OBEC KAMBERK     AKTUALITY + ÚŘEDNÍ DESKA     ROK 2018    ARCHÍV  

 

ZÁPIS A USNESENÍ 
    z jednání Obecního zastupitelstva dne 27.12.2018 jsou zveřejněny ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

BENEBUS
    oznamuje zveřejnění schválených dokumentů na svých www stránkách benebus.cz.

 

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
    Na Štědrý den po obědě jsme se sešli na tradičním zpívání u stromečku.

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
    které se koná ve čtvrtek 27.12.2018 v 17 hodin, je zveřejněna ZDE

 

ROZBOR VODY
    Výsledky rozboru pitné vody na vzorku odebraném dne 15.11.2018 jsou k nahlédnutí ZDE. Všechny sledované parametry jsou vyhovující.

 

POHŘEB PANA LUBOMÍRA KOSTELKY,
    herce a jednoho z nejstarších Kamberkých občanů, se konal v sobotu 8.prosince 2018 v kostele v Kamberku. Rozsáhlou fotogalerii si můžete prohlédnout například ZDE.

 

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
    vydává NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1,. jímž podle § 56 odst. 4 ZOPK ve spojení s § 56 odst. 1 ZOPK a § 73 odst. 2 ZOPK povoluje výjimky v zájmu ochrany přírody u všech zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, přičemž u těch, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství ve spojení s § 56 odst. 2 písm. a) a d) ZOPK, pro neexistenci jiného uspokojivého řešení s tím, že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
    se uskutečnila ve čtvrtek 6. prosince od cca 13 do 18 hodin v sále Sokola Kamberku: Akce se zůčastnilo více než 100 dětí a klientů ústavů sociální péče. Děkujeme všem, kteří besídku podpořili materiálně, finančně a vlastní prací.

 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
    proběhlo v Kamberku na městečku v sobotu 1.prosince.

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
   
konaného ve čtvrtek 29.11.2018 je zveřejněn ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019
  
  je zveřejněn ve 2 částech, ZDE příjmy a ZDE výdaje

 

ZPRAVODAJ číslo 36
    vyšel koncem listopadu, elektronická verze je zveřejněna ZDE

 

BLANÍK - dobrovolný svazek obcí
    zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2019 (zde) a zároveň 3% podíl z dotací odváděný jednotlivými obcemi (zde).
Dále je ZDE zveřejněn návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022. Ostatní dokumenty můžete najít na www stránkách .

 

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
    Ke zpívání u stromečku se sejdeme už tradičně 24.12. ve 14 hodin u kostela v Kamberku

 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
    je naplánováno v Kamberku na Městečku v soboru 1. prosince v 16.hodin, připraveno bude i občerstvení. V Hrajovicích se u stromečku sejdeme v neděli 2. prosince od 17 hodin.

 

CESTA DO BŘEZIN
    22.listopadu 2018 proběhla kolaudace nově opravené cesty z Kamberka od hřbitova až k lesu Březiny. Cestu financovalo Ministerstvo zemědělství na základě proběhlé komplexní pozemkové úpravy. Cesta stála 5,4 miliónu korun. Realizaci měla na starosti firma Lesostavby Třeboň.

 

MAS BLANÍK
    vyhlásila dne 19.11.2018 osmou Výzvu MAS Blaník, z.s. - IROP – Neformální a zájmové vzdělávání, výzva je zveřejněna ZDE.

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
    které se koná ve čtvrtek 29.11.2018 v 17.30, je zveřejněna ZDE.

 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
    se konal v sobotu 17. listopadu od 17 hodin, sraz byl na Městečku v Kamberku, šlo se na Dolejší mlýn, kde bylo připraveno občerstvení a herna pro děti.

 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
    Možnost koupit si soubor pozemků s odhadní cenou 220 miliónů korun a s vyvolávací cenou jen 154 miliónů korun si většina z nás pravděpodobně nenechá ujít. V souboru jsou i pozemky v ků Kamberk, celá dražební vyhláška je zveřejněna ZDE.

 

BENEBUS
    zveřejňuje svůj střednědobý finanční výhled ZDE.

