OBEC KAMBERK     AKTUALITY + ÚŘEDNÍ DESKA     ROK 2016

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného 27.12.2016 jsou zveřejněny ZDE.

 

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
    Už tradiční zpívání u stromečku proběhlo na Štědrý den v Kamberku v kostele, u kostela se podávalo malé občerstvení..

 

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná v úterý 27.12.2016, pozvánka a program jsou zveřejněny ZDE.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného 13.12.2016 jsou zveřejněny ZDE.

 

PLÁN ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017
    je zveřejněn ZDE (příjmy) a ZDE (výdaje)
(vloženo 11.12.2016)

 

POSLEDNÍ LEČ,
    tradiční myslivecká zábava, se bude konat v sobotu 10.prosince

 

VÁNOČNÍ KONCERT,
    v kostele, s kapelou Čejka band, s doprovodem pěveckého sboru dětí Základní školy v Mladé Vožici pod vedením Mirky Kuklové, zorganizoval na 4.prosince 2016 od 16 hodin místostarosta pan Josef Procházka ml.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná v úterý 13.prosince od 17 hodin, pozvánka s programem je zveřejněna ZDE.

 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
    proběhlo v Hrajovicích na návsi v neděli 27.listopadu a v Kamberku v sobotu 3.prosince na Městečku. Bylo připraveno malé občerstvení.
Fotografie je z rozsvěcení stromku v Kamberku.

 

ROZBOR VODY
    Výsledky rozboru vody na vzorku odebraném z vodovodu v Kamberku 8.11. je zveřejněn ZDE

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA,
    pro klienty ústavů a místní děti, proběhla ve čtvrtek 1.prosince 2016 od 14 do cca 18 hodin v sále Sokola Kamberk. Po všechny bylo připraveno občerstvení, večeře, diskotéka a samozřejmě balíček ode Mikuláše, anděla a čerta.
O besídce informuje ve svém článku v Benešovském deníku i slečna Lucie Sedláková. 

 

NEHODA AUTOBUSU
    Ve čtvrtek 1.prosince 2016 brzo ráno havaroval autobus na čerstvé sněhové pokrývce v zatáčce u Předbořic. Více informací v článku Benešovského deníku, který je i autorem fotografie.

 

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA,
    s bohatou (nejen) rybí tombolou, se uskuteční v sobotu12.listopadu. Pořádá SDH Kamberk, k tanci a poslechu bude hrát kapela Minor.

 

 

SVATOMARTINSKÉ HUSY Z DOLEJŠÍHO MLÝNA
    V benešovském deníku vyšla "fotoreportáž" z Dolejšího mlýna paní Lindy Nárovcové na téma Svatomartinských hus. Článek a fotografie si můžete přečíst ZDE.

 

VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
    proběhl v sobotu 5.listopadu od 8 hodin. Sbor dobrovolných hasičů připravil tradiční bohaté občerstvení a prodej ryb. Podívat se přišlo cca 150 lidí. Rozsáhlejší fotogalerie je zveřejněna ZDE (autor fotografií Martin Jenšík).
O výlovu informoval i Benešovský deník.

 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
    se konal v sobotu 5.listopadu 2016, sraz byl v 16:30 u kostela, zúčastnilo se cca 20 dětí v doprovodu dospělých, cíl byl na Kalači kde proběhlo opékání buřtů. Děkujeme organizátorům i těm, kteří akci podpořili.

 

ZNOVUOTEVŘENÍ RESTAURACE
    V pátek 4.listopadu byla po rekonstrukci a výměně nájemce znovuotevřena restaurace v Kamberku, přišlo zhruba 85 hostů. Paní Kolací, nová hospodská, dala k dispozici zadarmo sud piva, láhev Fernetu a vodky a kdo chtěl také guláš. K poslechu i tanci hrála harmonika, saxofon, bicí.

 

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
    Katastrální úřad zveřejnil vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu ke dni 31.10.2016. 

