OBEC KAMBERK     AKTUALITY + ÚŘEDNÍ DESKA     ROK 2015

 

MAŠKARNÍ PLES
    se bude konat v pátek 5.února 2016 od 20 hodin v sále Sokola Kamberk, hudba Pitt Band. Pořádá Občanské sdružení rodáků a přátel Obce Kamberk společně se Sborem dobrovolných hasičů Vilice.

 

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA
    vydává zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí. Informace zveřejněné ZDE se týkají stavebníků, zemědělců, ale i všech ostatních, kteří chtějí "kopat trochu hlouběji do země".

 

POSEZENÍ S HARMONIKOU V POHOSTINSTVÍ V KAMBERKU
    se bude konat v úterý 29.prosince 2015 (nečekejte dalších 1000 let do roku 3015 :-)

 

 

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
    má už také několikaletou tradici. Na Štědrý den, 24.prosince ve 14 hodin jsme se sešli u kostela v Kamberku, a při svařeném vínu si zazpívali koledy a společně sdíleli Štědrodenní náladu. Teplota +10 stupňů vánoce moc nepřipomínala ... Fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE.

 

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA V PŘEDBOŘICÍCH
    Před Vánoci začala první část investice naplánované na příští rok - odbahnění rybníka v Předbořicích. Po započetí přípravných prací bylo zjištěno, že rybník má skutečné pevné dno hlouběji než je roura výpustního zařízení - to znamená, že po odtěžení bahna na původní terén by rybník nešel úplně vypustit.

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK
    konaného 28. prosince 2015 jsou zveřejněny ZDE.

 

NEZNÁMÍ VLASTNÍCI
    Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pro katastrální území Kamberk je zveřejněn ZDE. (alternativně verze v *.pdf)

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    proběhne v pondělí 28.12.2015 od 17 hodin v budově Obecního úřadu, program je zveřejněn ZDE.

 

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - VILICE
    vyhláška a zpráva.

 

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - ŠEBÍŘOV
    vyhláška a zpráva.

 

POSLEDNÍ LEČ
    Myslivecká zábava - poslední leč - se bude konat v sobotu 12.prosince od 20 hodin v sále Sokola Kamberk. Vstup zdarma, bohatá tombola a kapela Fontána jistě přilákají mnoho návštěvníků.

 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
    V sobotu 5.prosince byl v Kamberku na Městečku, na nově opraveném záhonu u autobusové čekárny rozsvícen vánoční strom. Samozřejmě nechybělo občerstvení ani svařené víno pro zahřátí. Jak je vidět z fotografií ZDE, účast byla velká.

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
    Pro místní děti a klienty sociálních ústavů, byla v Kamberku uspořádána mikulášská besídka ve čtvrtek 3.12.2015 odpoledne. Pro malé i velké děti byla připravena diskotéka, mikuláš, čert, anděl, občerstvení i malý dárek. Celá akce probíhá díky finanční a materiální pomoci místních občanů, podnikatelů a spolků.. Více fotografií si můžete prohlédnout ZDE. O akci informoval i Benešovský Deník.

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NAČERADEC
    se jako "sousední" obce týká i nás a je zveřejněno ZDE.

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
    o ukončení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu je zveřejněno ZDE.

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
    Odbor životního prostředí Městského úřadu Vlašimi zahajuje řízení o zrušení povolení nakládání s vodami pro objekt malé vodní elektrárny pod Kamberkem. Řízení souvisí s plánovanou opravou jezu na řece Blanici 

 

VÝSLEDKY ROZBORU VODY
    z vodovodu v Kamberku, na vzorku odebraném 20.11.2015 je zveřejněn ZDE.

 

PLÁN ROZPOČTU OBCE KAMBERK NA ROK 2016
    je zveřejněn ZDE

 

HRAJOVICE - ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU    
    
V sobotu 28.listopadu 2015 byl v Hrajovicích, za účasti prakticky všech obyvatel, rozsvícen nově vysazený vánoční stromek. Kromě družné zábavy nechybělo samozřejmě ani občerstvení.

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK
    konaného 23. listopadu jsou zveřejněny ZDE.

 

HRAJOVICE - VÝLOV RYBNÍKA 
     Poslední listopadový víkend roku 2015 proběhl v Hrajovicích výlov "obecního" rybníka. Rybník patří Obci Kamberk, která přenechává jeho užívání a údržbu všem hrajovickým občanům.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se uskuteční v pondělí 23.11.2015 v 17 hodin v budově obecního úřadu. Program je zveřejněn ZDE.