 

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného dne 1. listopadu 2018 je zveřejněn ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)..

Nově zvolení zastupitelé, zleva: Jakub Kosák, Mgr.Peter Kovářík, Eliška Heřmánková,
 Ing.Alena Jenšíková, Linda Nárovcová, David Šedivý, Ing.Libor Zeman

 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA
    se koná 1. listopadu 2018, od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu, Kamberk 71, program je zveřejněn ZDE.

 

NABÍDKA DŘEVA PRO OBČANY
    Vzhledem k přebytku kůrovcového dřeva nabízí Obec občanům palivové dřevo z obecních lesů za mimořádnou cenu 680 Kč/m3 včetně DPH. Tato cena je včetně dopravy. Jedná se o kmeny různých průměrů. Objednávat můžete na Obecním úřadě. Nabídka platí do vyčerpání zásob palivového dřeva určeného k prodeji.

 

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
    V sobotu 27.října proběhne svoz nebezpečných odpadů v Předbořicích, Kamberku a Hrajovicích. Časy a odebírané odpady jsou uvedeny níže:

 

VÝSLEDKY VOLEB
    do zastupitelstva Obce Kamberk jsou zveřejněny ZDE. Volby proběhly 5. a 6. října 2018.

Do zastupitelstva byli zvoleni následující kandidáti :

                1.         70 hlasů            Alena Jenšíková Ing.
                2.         68 hlasů            Eliška Heřmánková
                3.         57 hlasů            David Šedivý
                4.         52 hlasů            Jakub Kosák
                5.         43 hlasů            Libor Zeman Ing.
                6.         39 hlasů            Peter Kovářík Mgr.
                7.         38 hlasů            Linda Nárovcová

 

ROZBOR VODY   
    Výsledky rozboru vody z vodovodu v Kamberku, na vzorku odebraném dne 11.9.2018, jsou zveřejněny ZDE.

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného dne 18. září 2018 je zveřejněn ZDE (zápis) a ZDE (usnesení).

 

DĚTSKÁ SKUPINA ANNA
    Diakonie CČE oznamuje otevření Dětské skupiny ANNA ve Vlašimi, leták je zveřejněn ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná v úterý 18.září 2018 v 17 hodin, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
    se konají v pátek 5. a v sobotu 6. října. Oznámení o místě a čase konání voleb je zveřejněno ZDE.

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 35
    vyšel v září 2018, elektronická verze je k dispozici ZDE.

 

REKONSTRUKCE CESTY 
Započala rekonstrukce cesty od hřbitova v Kamberku až k lesu "Březiny". Rekonstrukci zajišťuje Pozemkový úřad z prostředků Ministerstva zemědělství, realizaci provádí firma Lesostavby Třeboň.

 

STANOVENÍ POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
    Volby do Zastupitelstva obce Kamberk proběhnou ve dnech 5. a 6.října 2018, stanovení minimálního počtu okrskové volební komise je ZDE.

 

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NA POHŘEBNÍ VŮZ
    Za kostelem zmizel starý a objevil se nový prosklený přístřešek na pohřební vůz, práce realizovala rodinná firma Truhlářství Procházka.

 

ZÁMĚR PRONÁJMU BYTU
    Obec Kamberk vyhlašuje záměr pronájmu bytu číslo 2 v domě číslo 2 v Kamberku.

 

NAŘÍZENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE,
    kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb, je zveřejněno ZDE.

 

OPRAVA TRANSFORMÁTORU V KAMBERKU

 

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
    Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Kamberku a Předbořicích, které se bude konat dne 13.08.2018 od 7:30 do 18:30.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

13.08.2018 (07:30 - 18:30) - plánovaná odstávka č. 110060585215
Kamberk (čp, ev.č. , parc.č) :
149/1 , 904631 , 922882 , 922887 , 922888 , 971342 , 10 , 101 , 102 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 11 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 12 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 4 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 49 , 5 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 6 , 60/4 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 68 , 69 , 7 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 77 , 78 , 8 , 80 , 82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 9 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 98 , 99 , E1 , E10 , E11 , E13 , E14 , E15 , E19 , E2 , E3 , E5 , E6 , E7 , E8 , E9 , parc.č. 113 , parc.č. 146/6
Předbořice (čp, ev.č. , parc.č) :
950159 , 1 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