 

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
    Pravidelně se setkáváme s problémy při třídění odpadu do barevných kontejnerů. Tyto problémy někdy pramení z neznalosti nebo roztržitosti (například kelímky od jogurtů v kontejneru na pet lahve). Jak ale vysvětlit, pokud někdo do žluté nádoby na směsný plast vyhodí semišové boty prožrané od myší, hliníkové ešusy a pádla, slupky od brambor, česnek a listí ... ?   L

 

OPRAVY STŘECHY KOSTELA
    Probíhají opravy střechy kostela, budou vyměněny některé krokve a pozednice uhnilé v důsledku zatékání v minulosti. Po opravě bude vrácena původní krytina. Kostel patří církvi, dle neoficiální informace náklady ve výši cca 240 tisíc korun financuje rovným dílem z vlastních strojů a z dotace

 

ROZBOR VODY
    Na vzorku vody, odebraném z vodovodu v Kamberku 22.9.2016, byl proveden rozšířený rozbor vody, výsledky jsou zveřejněny ZDE.
Všechny parametry jsou vyhovující, s výjimkou hodnoty "Alachlor". Alachlor je herbicid, používaný v zemědělství, do vody se může dostat ze zemědělské činnosti. Více informací o něm si můžete přečíst ZDE (stránky Arnika) a ZDE (stránky Wikipedia)

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 25.10. jsou zveřejněny ZDE (zápis)ZDE (usnesení).

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KAMBERK
    Obec začala připravovat územní plán. Týká se všech, kteří v Kamberku bydlí, mají zde pozemky nebo zde mají nějaké plány. Pokud máte jakékoliv připomínky nebo plány k využití území nebo jednotlivých pozemků, sdělte je prosím na Obecním úřadu, aby mohly být do územního plánu zapracovány.

 

ŽELEZNÝ ŠROT
    můžete odkládat na obvyklých místech od od 7. do 16.října.

 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA,
    které se koná v úterý 25.10. od 17 hodin v budově Obecního úřadu, je zveřejněna ZDE.

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 28
    vyšel v půlce října. Občané ho v tištěné verzi našli ve svých dopisních schránkách (pokud je mají ...), pro ostatní je ZDE elektronická verze.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU - 2.KOLO

 

MIKROREGION BLANÍK
    Zveřejňuje informace o 3% poplatku z dotací do rozpočtu Mikroregionu a zároveň návrh rozpočtu na rok 2017.

 

OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR RESTAURACE V KAMBERKU
   
Probíhají stavební práce v restauraci v Kamberku. Dochází k výměně elektroinstalace a většiny rozvodů vody, opravují se záchody, v kuchyni bude nová podlaha a obklady. Pokud vše půjde hladce, bude Pohostinství otevřeno od listopadu. Na pátek 4. listopadu má nová nájemkyně, paní Alžběta Kolací, připraveno posezení s živou hudbou.

 

VÝSLEDKY VOLEB 
    do Krajského zastupitelstva a Senátu, které proběhly v pátek 7. a v sobotu 8.října 2016. Druhé kolo voleb do Senátu se koná v pátek 14. a v sobotu 15.října.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání zastupitelstva Obce Kamberk konaného dne 12.9.2016 jsou zveřejněny ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
    Volby do zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu se konají v pátek 7.října 2016 od 14 do 22 hodin a v sobotu 8.října od 8 do 14 hodin. Volební místnost je tradičně umístěna v budově Obecního úřadu v Kamberku. Oznámení o době a místě konání voleb je zveřejněno ZDE

 

RESTAURACE V KAMBERKU
    Podařilo se najít nového nájemce na restauraci v Kamberku. Nyní proběhne rekonstrukce vnitřních prostor (rozvody vody, odpadů, elektřiny, kuchyně, wc ...) a když vše půjde hladce, mohla by od 1. listopadu restaurace znovu otevřít. 

