OBEC KAMBERK     AKTUALITY + ÚŘEDNÍ DESKA     ROK 2017

 

PREZIDENTSKÉ VOLBY
    První kolo prezidentských voleb se bude konat 12. a 13.ledna 2018, více informací ZDE.

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    ze dne 27.12.2017 jsou zveřejněny ZDE a ZDE.

 

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
    proběhne na Štědrý den 24.12. ve 14 hodin u kostela v Kamberku.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat 27.12.2017, program je zveřejněn ZDE.

 

OCHOTNICKÉ DIVADLO V LOUŇOVICÍCH

   

ÚPRAVA ROZPOČTU
    obce Kamberk číslo 7/2017 je zveřejněna ZDE.

 

PLÁN ROZPOČTU OBCE KAMBERK
    na rok 2018, PŘÍJMY a VÝDAJE .

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného dne 7.12.2017 jsou zveřejněny ZDE a ZDE.

 

BENEBUS
    zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2018 ZDE. a střednědobý výhled ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
    se koná ve čtvrtek 7.prosince od 18 hodin, program jednání je zveřejněn ZDE.

 

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ BLANÍK
    zveřejňuje ZDE návrh rozpočtu na rok 2018 a ZDE rozpočtový výhled na roky 2019 - 2021

 

PROPUSTEK V KAMBERKU
    V listopadu byl dokončen propustek v Kamberku za řekou. Místo starého nevyhovujícího propustku byl vybudován nový s průtočnou kapacitou 100x140 cm. Nový propustek má nosnost 27 tun. Obec se dále snaží sehnat finanční prostředky i na opravu propustku u bývalé kovárny.

 

 

MYSLIVECKÁ POSLEDNÍ LEČ
    myslivecká zábava - Poslední leč - je naplánována na sobotu 9.prosince, bude hrát kapela Fontána.

 

MIKULÁŠKÁ BESÍDKA
    I v letošním roce byla pořádána Mikulášská besídka pro klienty ústavů a místní děti, tentokrát ve čtvrtek 7.prosince od 13 do 18 hodin.

 

UZAVÍRKA SILNICE NA MLADOU VOŽICI
    Koncem listopadu byla krátkodobě uzavřena silnice mezi Kamberkem a Mladou Vožicí. V Kamberku probíhala provizorní oprava utrženého svahu a okraje sinice. Fotografie z opravy jsou zveřejněny i na elektronické verzi Benešovského deníku. 

 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
    letos proběhne v Hrajovicích v neděli 26. listopadu a v Kamberku v sobotu  2.prosince

 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
    se letos bude konat v sobotu 18. listopadu, sraz je v 16:45 v Kamberku na Městečku, půjde se na biofarmu Dolejší mlýn, kde bude připraven táborák a grilovaná kýta. Děti si budou moci vyzkoušet malování svícnu na čajovou svíčku, konec v cca 20 hodin.
Fotogalerii z průvodu zveřejnil na svém webu Benešovský deník

 

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
    Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. Celé znění vyhlášky je k dispozici ZDE.

 

NABÍDKA POZEMKU K PRONÁJMU
    Státní pozemkový úřad nabízí k pronájmu 6 m2 pozemku - meze, okraje lesa.
Dokumenty k pronájmu jsou zveřejněny ZDE a ZDE.

 

ÚPRAVA ROZPOČTU
    úprava rozpočtu číslo 6/2017 byla schválena na jednání zastupitelstva dne 23:10.2017, ze zveřejněna ZDE.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z jednání Obecního zastupitelstva konaného dne 23.10.2017 jsou zveřejněny ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
    V sobotu 4.11. od 8 hodin se uskuteční výlov rybníka Podhorník. Bude probíhat prodej ryb, je zajištěno tradiční bohaté občerstvení a v letošním roce navíc i posezení na hrázi s harmonikou. Přejme si tedy pěkné počasí.

 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
    na dražbu bytu v Kamberku čp. 123 je zveřejněna ZDE

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 32
    vyšel v polovině října, elektronická verze je k dispozici ZDE.

 

ROZBOR VODY
    z vodovodu v Kamberku byl proveden na vzorku odebraném 11.9., výsledky jsou zveřejněny ZDE

 

VÝSLEDKY VOLEB
    do do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 za volební obvod Kamberk si můžete prohlédnout ZDE.

 

OZNÁMENÍ O MÍSTĚ A ČASE KONÁNÍ VOLEB
    Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin. Více informací je zveřejněno ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná v pondělí 23. října v 17 hodin, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

OPRAVA POHŘEBNÍHO VOZU
    Rodinná firma truhlářství Procházka provedla opravu historického pohřebního vozu. Pro vůz bude upravena "garáž" za kostelem tak, aby vůz byl dobře vidět - vznikne jedna prosklená stěna.