 

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM "neznámých vlastníků"
    je zveřejněn ZDE, další informace na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
    do konce července bylo možno podat kandidátky do zastupitelstva Obce. Do poslední chvíle to vypadalo, že se nepodaří dát dohromady ani těch potřebných 7 kandidátů. Nakonec se povedlo dát dohromady, dalo by se říci "uprosit" 8 "statečných" kteří podali svojí kandidátku, těm je třeba poděkovat za jejich odvahu a zájem o směřování (a zachování) Obce Kamberk.. V souvislosti s nezájmem o práci v zastupitelstvu a vedení obce se nabízí zajímavý úvodník starosty Vilic ve Vilické polnici. 

 

NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU
    Státní pozemkový úřad opět nabízí k pronájmu 6m2 orné půdy. Dokumenty jsou zveřejněny ZDE a ZDE.

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    jsou zveřejněny ZDE (zápis) a ZDE (usneseni)

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná v pondělí 30.července 2018 v 17 hodni, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNÛ
   
Kominík pan Smítka, na čistění komínů a vystavení revizní zprávy, přijede do naší obce ve dnech 21. a 22.července 2018. Přihlášky přijímáme na Obecním úřadě. 

 

INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA OBCE
   
Oznámení o místě podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce je zveřejněno ZDE.

 

OSLAVY 140 LET SDH KAMBEK
    Oslavy 140. výročí založení "Spolku dobrovolných hasičů" v Kamberku a 100. výročí vzniku Československé republiky proběhly 7.července 2018. Rozsáhlou fotogalerii z oslav si můžete prohlédnout ZDE. Stejně tak si ZDE můžete prohlédnout ostatní fotogaleriie Sboru dobrovolných hasičů Kamberk.

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
    na akci "Oprava povrchu a odvodnění MK Kamberk"
    - výzva
    - příloha 1
    - příloha 2
    - příloha 4
    - příloha 5
    - výkaz 3a
    - výkaz 3b
    - výkaz 3c
    - výkaz 3 d
... nebo všechny soubory v komprimované podobě stáhnout ZDE

 

ZPRAVODAJ číslo 34
    vyšel v polovině června, prohlédnout a přečíst si ho můžete ZDE.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání zastupitelstva konaného dne 11.6.2018 je zveřejněn ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

ZÁJEZD DO LEDNICE A VALTIC
    se uskuteční 9.6., přihlásit se můžete u paní starostky.

 

ROZBOR VODY
    byl proveden na vzorku odebraném 10.5.2018, výsledky jsou vyhovující a jsou zveřejněny ZDE

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ BLANÍK
    je zveřejněn ZDE.

 

ZÁMĚR SMĚNY POZEMKÛ
   
mezi Obcí a soukromým vlastníkem je zveřejněn ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná v pondělí 11.června 2018 v 18 hodni, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

NABÍDKA POZEMKÛ
    Státní pozemkový úřad nabízí v kú Kamberk pozemek k náhradním restitucím, nabídka je zveřejněna ZDE

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 23.5.2018 je zveřejněno ZDE a ZDE

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
    Předbořice a Hrajovice ve čtvrtek 24.5. odpoledne, odvezeny budou v pátek ráno
    Kamberk v pátek 25.5. ráno

 

ŽELEZNÝ ŠROT
    je možno odkládat mezi budovu bývalé školy a hasičskou zbrojnici od 18.5. do 27.5.

 

CESTA ZA ZLATEM
  
Srdečně Všechny zveme na pátý ročník pochodu "Cesta za zlatem", který se uskuteční 26. května 2018 opět v Kamberku. Úkolem účastníků bude ujít předem zvolenou délku trasy, vyzkoušet si rýžování zlata a zodpovědět kvíz. Pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat ve středu 23.května 2018 od 18 hodin, pozvánka a program jsou zveřejněny ZDE.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD
    bude možno odevzdat v sobotu 12.května, auta budou přistavena v časech dle rozpisu zveřejněného ZDE.