 

DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
    Katastrální úřad Benešov dokončil Obnovu katastrálního operátu v intravilánu obce Kamberk, Předbořice a Hrajovice.
Obec Kamberk podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-19/2015-201 o z n a m u j e, že v budově Obecního úřadu Kamberk, Kamberk 71, 257 06 Kamberk v období od 3.10. do 14.10. 2016 , 3.10. a 14. 10. 2016 od 9.00 do 11.00 hod., ostatní dny v úředních hodinách (pondělí) od 10.00 do 12.00, od 16.00do 19.00 hod. a (úterý až pátek ) od 10.00 do 12.00 hod., jiný termín po telefonické dohodě s obecním úřadem (tel. 317 852 728) bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na katastrální mapu digitalizovanou (KMD) a nový soubor popisných informací (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Kamberk pouze v zastavěné části obce.
Ve dnech 3.10. a 14.10. 2016 od 9.00 do 11.00 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). Dne 14.10. 2016 bude obnovený katastrální operát vyložen do 11.00 hod..
Celá zpráva je zveřejněna ZDE, zároveň je ZDE zveřejněn seznam zemřelých vlastníků a vlastníků s neznámou adresou.

 

BESEDA PO STOPÁCH PŘEDKŮ
    se setkala s poměrně velkým ohlasem. Pokud jste besedu pana Dobeše v Kamberku nestihli, můžete jí navštívit v pátek 21.10. ve Vilicích.

 

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
    V srpnu a v září proběhla oprava místních komunikací. Rekonstrukcí prošla komunikace kolem hřbitova v Kamberku, náves a cesta dolů k mostku v Hrajovicích a v Předbořicích pak cesta kolem pana Honse, u Trešlových / Slabých, a k domu Javorských. V současnosti je dokončeno asfaltování, zbývá dosypat krajnice, nájezdy a instalovat odvodnění u hřbitova. Na realizaci akce získala obec 50% dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj a od Středočeského kraje, 50% platila ze svého rozpočtu. Zhotovitelem prací je firma Swietelsky, která zvítězila ve výběrovém řízení.
    Rozsáhlejší fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE.

 

OBNOVA STUDÁNKY V HRAJOVICÍCH
    S velkou pečlivostí probíhá obnova studánky v Hrajovicích, vlevo u silnice při příjezdu od Kamberka. Když se trochu umoudří počasí a pomine sucho, tak v ní bude i voda :-)

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
    které se koná v pondělí 12.září 2016 v 17 hodin, je zveřejněna ZDE.

 

PO STOPÁCH PŘEDKŮ
    Přednášku o tom, jak postupovat při sestavování rodokmenu a kde hledat potřebné informace si připravil předseda Občanského sdružení rodáků a přátel obce Kamberk pan Jiří Dobeš. Koná se v sobotu 27.8.2016 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamberku. V případě zájmu si s sebou si přineste případné dokumenty vztahující se k tématu přednášky.

 

PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ V SOUTĚŽI VESNICE ROKU
    V letošní soutěži Vesnice roku získala Obec Kamberk v krajském kole diplom za udržování muzea venkova v Kamberku. V obci Úholičky, která v Krajském kole zvítězila, převzali ocenění společně Josef Procházka a Ing.Alena Jenšíková.
Tisková zpráva s výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku je zveřejněna ZDE.

 

 

PROŘEZÁVKA JÍROVCE V HRAJOVICÍCH
    byla za pomocí plošiny provedena na konci července. Tomuto památnému stromu poslední dobou usychají větve, které svým možným pádem ohrožují zdraví a životy lidí. Jírovec je bohužel relativně krátkověký strom.

"ZAHRANIČNÍ" BRIGÁDA
    studenti z celého světa, kteří na hotelu Štamberk absolvovali studijní program Royal Business Academy, uspořádali v Kamberku brigádu, při které byly odstraněny nánosy zeminy a trávy na mostě, uklizeno okolí kostela a na Městečku. V sobotu 30.7.2016 pak bylo v Kamberku sehráno přátelské fotbalové utkání.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání Obecního zastupitelstva konaného dne 25.července jsou zveřejněny ZDE a ZDE.