 

ZELEŇ V HRAJOVICÍCH
    V listopadu byla na návsi v Hrajovicích vysazena "vánoční" jedle a provedena výsadba záhonu a úprava terénu v jejím okolí.

 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
   
se vydal na cestu v sobotu 14.listopadu 2015. Od kostela vyrazil směrem na rybník Kalač, kde byl pro děti ve vykotlaném stromu připraven "poklad" ve formě sladkostí. Následně se průvod přesunul na tvrz, kde proběhlo u ohně opékání špekáčků.

 

ROZPOČET MIKROREGIONU BLANÍK
    na rok 2016 je zveřejněn ZDE a ZDE.

 

UMÍSTĚNÍ SCHRÁNKY DO  KAPLE V PŘEDBOŘICÍCH
   
Oprava střechy, krovu a věžičky na kapli v Předbořicích je dokončena. Do věžičky byla umístěna schránka obsahující současný denní tisk, Zpravodaj Obce a informace o Předbořicích.

 

DEN SENIORŮ
   
U příležitosti Dne seniorů se v sobotu 24.října uskutečnilo v sále Sokola komorní posezení spojené s občerstvením a hudební produkcí. Akci pořádala Obec Kamberk.

 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
    V sobotu 14.listopadu v 16 hodin u kostela v Kamberku je sraz lampiónového průvodu, který bude zakončen na tvrzi u ohně.

 

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
    s kapelou Efekt band je naplánována na sobotu 7.listopadu v sále Sokola Kamberk. Pořádající SDH připravil bohatou "rybí" tombolu.

 

VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
    se uskuteční v sobotu 7.listopadu dopoledne, připraveno je občerstvení i prodej ryb. 

 

OPRAVY NA RYBNÍKU PODHORNÍK
    Členové Sboru dobrovolných hasičů Kamberk provedli, v souladu s nájemní smlouvou, opravy výpustního zařízení rybníka Podhorník.

 

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Podzimní svoz nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 31.října. Auta budou zastavovat postupně v Předbořicích, od 9:40 do 9:55 hodin, v Kamberku od 10 do 10:30 a v Hrajovicích od 10:35 do 10:50 hodin

 

DEN SENIORŮ
    Tradiční posezení u příležitosti Dne seniorů se koná v sobotu 24.října od 13 hodin v sále Sokola Kamberk. Je připraveno občerstvení a pro rozveselení bude hrát harmonikář.

 

ZPRAVODAJ číslo 24
    vyšel v polovině října 2015. Přečíst si ho můžete ZDE
V tištěné verzi Zpravodaje došlo k nechtěnému zkrácení zprávy o činnosti Sokola, za což se omlouváme. V elektronické verzi je článek Sokola Kamberk celý.

 

ZÁPISY A USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK
    konaného 5.října a 9.října 2015 jsou zveřejněny ZDE a ZDE.

 

NOVÝ HASIČSKÝ PRAPOR
    na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů nechala obec zhotovit repliku původního hasičského praporu. Jeho "svěcení", za účasti hasičských sborů z okolí, se konalo v sobotu 3.října 2015 v Kamberku. Rozsáhlou fotogalerii z průběhu slavnosti si můžete prohlédnout ZDE

 

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se uskuteční v pondělí 5.října 2015 v 17 hodin, pozvánka s programem je zveřejněna ZDE.

 

NEZNÁMÍ VLASTNÍCI
    Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí k katastrálním území Kamberk je zveřejněn ZDE.

 

ROZBOR VODY
    z vodovodu v Kamberku byl proveden na vzorku odebraném dne 9.9.2015, výsledky jsou zveřejněny ZDE, všechny kontrolované hodnoty vyhovují. 

 

OPRAVA KAPLE V PŘEDBOŘICÍCH
    byla dokončena v polovině září 2015. Byl opraven krov a věžička, střecha má novou prejzovou krytinu a věžička oplechování z mědi. 

 

PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
    V červenci a srpnu byla provedena opatření, směřující k zlepšení odtoku vody v Kamberku Za řekou. Bylo vyčištěno a prohloubeno koryto potoka od "kovárny"až k propustku u "Svatků". Zároveň byly vyčištěny krajnice od uvedeného propustku směrem k ZD. 
    Souběžně s tím probíhá příprava "zkapacitnění" dvou propustků pod zmíněným potokem. Vyčíslené finanční náklady ve výši 2 milionů korun Obec není schopna financovat ze svého rozpočtu a tak hledá další zdroje financování. Většinu poskytovatelů peněz na protipovodňová opatření zajímá počet trvale bydlících osob v ochráněném území a vyčíslení historické škody způsobené povodněmi - a po předložení těchto údajů bohužel poskytovatelé nepovažují případně vynaložené prostředky jako efektivně investované. Budeme to zkoušet dál.