 

NABÍDKA POZEMKU K PRONÁJMU
    Možnost pronajmout si od Státního pozemkového úřadu 6m2 pole je zveřejněna ZDE.

 

SETKÁNÍ NAD KNIHOU

 

OSLAVA DNE MATEK 
    v sále Sokola Kamberk proběhne v sobotu 5.května, připravena bude hudba i občerstvení. 

 

VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU Z 24.4.2018 - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018
   
je zveřejněna ZDE.

 

OPRAVA KOMUNIKACE V PŘEDBOŘICÍCH
    podklady k výběrovému řízení na opravu komunikace v Předbořicích:

        -    výzva
        -    příloha 1
        -    příloha 2
        -    příloha 3a
        -    příloha 3b

 

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
    schválených dokumentů DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov,IČ: 75120321, je zveřejněno ZDE

 

STAVEBNÍ POVOLENÍ
    na stavbu „Polní cesta kategorie PC 3-4,5/20 v katastrálním území Kamberk“ je zveřejněno ZDE

 

VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU Z 9.4.2018 - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018,
    je zveřejněna ZDE

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného 16.4.2018 je zveřejněn ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA,
    které se koná v pondělí 16.dubna 2018 v 18 hodin, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

ZÁPIS DO MŠ A ZŠ LOUŇOVICE
    Zápis do Základní školy v Louňovicích se koná 11.4. a do Mateřské školy 10.5., pozvánky jsou zveřejněny ZDE. 

 

AUDIT DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ BENEBUS
    za rok 2017 je zveřejněn ZDE.

 

NEDOSTATEČNĚ URČITĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI
    Aktualizovaný seznam "neznámých vlastníků" si můžete prohlédnout ZDE, nebo na stránkách www.uzsvm.cz

 

NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
    Obec, na základě požadavku Lindy Nárovcové, koordinuje práce na realizaci nové autobusové zastávky na znamení u odbočky k Dolejšímu mlýnu. 

 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
    Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, zahájil stavební řízení na povolení stavby "Polní cesta kategorie PC 3-4,5/20 v katastrálním území Kamberk“. Jedná se o cestu vlevo od hřbitova směrem na les Březiny. Cesta by se měla realizovat z prostředků Ministerstva zemědělství na základě realizované komplexní pozemkové úpravy.

 

VÝZVA KE KONTROLE OSOBNÍCH DOKLADŮ

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného 27.2.2018 jsou zveřejněny ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

REKONSTRUKCE BITVY U JANKOVA

 

       

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná v úterý 27.února 2018 od 17 hodin, pozvánka a program jsou zveřejněny ZDE

 

ROZBOR VODY
    z vodovodu v Kamberku byl proveden na vzorku odebraném 9.ledna 2018, všechny sledované hodnoty jsou vyhovující, celý výsledek testu je zveřejněn ZDE.

 

HASIČSKÝ PLES
   
Fotogalerii z hasičského plesu zveřejnil Benešovský deník.

 

 

KAMBERK V UDÁLOSTECH NA ČT1
    V sobotu 20. ledna 2018 odvysílala ČT1 v pořadu Události reportáž o zavřených venkovských obchodech, v reportáži se objevil i Kamberk. Odkaz na archív pořadu,  iVysílání ČT, je uveden ZDE. 

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA ZACHOVÁNÍ A OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK,
    Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, je zveřejněna ZDE.

 

TERMÍNY SVOZU POPELNIC V ROCE 2018

VYÚČTOVÁNÍ SVOZU TKO ZA ROK 2017

 

PREZIDENTSKÉ VOLBY (2.kolo)
    Druhé kolo prezidentských voleb se bude konat 26. a 27.ledna 2018, více informací ZDE.

 

PREZIDENTSKÉ VOLBY (1.kolo)
    První kolo prezidentských voleb se bude konat 12. a 13.ledna 2018, více informací ZDE.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARCHÍV AKTUALIT :    2017 ,  20162015 , 2014 , 20132012 , 2011 , 2010 , 20092008 , 2007

 

správce stránek: David Šedivý, dsedivy@email.cz, tel.: 728 482 283