 

PRONÁJEM PROVOZOVNY POHOSTINSTVÍ V KAMBERKU
    Obec Kamberk zveřejňuje záměr pronájmu provozovny pohostinství od 1.10.2016. Zkrácený "oficální" záměr pronájmu je zveřejněn ZDE.
Stávající nájemce, pan Martin Říha, končí s provozováním pohostinství k 30.9.2016.

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
    které se koná v pondělí 25.července 2016 v 17 hodin, je zveřejněna ZDE.

 

KONCERT KAPELY STRAHOVANKA
    se uskutečnil na fotbalovém hřišti v Kamberku v sobotu 2. července 2016. Sbor dobrovolných hasičů, který akci pořádal, připravil zastřešené posezení, atrakce pro děti i občerstvení.

 

ZPRAVODAJ číslo 27
    vyšel na začátku prázdnin, přečíst si ho můžete ZDE.

 

ROCKOVÁ KAPELA ROTOR
    zahraje v Kamberku následující úterý (státní svátek) 5.července, také na parketu na fotbalovém hřišti.   www.sanctus.cz/rotor

 

DECHOVÁ KAPELA STRAHOVANKA
    zahraje v Kamberku v sobotu 2.července na parketu / fotbalovém hřišti.   www.strahovanka.cz

 

ROZBOR VODY
    z vodovodu v Kamberku byl proveden na vzorku odebraném 22.6.2016. Kvalita vody je dobrá, jediné "nevyhovující" ukazatele jsou nižší tvrdost vody, tedy nižší obsah rozpuštěného vápníku a hořčíku. Norma pro pitnou vodu udává doporučenou hodnotu 2 - 3,5 "německých stupňů DH ", my máme hodnotu 0,89 DH. V praxi to znamená, že se z naší vody neusazuje moc vodního kamene, na druhou stranu nemůžeme počítat při pití vodovodní vody s velkým přísunem minerálních látek.
Kompletní výsledky rozboru jsou zveřejněny ZDE.
Více o tvrdosti vody například na wikipedii.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16.6.2016 je zveřejněno ZDE.

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
    Obec Kamberk uspěla u Středočeského kraje se žádostí o dotaci na akci "Obnova komunikace Hrajovice", jedná se celkem o 2 části komunikací v Hrajovicích. 
Obec tímto zveřejňuje:
    Výzvu k podání nabídek + Čestné prohlášení
    Výkazy výměr ve formátu *.xls 1 , 2 
    Technickou zprávu
    Situace - mapa
Zveřejněno 20.6.2016

 

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2016
    Hodnotitelská komise krajského kola soutěže Vesnice roku navštívila Kamberk, Hrajovice a Předbořice v pondělí 30.5.2016. Ve čtvrtek 16.6. budou zveřejněny výsledky.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK
    se koná ve čtvrtek 16.6.2016 v 17 hodin v budově Obecního úřadu. Pozvánka a program jsou zveřejněny ZDE.

 

CESTA ZA ZLATEM 2016
    3.ročník akce Cesta za zlatem se konal v Kamberku v sobotu 28.5.2016. Cestu za zlatem pořádal Český svaz ochránců přírody Vlašim / geopark Kraj Blanických rytířů, Český klub zlatokopů a Obec Kamberk. Účastníci pochodu absolvovali jednu ze tří pěších tras spojenou s plněním úkolů a následně měli možnost vyrýžovat si svoje vlastní zlatinky pod vedením zkušených instruktorů. Akce se konala na Biofarmě dolejší mlýn v Kamberku.
Dvě fotogalerie z akce si můžete prohlédnout ZDE a ZDE.

 

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RYBNÍKU PODHORNÍK
    se konaly v sobotu 28.5.2016.

 

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
    Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy CZ02 vydává Ministerstvo Životního prostředí, je zveřejněno je ZDE a ZDE.