 

OZNÁMENÍ ČEZ 
    k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pod vedením elektřiny naleznete ZDE

 

SVOLÁNÍ PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
    je zveřejněno ZDE

 

OPRAVA PROPUSTKU
    V pátek 15.září začala oprava propustku v Kamberku za řekou. Práce realizuje firma BES Benešov. Během prací bude omezena doprava, nebude přístupný areál ZD, část nemovitostí v Kamberku za řekou a Kalač. Za sucha bude možno objet stavbu po poli kolem areálu ZD (od váhy ke shořelé kolně).

 

MAS BLANÍK
    MAS Blaník z.s. oznamuje, že jí byla schválena strategie a nyní připravuje dotační výzvy, stručné informace naleznete ZDE.

 

NEZNÁMÍ VLASTNÍCI
    Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků pozemků v ků Kamberk naleznete ZDE

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
    Velkoobjemový kontejner bude přistaven ve čtvrtek 12.října odpoledne v Předbořicích a odvezen v pátek ráno. V Kamberku bude přistaven kontejner v pátek 13.října ráno a po naplnění odvezen. 

 

ZÁKAZ KÁCENÍ
    Ministerstvo zemědělství vydává vyhlášku omezující hospodaření v lesích, je zveřejněna ZDE.

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
    parlamentu České republiky se budou konat 20. a 21.října 2017. Oznámené o místě a čase konání voleb je zveřejněno ZDE

 

ÚPRAVA OBECNÍHO ROZPOČTU
    číslo 5 ze dne 21.8.2017 je zveřejněna ZDE

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného dne 21.8.2017 naleznete ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    proběhne v pondělí 21.8.2017 v 18 hodin. Program a pozvánka jsou zveřejněny ZDE.

 

LÝKOŽROUT
    Městský úřad Vlašim vydává pokyn pro vlastníky lesa k omezení populace lýkožrouta. Součástí pokynů je leták o lýkožroutovi.

 

VYHLÁŠKA 1/2017
     kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy je zveřejněn ZDE.

 

ZÁJEZD
    Obec pořádá další z tradičních autobusových zájezdů, 23.září, tentokrát je na programu Zámek a ZOO Hluboká, Zámek (hrad) Orlík a projížďka lodí po Orlické přehradě. Cena je 400,- Kč, přihlášky u paní starostky.

 

KOMINÍK
    Ve dnech 5. a 6. srpna bude v Kamberku čistit komíny kominík pan Smítka, objednávky čištění je možno hlásit na Obecním úřadu.

 

POUŤ V KAMBERKU

 

MUZEUM VENKOVA
    bude v neděli 23.7. otevřeno od 11 do 14 hodin.

 

ZPRAVODAJ 31
    V půlce července vyšel Zpravodaj číslo 31, elektronická verze je k dispozici ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
    se konalo v pondělí 3.7.2017, pozvánka a program jsou zveřejněny ZDE, zápis ZDE a usnesení ZDE.

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - OBNOVA PROPUSTKU PO POVODNI
    Obec Kamberk tímto vyhlašuje výzvu k podání nabídek na obnovu propustku pod místní komunikací v obci Kamberk o celkové délce 13,6 m, který byl poškozen přívalovými dešti. Tento záměr je součástí realizace projektu „Obnova propustku po povodni“, který je spolufinancován z: Krajského úřadu Středočeského kraje / Středočeského Povodňového fondu / Odstraňování povodňových škod na obecním majetku
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 15.6.2017 ve 14,30 hodin. Nabídky je možno doručit osobně v úředních dnech (PO až PÁ 10,00 – 12,00 a v PO 16,00 – 19,00 hodin) nebo poštou na adresu zadavatele.

Elektronická verze dokumentů :
Výzva k podání nabídek
Příloha 1 – Čestné prohlášení (vzor)
Příloha 2 - Výkaz výměr
Příloha 3 – Situační výkres
Příloha 4 – Krycí list nabídky
Dodatečné informace č.1

(zveřejněno 25.5.2017)

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného dne 22.5.2017 jsou zveřejněny ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

ROZPOČET SVAZKU OBCÍ BLANÍK NA ROK 2017
   
je zveřejněny ZDE.

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ BLANÍK
    za rok 2016 je zveřejněn ZDE, včetně příloh 1 , 2 , 3 , 4 , 5

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017
Finančního úřadu pro Středočeský kraj, jíž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, stanovuje za nemovité věci, nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně, daň z nemovitých věcí na rok 2017. Celá vyhláška je zveřejněna ZDE.

