.2019 v 17:30. Pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

EXEKUČNÍ DRAŽBA
    lesních pozemků ve Vilicích proběhne elektronicky 7.1.2020, informace jsou zveřejněny ZDE

 

ZPRAVODAJ číslo 41
    vyšel na začátku listopadu, elektronická verze je k dispozici ZDE.

 

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 30.10.2019 jsou zveřejněny ZDE (zápis ) a ZDE (usnesení)

 

VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
    je naplánován na sobotu 2 listopadu. 

 

ROZBOR VODY
    Výsledky rozboru vody z vodovodu v Kamberku jsou zveřejněny ZDE. Vzorky byly odebrány 3.9.2019

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat ve středu 30.10.2019 od 17:30, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
    zveřejňuje dokument Prověření možnosti využití "Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Vlašim" ZDE.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
    o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území. Ať už to znamená cokoliv, dokument je zveřejněný ZDE.

 

OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠEBÍŘOV,
    zveřejňuje Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování vykonávající působnost pořizovatele územních plánů podle ustanovení § 6 odst. 1c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu s ustanovením § 22 a § 52 odst. 1 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ZDE.

 

BENEBUS
    zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 - 2023

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 27.9.2019 jsou zveřejněny ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
    je naplánováno pro Předbořice na 30.9. od 7:30 do 15:00 hodin

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    proběhne v pátek 27. září 2019 od 18 hodin v budově obecního úřadu, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

SMĚNA POZEMKŮ
    Krajský úřad Středočeského kraje zveřejňuje informaci o směně pozemků v kú Kamberk, dokument je ZDE.

 

OPRAVA PROPUSTKU, UZAVÍRKA SILNICE
    v úterý 17.září začaly práce na opravě propustku v Kamberku. Jedná se o "horní" propustek ("spodní" už je opravený) v Kamberku Za řekou. V souvislosti s pracemi je neprůjezdná silnice směrem na Hrnčíře, uzavírka je označena dopravními značkami v Kamberku i v Hrnčířích. Vzhledem k charakteru komunikace není stanovena objížďka, každý si najde objízdnou trasu podle toho, kam potřebuje jet - buď přes Štamberk, Pravětice, Daměnice, Zátiší, Hrnčíře, nebo přes Šebírov, Mladou Vožici, Běleč, Bzovou, Vilice, Zátiší, Hrnčíře. Pokud někdo z místních bude potřebovat projet areálem ZD, je tak možno učinit po dohodě s pracovníky ZD. ZD Podblanicko žádá řidiče, aby nejezdili po poli nad areálem ZD, je zde množitelský porost jetele a přejezdem přes něj by došlo k jeho poškození.
Práce a s nimi spojená uzavírka, by měly trvat nejpozději do konce listopadu 2019.

 

SVOZ POPELNIC
    probíhá počínaje dnem 18.září vždy ve středu, 1x za 14 dní.

 

ŘÍZENÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NAČERADEC
    Veřejné projednání k návrhu ÚP Načeradec se bude konat dne 31.10.2019 v 10:30 v hasičárně č.p.273 v Načeradci (I. patro). Dokument je zveřejněn ZDE.

 

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
    týkající se použití reprodukčního materiálu lesních dřevin je zveřejněna ZDE.

 

ZPRAVODAJ číslo 40
    vyšel na konci srpna, elektronická verze je k dispozici ZDE.

 

NEZNÁMÍ VLASTNÍCI
    aktualizovaný seznam "neznámých vlastníků:" nemovitostí v ků Kamberk je zveřejněn ZDE. 

 

ZÁMĚR PRODEJE
    na svém jednání dne 19.8.2019 odsouhlasilo zastupitelstvo dva záměry prodeje obecních pozemků, jedná se o části obecních pozemků v Kamberku a Předbořicích, které mají majitelé sousedních nemovitostí zaplocené a užívají je jako své dvory nebo zahrady. Záměry jsou zveřejněny ZDE (pozemek 1461)  a ZDE (pozemek 3082/1) .
Pokud víte, že stejným způsobem užíváte obecní pozemek a máte zájem ho získat do vlastnictví, obraťte se s důvěrou na zastupitelstvo Obce.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 19.8.2019 jsou zveřejněny ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná v pondělí 19.8.2019 od 18 hodin, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

ZPRACOVÁNÍ NOVÝCH LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV
    Město Vlašim vydává Nařízení Města Vlašim č. 1/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO Vlašim) zařizovacího obvodu (ZO Vlašim)

 

POUŤ V KAMBERKU
    letošní pouťové akce budou probíhat v sobotu 27.července na fotbalovém hřišti, program pro děti, prezentace mladých hasičů, fotbalové utkání a na konec od 20 hodin taneční zábava se skupinou Tomáš Maďar Band.