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
    Obec Kamberk uspěla u Ministerstva pro místní rozvoj se žádostí o dotaci na akci "Oprava MOK Kamberk a Předbořice", jedná se celkem o 3 části komunikací v Předbořicích a 1 v Kamberku. Obec tímto zveřejňuje:
    Výzvu k podání nabídek
    Výkazy výměr ve formátu *.xls   1 , 2 , 3 , 4
    Technickou dokumentaci
    Čestné prohlášení
Zveřejněno 30.5.2016

 

CESTA ZA ZLATEM
   
Již třetí roční akce Cesta za zlatem se bude konat v Kamberku v sobotu 28.5.2016. Více informací naleznete ZDE, můžete se podívat i na fotografie z loňského roku ZDE.

 

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RYBNÍKU PODHORNÍK

 

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
    bude přistaven v Předbořicích a Hrajovicích ve čtvrtek 19.5. odpoledne a odvezen v pátek 20.5. ráno. V Kamberku bude přistaven v pátek 20.5.2016 ráno, a po naplnění odvezen.

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE  KAMBERK ZA ROK 2015
    a výsledky auditu hospodaření provedeného Krajským úřadem jsou zveřejněny v jednotlivých dokumentech ZDE 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
    bude probíhat od 14. do 22.května 2016 na obvyklých místech.

 

BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
    se koná v sobotu 14.května 2016, sraz je v 8 hodin před budovou Obecního úřadu. S sebou křovinořezy, hrábě, vidle, lopaty, košťata. Předem děkujeme všem kteří se brigády zúčastní - předpokládáme že bude minimálně taková účast jako na pálení čarodějnic :-)

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
    se uskuteční v sobotu 14.května 2016, postupně v Předbořicích, Kamberku i Hrajovicích.

 

OSLAVA DNE MATEK
    proběhla v sobotu 7.května 2016 v sále Sokola Kamberk. K tanci a poslechu hrála kapela pana Kronuse z Ostrova, dále proběhlo taneční vystoupení souboru Babinec z Louňovic. Pro ženy byly  připraveny květiny, pro všechny pak pohoštění. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

 

MIKROREGION BLANÍK
    zveřejňuje výsledky auditu provedeného Krajským úřadem ZDE a závěrečný účet za rok 2015 ZDE

 

ZRUŠENÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
    pro nepoužívanou malou vodní elektrárnu na řece Blanici pod Kamberkem vydal Městský úřad Vlašim v souvislosti s připravovanou opravou jezu v Kamberku. Dokument je zveřejněn ZDE.

 

VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU VE VLAŠIMI
    o vyměření daně z nemovitostí na rok 2016 je zveřejněna ZDE.

 

STAVBA MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
    proběhla v sobotu 30.dubna 2016, tradičně u fotbalového hřiště. Pořádající SDH Kamberk a Obec Kamberk připravili zdarma občerstvení - špekáčky a pivo. Fotografie z akce si můžete prohlédnout ZDE.

 

OSLAVA DNE MATEK

 

DOBOVÉ FOTOGRAFIE ZE STAVBY MOSTU A REGULACE NA ŘECE BLANICI V KAMBERKU
    si můžete prohlédnout ZDE.

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

ZÁPIS A USNESENÍ
    z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 18.4.2016 si můžete přečíst ZDE.

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA,
    které se koná v pondělí 18.4.2016, je zveřejněna ZDE.

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 26
    vyšel začátkem dubna 2016, přečíst si ho můžete ZDE.

 

ŽELEZNÝ ŠROT
    Sběr železného šrotu bude probíhat od 14. do 22.5.2016 v Kamberku na obvyklém místě.

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
    budou přistaveny do Hrajovic a Předbořic ve čtvrtek 19.5.odpoledne, v Kamberku v pátek 20.5. ráno.

 

VYNÁŠENÍ MORANY
    proběhne na "bílou" sobotu 26.3.2016 ve 14 hodin na Dolejším mlýně. Organizátorka akce, Linda Nárovcová, zve všechny rodiče s dětmi, pro děti bude připravena tvořivá dílna - pletení pomlázek, barvení vajíček,výroba z papíru.