 

NÁVRH PLÁNU PÉČE O CHKO BLANÍK NA OBDOBÍ 2018-2027
   
Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. Oznámení o návrhu plánu je zveřejněno ZDE.
Celý soubor dokumentů je zveřejněn na stránkách Ministerstva životního prostředí.
K návrhu Plánu péče o CHKO Blaník na období 2018 – 2027 je možné se písemně vyjádřit v termínu nejpozději do 29. května 2017 na adresu - Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Publikováno: 28.04.2017

 

ZPRAVODAJ číslo 30
    Další číslo Zpravodaje vyšlo v půlce dubna 1017, tištěnou verzi jsme nalezli ve svých dopisních schránkách (pokud je máme), elektronická verze je k dispozici ZDE.

 

OZNÁMENÍ APLIKACE PŘÍPRAVKU NEBEZPEČNÉHO NEBO ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉHO PRO VČELY
    na zemědělských pozemcích v katastrálním území Kamberk je zveřejněno ZDE.

 

NAROZENINY LUBOMÍRA KOSTELKY
    V pátek 31.března 2017 slaví pan Lubomír Kostelka 90.narozeniny. Aktuálně se jedná se o našeho nejstaršího občana. Přejeme hodně zdraví a síly do dalších let. U příležitosti těchto narozenin vznikl rozhlasový pořad Tobogán, který vysílá Český rozhlas  v sobotu 1.dubna v 11 hodin na "Dvojce"

 

VYNÁŠENÍ MORANY
    Na pátou postní neděli, lidově zvanou Smrtnou neděli", která letos vychází na 2.dubna 2017, vyneseme dle prastarého pohanského zvyku Moranu. Sraz ve 14 hodin u kostela

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
    je naplánováno na neděli 30. dubna u fotbalového hřiště, bude připraveno i malé občerstvení. Už nyní můžete na místo budoucího ohně vozit větve a jiné dřevo, které je možno spálit.

 

PRONÁJEM KOLONIÁLU / PRODEJNY V KAMBERKU
    Obec Kamberk nabízí od 1.3.2017 k pronájmu provozovnu koloniálu - prodejny - v Kamberku. Výhodné podmínky pronájmu! Podmínkou pronájmu je zachování provozování prodejny potravin a smíšeného zboží, případně doplňkové provozování občerstvení, prodej zmrzliny, kavárna, bufet, dětský koutek ... 
    Stávající nájemce končí k 28.2. z důvodu povinnosti EET (elektronické evidence tržeb).
Více informací u paní starostky na tel. 606 461 229 , e-mail: oukamberk@quick.cz

 

OSLAVA DNE MATEK
    se uskuteční v sobotu 13.května 2017 v sále Sokola Kamberk. Pro ženy i jejich doprovod bude připravena živá hudba a občerstvení.

 

ROZBOR VODY
    z vodovodu v Kamberku byl proveden na vzorku odebraném dne 22.3.2017, kompletní výsledky jsou zveřejněny ZDE, všechny sledované parametry jsou vyhovující.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 27.3. jsou zveřejněny ZDE (zápis)a ZDE (usnesení).

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
    v Kamberku vedle kontejnerů na tříděný odpad je možno od 19. do 27.května odkládat železný šrot.

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
    budou přistaveny ve čtvrtek 25.května v Předbořicích a Hrajovicích a 26.května v Kamberku.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
    se bude konat v pondělí 27.3.2017 od 17 hodin, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
    v části obce Kamberk je naplánováno na pondělí 27.3.2017 od 7:30 do 10 hodin. Více informací v oznámení ČEZu zde.

 

BENEBUS
    je dobrovolný svazek obcí a měst v regionu, které společně přispívají provozovatelům autobusových linek na zajištění dopravní obslužnosti.
    zpráva o hospodaření BENEBUSu za rok 2016 je zveřejněna ZDE, plán hospodaření na rok 2017 ZDE.

 

UZAVŘENÍ PRODEJNY V KAMBERKU
    Od pondělí 27.2.2017 bude uzavřena prodejna v Kamberku, stávající nájemce nemá zájem dál prodejnu provozovat. Obec i jednotlivci intenzivně hledají nového nájemce, ale situace není dobrá, o obchody na malých vesnicích není zájem.
    Tak jako mnoho dalších prodejen na malých vesnicích, i u nás v Kamberku "doplatila" prodejna na změnu způsobu nakupování. Pro velké nákupy jezdíme do města do obchodních center, do malých obchodů na venkově nechodíme vůbec, nebo jen pro čerstvé pečivo a případně drobnosti které potřebujeme rychle. Tím pádem mají malé obchody na venkově malý obrat (= malý zisk) a neuživí se. 
    Stejné je to samozřejmě s ostatními službami v obci - s hospodou, poštou - když je nebudeme využívat, provozovatelé nebudou vydělávat a zavřou je.