 

ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU
    je zveřejněn ZDE.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 20.6.2019 jsou zveřejněny ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

ELEKTRONICKÁ EXEKUČNÍ DRAŽBA
    lesních pozemků v kú Vilice, se bude konat 23.7.2019, dražební vyhláška je zveřejněna ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná ve čtvrtek 20.6.2019 od 18 hodin, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

ROZBOR VODY Z VODOVODU V KAMBERKU
    byl proveden na vzorku odebraném dne 19.5.2019, výsledky jsou zveřejněny ZDE. Většina sledovaných ukazatelů je v normě, standardně máme nízký obsah vápníku a hořčíku = máme měkkou vodu. Nově se ve vodě objevil zvýšený obsah chlorečnanů jako vedlejší produkt dezinfekce vody chlorem. K nápravě byla použita nová šarže dezinfekčního roztoku. 

 

BENEBUS
    oznamuje zveřejnění dokumentů ZDE.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
    za volební obvod Kamberk jsou zveřejněny ZDE.

 

ZPRAVODAJ číslo 39
    vyšel v červnu 2019, elektronická verze je zveřejněna ZDE

 

SVAZEK OBCÍ BLANÍK
    zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2018 zde a zde.
(zveřejněno 27.5.2019)

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného 22.5.2019 naleznete ZDE a ZDE.

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
    SDH Kamberk připravuje na sobotu 25. května 2019 rybářské závody na rybníku Podhorník

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
    se budou konat 24. a 25. května 2019, informace o volebním okrsku je zveřejněna ZDE , oznámení o místě a čase konání voleb ZDE .

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat ve středu 22.5.2019 v 18 hodin, pozvánka s programem je zveřejněna ZDE.

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2018
    Návrh závěrečného účtu za rok 2018 je zveřejněn na stránce ROZPOČTY

 

ŽELEZNÝ ŠROT 
    můžete odkládat v Kamberku mezi budovu Obecního úřadu a hasičské zbrojnice do 24. května.

 

CESTA ZA ZLATEM
    tradiční pochod s rýžováním zlata se letos koná v sobotu 18. května 2019.

 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
    ohlašuje ČEZ pro obec Hrajovice na 15.5.2019 od 7:30 do 15:30 , více na www.cezdistribuce.cz (odstávky)

 

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU POPELNIC

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, DEN MATEK
    V sobotu 4.května 2019 (původně plánováno na neděli 5.května) proběhne vítání nových občánků a oslava Dne matek. Podrobnosti budou upřesněny.

VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU
    k dani z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO je zveřejněna ZDE.

 

POŽÁR V HRAJOVICÍCH
    V lesním porostu v Hrajovicích vznikl neopatrností a nezodpovědností při pálení klestí v sobotu 19.4.2019 dopoledne požár. Při jeho likvidaci muselo zasahovat několik jednotek hasičů.

 

DOKUMENT MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM
    s názvem "Oznámení o ukončení 2. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim a o konání veřejné prezentace návrhu územní studie" (ať už si pod tím představíme co chceme) je zveřejněn ZDE.

 

OPRAVA KAPLE V PŘEDBOŘICÍCH
    probíhá oprava interiéru kaple v Předbořicích, práce provádí pan Kosák a pan Fáček.