 

PROŘEZÁVKY STROMŮ U BLANICE
    V průběhu března byly pod mostem na břehu řeky Blanice Povodím Vltavy odstraněny dřeviny, které byly poškozené, anebo bránily odtoku vody a nepřímo tak ohrožovaly zvyšováním hladiny nemovitosti v záplavovém území.

 

LOKALITA POD VODOJEMEM,
    jinak také "načeradský" dolec, byla z větší části vyčištěna, vybraní občané si zde udělali palivové dřevo. Za přispění mechanizace JZD Louňovice byla částečně sanována bývalá skládka vedle váhy. Opět připomínáme, že na bývalou skládku je možno vyvážet pouze bioodpad, a to na určené místo. Žádný jiný odpad sem nepatři. Případnou potřebu uložení zeminy, kamenů, tašek ze střechy a podobného inertního materiálu konzultujte se zastupiteli.

 

RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM V KAPLI V PŘEDBOŘICÍCH
    Při rekonstrukci střechy kaple v Předbořicích v roce 2015 bohužel došlo k protečení provizorního zakrytí a k promáčení stropu kaple. V některých místech se objevila původní výmalba, o kterou se začal zajímat Státní památkový úřad. Obec byla nucena nechat provézt restaurátorský průzkum maleb, na základě kterého bude zpracována zpráva doporučující další postup. S největší pravděpodobností dojde ke konzervaci stávajícího stavu a k novému vybílení/vymalování kaple. "Historická" výmalba z 20.století tak zůstane zachována pro další generace, které jí v případě zájmu obnoví.

 

NOVÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ PLAST
    Do Kamberka, Hrajovic i Předbořic byly začátkem března umístěny nové žluté kontejnery na směsný plast. Do "starých" žlutých kontejnerů patří pouze PET lahve, do "nových" žlutých kontejnerů pak ostatní plasty.

 

NEZNÁMÍ VLASTNÍCI
    Aktualizovaný seznam "neznámých vlastníků" - nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí naleznete ZDE.

 

NADMĚRNÝ NÁKLAD
    Přeprava nadměrného nákladu - kovového sila - z cihelny Číčenice do elektrárny Opatovice nad Labem, proběhla v pátek 4.března 2016. Přes Kamberk projížděl náklad délky 19,6 m, šířky 4,8 m a výšky 5,7 metru o hmotnosti cca 30 tun a i přes všeobecný názor, že neprojede zatáčkou na Městečko, nakonec projel :-). Dopravu zajišťovala firma SAD CZ s.r.o. a bylo na ní vydáno povolení Ministerstva dopravy. Více fotografií a krátké video si můžete prohlédnout ZDE.

 

DO VILIC ZA SPORTEM
    Sbor dobrovolných hasičů Vilice pořádá ve společenském domě v sobotu 5.3.2016 od 16 hodin turnaj v šipkách. Uzávěrka přihlášek je v pátek 4.3. Dále se v sobotu 26.3. od 13 hodin bude konat turnaj ve stolním tenise. Uzávěrka přihlášek je v pátek 25.3. Na obě akce jsou srdečně zváni i závodníci z Kamberka, přihlásit se můžete u Martina Bednáře, tel 777 788 524.

 

NOVÁ SVĚTLA V PŘEDBOŘICÍCH
    Na základě opakovaných žádostí vlastníků nemovitosti čp 17 v Předbořicích byla instalována 2 nová světla. Předběžné finanční náklady na realizaci akce jsou cca 50 tisíc korun.

 

"UPRAVENÝ" NÁVRH ROZPOČTU MIKROREGIONU BLANÍK
    je zveřejněn ZDE. Obce v Mikroregionu se snaží najít dohodu v naplnění rozpočtu.