 

 

ÚKLID SILNICE U LAGUN aneb ACH TA KUKUŘICE
    Koncem srpna byl za pomoci bagru a nákladního automobilu proveden částečný úklid zeminy naplavené na silnici ze sousedního pole kukuřice. Bylo odvezeno celkem 8 nákladních aut. I nadále zůstává na tomto místě část materiálu ve stokách u silnice, v rouře pod silnicí a ve stoce podél Lagun. Zůstává neuklizena i silnice na hranicích katastru směrem na Hrnčíře a cesta k Podhorníku, které jsou poškozeny stejným způsobem. Obec několikrát upozorňovala ZD Podblanicko na nutnost úklidu, ale "nemají na to čas ..." A je zajímavé, že ani vlastníkům polí, ze kterých jsou díky chybnému hospodaření odplavovány desítky či stovky tun ornice, tato situace nevadí. 

 

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE KAMBERK - HRNČÍŘE
    V červenci byla provedena oprava povrchu místní komunikace z Kamberka směrem na Hrnčíře, oprava končí na hranicích katastru. Došlo k položení nového asfaltového koberce. Oprava byla financována s pomocí dotace ze Středočeského kraje na odstraňování povodňových škod - cesta byla poničena přívalovou povodní.

Po položení asfaltového koberce byly obnoveny odvodňovací stoky kolem cesty.

 

A protože se některým řidičům a řidičkám zdála cesta příliš úzká a měli pocit že se na ní nevejdou, byly dodatečně na náklady obce dosypány krajnice.

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK
    konaného 3.srpna 2015 jsou zveřejněny ZDE.

 

STRAHOVANKA V KAMBERKU
    i přes "nepřízeň" počasí v podobě extrémního horka se pořadatelům podařilo zajistit hezkou zábavu, všichni návštěvníci byli spokojeni.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    proběhne v pondělí 3.srpna 2015 v 17 hodin, pozvánka s programem je zveřejněna ZDE.

ROZBOR VODY 
    z vodovodu v Kamberku byl proveden na vzorku odebraném 11.června 2015. Voda je vyhovující, pro účely pitné vody je dokonce příliš "měkká", obsahuje méně rozpuštěného vápníku a hořčíku. Celkový rozbor si můžete prostudovat ZDE.

 

POUŤ V KAMBERKU
    má tradičně "pod palcem" Sokol Kamberk

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -
- zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ZVEŘEJŇUJE Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02.
Dokumenty : veřejná vyhláška , návrh opatření obecné povahy , příloha 

 

BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
    se uskuteční v sobotu 18.července. Sraz je v 8 hodin před Obecním úřadem v Kamberku. S sebou hrábě, vidle, lopaty, košťata, křovinořezy, kolečka, .... Svačinu si brát nemusíte, tu dostanete na místě :-)

 

UZAVÍRKA SILNICE KAMBERK - HRNČÍŘE
    Od pondělí 13.července, do (nejpozději ) pátku 24.července bude uzavřena silnice z Kamberka do Hrnčíř. Bude prováděna pokládka nového asfaltu.

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 23
    jsme mohli nalézt ve svých schránkách  v pátek 10. července. Můžete si ho přečíst i ZDE.

 

DECHOVÁ KAPELA STRAHOVANKA
    vystoupí v Kamberku 8.srpna.

 

OPRAVA MÍSTNÍHO ROZHLASU
    V úterý 7.července byla provedena oprava vedení místního rozhlasu, které bylo směrem na Předbořice přetržené. Zároveň byly vyměněny 4 nefunkční repreduktory. Nyní by tedy rozhlas měl opět fungovat tak jak má.

 

 

KRÁVY V ULICÍCH
    Jako ve španělské Pamploně jsme si mohli připadat v Kamberku v úterý 7.července, když pracovníci ZD Podblanicko přeháněli krávy na louku za fotbalovým hřištěm.