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
    konaného dne 5. dubna 2019 jsou zveřejněny ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

VÍTÁNÍ JARA
    v neděli 14.dubna 2019 ve 14 hodin se sejdeme na Městečku v Kamberku a půjdeme společně na Dolejší mlýn utopit Moranu a přivítat jaro.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
    Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:

 

AKCE POLICIE ČR
    Většina obyvatel Kamberka jistě zaregistrovala velkou policejní akci, policejní auta na cestách i necestách, vrtulník, v úterý 2.dubna od cca 20 do 22 hodin. Policie hledala "ztraceného pána", který si vyšel na procházku a nevrátil se. Kolem 22 hodiny byl pán nalezen a policejní akce ukončena. O akci následně informoval i denní tisk.

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 38
    vyšel na konci března, elektronická verze je k dispozici ZDE.

 

UKLIĎME ČESKO
    V sobotu 6.dubna.2019 odpoledne jsme se připojili k akci Ukliďme Česko. Přes 20 občanů uklidilo obec i okolí komunikací v katastru Obce. Akci organizovala Linda Nárovcová.

 

 

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
    se uskuteční v pátek 5.dubna od 17:30 , pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

HASIČI PRO DĚTI
    V sobotu 6.dubna dopoledne proběhne v hasičské zbrojnici seznámení s technikou Sboru dobrovolných hasičů Kamberk. Akce je určena (nejen) pro děti, které mají zájem působit v SDH. Organizují Karel Sláma a Milan Jechoutek, v obou případech ti mladší :-)

 

ZÁHADY JOSEFA KLÍMY - FRANTIŠEK SLEPIČKA
    V pořadu Záhady Josefa Klímy se v díle Král české Sibiře se stal záminkou k rozpoutání komunistického teroru objevují dobové i současné záběry z Kamberka. Článek najdete na Seznam - Zprávy.

 

ZÁMĚRY PRONÁJMU
    Obec Kamberk zveřejňuje záměr pronajmout budovu bývalého koloniálu v Kamberku čp 101 ( zatím jediný žadatel o pronájem má zájem vyrábět zde bylinnou kosmetiku) a dále pozemek parcelní číslo 631 v Kamberku u rybníka ( za účelem provozování zázemí pro sportovní rybolov ). Jedná se o dva samostatné záměry pronájmu, jsou zveřejněny ZDE.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z jednání zastupitelstva dne 20.3.2019 jsou zveřejněny ZDE a ZDE

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
    vydaná Městským úřadem Vlašim, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, zveřejněna ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná ve středu 20.března 2019 od 17:30, pozvánka s programem je zveřejněna ZDE.

 

BENEBUS
    audit za rok 2018 je zveřejněn ZDE
    zpráva auditora za rok 2018 je zveřejněn ZDE
    pozvánka na valnou hromadu je zveřejněna ZDE.

 

VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ
    Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů. JAK POSTUPOVAT?

 

NEZNÁMÍ VLASTNÍCI
    aktualizovaný seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastrálním území Kamberk je zveřejněn ZDE.

 

ROZBOR VODY
   
byl proveden na vzorku vody odebraném z vodovodu v Kamberku 15.ledna 2019, výsledky jsou zveřejněny ZDE.

 

POLICIE HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE 

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání Obecního zastupitelstva konaného dne 25.ledna 2019 jsou zveřejněny ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

ZPRAVODAJ číslo 37
    byl vydán na konci ledna a elektronická verze je k dispozici ZDE. Nově Zpravodaj vytváří Linda Nárovcová.

 

HASIČSKÝ PLES

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná v pátek 25.ledna 2019, pozvánka s programem je zveřejněna ZDE.

 

TERMÍNY SVOZU TKO V ROCE 2019

 

 

VYÚČTOVANÍ ULOŽENÍ TKO ZA ROK 2018
   
Poplatek za svoz popelnic se skládá ze 2 částí, první platíme Technickým službám Vlašim za svoz tko (tuhý komunální odpad). Druhou část platíme za uložení tko skládce EKOSO Trhový Štěpánov dle hmotnosti ukládaného odpadu. Vyúčtování uložení tko prostřednictvím Obce Kamberk můžete zaplatit v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách. Vlastní vyúčtování uložení tko za rok 2019 je zveřejněno ZDE.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARCHÍV AKTUALIT :    2018  2017 , 20162015 , 2014 , 20132012 , 2011 , 2010 , 20092008 , 2007

 

správce stránek: David Šedivý, dsedivy@email.cz, tel.: 728 482 283