 

BENE BUS
    DSO BENE BUS, jehož je Kamberk členem a přispívá do jeho rozpočtu, povinně zveřejňuje výsledky hospodaření a rozpočet na rok 2016:
- zpráva o hospodaření za rok 2015
- rozvaha 2015
- výkaz zisků a ztrát 2015
- výkaz fin2-12m
- plán rozpočtu na rok 2016

 

ZÁPIS A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA,
    ze schůze konané 22.2.2016, jsou zveřejněny ZDE.

 

PROŘEZÁVKY STROMŮ
    na mnoha místech v obcích probíhají prořezávky stromů a kolem cest. V polovině února, na základě opakovaných žádostí místních občanů, prořezány lípy na hrázi předbořického rybníka. Prořezávky probíhaly z plošiny a pomocí horolezecké techniky.

 

Myslivecké sdružení na základě dohody s Obcí pokračuje v prořezávkách náletových dřevin pod vedením místního rozhlasu od Lagun směrem na Hrajovice.

 

    Samovýrobu dřeva si provedli místní občané pod vodojemem v Načeradském dolci. Lokalita se pěkně prosvětlila. Aktuálně je jednou z možných využití tohoto místa vybudování poldru nebo vodní nádrže pro zadržení přívalových vod, které díky nevhodně obdělávaným pozemkům ohrožují obyvatele Malé strany. Obec se na tuto akci bude snažit získat dotaci z Ministerstva životního prostředí - pouze ze svých prostředků takovou akci není schopna realizovat.

 

    Pan Dvořák prořezává cesty do lesů a v lesích.

 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK,
    které se koná v pondělí 22.2.2016, je zveřejněna ZDE.

 

MAŠKARNÍ PLES
    se konal 5.2.2016 v Kamberku, pořádali ho společně Sbor dobrovolných hasičů Vilice a Občanské sdružení rodáků a přátel Obce Kamberk, přišlo 100 platících návštěvníků, z toho 30 v maskách, v tombole bylo 333 cen (všechny výherní), hudba Pitt Band.
V soutěži masek se na prvním místě umístila plavčice Pamela Anderson & Casey Jean 'C.J.' Parker ze seriálu Pobřežní hlídka, na druhém místě včelařka a její včeličky a na třetím místě čarodějnice společně s pivním rytířem. Rozsáhlou fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE.

VYÚČTOVÁNÍ ULOŽENÍ TKO ZA ROK 2015
    Jak většina z nás ví, za "popelnice" platíme ve dvou částkách. Na jednu nám chodí složenka od Technických služeb Vlašim - tou platíme pronájem popelnic a jejich vyvážení. Druhou částku platíme Obci Kamberk, která nám přeúčtovává uložení odpadů na skládku v Trhovém Štěpánově. Vyúčtování za rok 2015 si můžete přečíst ZDE. Částku můžete už nyní uhradit v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu, těm kteří v hotovosti neuhradí bude následně zaslána složenka.

 

VYHLÁŠKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM -
    - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - je zveřejněna ZDE.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného 20.ledna 2016 jsou zveřejněny ZDE.

 

HASIČSKÝ PLES

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 25
    vyšel v půlce ledna. Vy, kteří máte dopisní schránku, jste ho v ní pravděpodobně nalezli, ostatní si ho můžou přečíst ZDE.

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA,
    které se bude konat ve středu 20.ledna 2016. Na programu je jediný bod, a to schválení podání žádostí o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na projekt "Obnova komunikace Hrajovice" a "dovybavení jednotky SDH". 

 

SVOZOVÉ DNY TKO V ROCE 2016
    Svozy popelnic budou vždy ve čtvrtek nebo pátek v sudém týdnu. Výjimku tvoří leden, kdy bude "mimořádný" svoz v 1.týdnu 8.ledna.

 

ARCHÍV AKTUALIT :    2015 , 2014 , 20132012 , 2011 , 2010 , 20092008 , 2007

 

správce stránek: David Šedivý, dsedivy@email.cz, tel.: 728 482 283