 

DALŠÍ MOŽNOSTI NAKUPOVÁNÍ V OBCI
    Od pondělí 27.2. bude paní Kolací, nová paní hostinská v Kamberku, nouzově zajišťovat prodej pečiva. Vše bude probíhat dle individuální dohody a na objednávku, zajděte se s ní domluvit.
    Každý pátek v 16:30 u bytovek a v 16:40 na Městečku v Kamberku zastavuje pojízdná prodejna pečiva firmy Adélka.
    Každý lichý týden (ten týden co se nevyváží popelnice) v sobotu ve 12:30, zastavuje před koloniálem pojízdná prodejna masa.
    Ve stejném týdnu ve čtvrtek v 15:30 projíždí Obcí podejna mražených výrobků Eismann.

 

CESTA ZA ZLATEM
    I v roce 2017 bude obec Kamberk spolupořádat akci Cesta za zlatem, pochod spojený s rýžováním zlata, a to v sobotu 20.května 2017.

 

REKONSTRUKCE BITVY U JANKOVA

 

NEDOSTATEČNĚ URČITĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI
    Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil další aktualizovaný seznam "neznámých vlastníků" v katastrálním území Kamberk, prohlédnou si ho můžete ZDE, nebo přímo na stránkách www.uzsvm.cz

 

VYHLÁŠKA - KORMORÁN
    Ministerstvo životního prostředí vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy - kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje. Její celé znění si můžete přečíst ZDE.

 

VYHLÁŠKA - KOMUNIKACE
    Městský úřad Vlašim vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Celý text vyhlášky je zveřejněn ZDE.

 

OPRAVY KOSTELA
    Církev, jako vlastník kostela v Kamberku, na podzim provedla částečnou opravu střechy. Nyní shání peníze na další opravy krovu, finančně přispěla i Obec Kamberk. Pro zajímavost a pro ty co nechodí do kostela - obrázek kostela s lešením uvnitř.

 

MAŠKARNÍ PLES
    Tradiční maškarní ples se konal v pátek 24.února 2017 v sále Sokola Kamberk, k tanci a poslechu hrála kapela PittBand z Nemyšle.

 

 

VEŘEJNÝ SEMINÁŘ O KUŘIČCE HADCOVÉ
   
proběhl za hojné účasti místních i přespolních v sobotu 18.2.2017. Zájemci byli seznámeni mimo jiné s možností pěstování kuřičky na svých zahrádkách.

 

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání Obecního zastupitelstva konaného v pátek 17.2.2017 jsou zveřejněny ZDE a ZDE

 

VYÚČTOVÁNÍ ULOŽENÍ TKO ZA ROK 2016
    si můžete přečíst ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná v pátek 17.února 2017 v 17 hodin, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

ZABÍJAČKOVÉ HODY


   

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 20.ledna 2017 jsou zveřejněny ZDE a ZDE.

 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
    konané v pondělí 30.ledna 2017 je zveřejněna ZDE.

 

KONTEJNER NA POUŽITÉ KUCHYŇSKÉ OLEJE A TUKY
    na konci ledna přibyl do Kamberka nový kontejner na použité rostlinné tuky - například oleje z fritovacích hrnců. Oleje se do kontejneru vhazují v uzavřených plastových lahvích.

 

HASIČSKÝ PLES

 

ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU
    Obec tímto ZDE zveřejňuje záměr prodeje pozemku.

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 29
    vyšel v polovině ledna, elektronickou verzi si můžete přečíst ZDE.

 

SVOZOVÉ DNY POPELNIC V ROCE 2017
    

13. 1.         27. 1.
10. 2.         24. 2.
10. 3.         24. 3.
  7. 4.         21. 4.
  5. 5.         18. 5.
  1. 6.         15. 6.         29. 6.
13. 7.         27. 7.
10. 8.         24. 8.
  7. 9.         22. 9.
  6. 10.       20. 10.
  3. 11.       17. 11.
  1. 12.       15. 12.       29. 12.

V termínech od 1. 1. – 7. 5. a 11. 9. – 31. 12. svoz v sudých týdnech v pátek 
a od 8. 5. – 10. 9. v sudých týdnech ve čtvrtek. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARCHÍV AKTUALIT :   20162015 , 2014 , 20132012 , 2011 , 2010 , 20092008 , 2007

 

správce stránek: David Šedivý, dsedivy@email.cz, tel.: 728 482 283