 

EXKURZE DO LOKALITY HADCE U HRNČÍŘ
    V pondělí 29.června 2015 se uskuteční komentovaná exkurze do lokality Hadce u Hrnčíř s výskytem chráněné rostliny Kuřičky. Sraz je v 17:30 před budovou Obecního úřadu v Kamberku, následuje přesun auty do Hrnčíř a odtud pěšky. Je tedy možné dojít do lesa pěšky a tam počkat na zbytek výpravy a průvodce, Mgr.Martina Klaudyse.

 

FOTBALOVÁ ZÁBAVA

 

CESTA NAŠÍ ŘEKY
    V sobotu 20.června se v Kamberku na Tvrzi uskutečnila akce "Cesta naší řeky". Více info o projektu na http://globalwaterdances.org

 

C

 

RALLYE KAMBERK 2015
    V sobotu 20.června se konal již 9.ročník oblíbeného závodu Rallye Kamberk. Fotografie si můžete prohlédnout v rozsáhlé fotogalerii ZDE.

 

OPRAVY KOMUNIKACÍ 
    V pátek 19.6. a následně i ve 26.týdnu prováděla Krajská správa a údržba silnic opravy komunikací v obci a okolí.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva, které se konalo 15.6.2015, jsou zveřejněny ZDE.

 

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
    proběhne ve dnech 27. a 28. června 2015, zájemci o vyčištění komína se mohou hlásit v kanceláři obce.

 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA,
    které se bude konat v pondělí 15.6.2015 v 17 hodin je zveřejněna ZDE.

 

OPRAVA KAPLE V PŘEDBOŘICÍCH
    započala na konci května. Bude kompletně opraven krov, věžička a střešní krytina. Po sejmutí věžičky bylo zjištěno, že předkové nám v ní nezanechali žádný vzkaz ...

 

NOVÁ LED OSVĚTLOVACÍ TĚLESA
    v počtu 5 kusů byla umístěna v Kamberku, Předbořicích a Hrajovicích. Podle toho jak se osvědčí, by mohla být postupně provedena výměna všech stávajících světel, které jsou velmi náročná na spotřebu energie.

 

CESTA ZA ZLATEM
    je název akce, kterou Kamberk hostil již druhým rokem (viz plakát níže na této stránce). Akce se vydařila, účastníci absolvovali pěší pochod, navštívili muzeum venkova v Kamberku a rýžovali zlato.

 

 

VÍTACÍ CEDULE
    byly instalovány na konci května 2015.

 

STAVĚNÍ MÁJE V PŘEDBOŘICÍCH
    proběhlo v sobotu 23.5.2015.

 

CESTA ZA ZLATEM
    spojená s rýžováním zlata se koná v sobotu 30.5.2015 v Kamberku-

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAMBERK ZA ROK 2014
    je zveřejněn následujících dokumentech. Výkaz ...  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamberk ...  Závěrečný účet...

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ BLANÍK ZA ROK 2014
    je zveřejněn ZDE.

 

ODVODNĚNÍ A OPRAVA MOSTKU V PŘEDBOŘICÍCH
    jednou z finančně náročnějších akcí letošního roku, je oprava mostku a odvodnění kolem silnice v Předbořicích. Práce proběhly v dubnu a květnu.

 

OPRAVY VODOVODNÍCH UZÁVĚRŮ A SILNICE
    v květnu 2015 probíhá asfaltování silnice po loňské výměně vodovodních uzávěrů, zároveň došlo k výměně dalších uzávěrů u bytovek.

 

OSLAVA DNE MATEK,
    pořádaná Obecním úřadem Kamberk, proběhne v sále Sokola v sobotu 9.5. ve 13:30 hod. Je zajištěno občerstvení i hudba, všechny ženy (i s doprovodem) jsou srdečně zvány.

 

STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

 

MOSTEK V HRAJOVICÍCH
    na mostku v Hrajovicích bylo v dubnu instalováno nové zábradlí a zároveň bylo vyčištěno jeho okolí od náletových dřevin.

 

OPRAVY BUDOVY ŠKOLY
    Probíhá začišťování kolem oken po jejich výměně v loňském roce a opravy omítek uvnitř i vně budovy. Zároveň uvnitř budovy pracují malíři, podlaháři a brzy se můžeme těšit na novou společenskou místnost.

 

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
    bude přistaven ve čtvrtek 21.května odpoledne do Předbořic a Hrajovic a v pátek 22.května dopoledne do Kamberka. Kontejnery jsou určeny na velkoobjemový odpad občanů, který se standardně nevejde do popelnic.

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
    od 16. do 25.května bude na obvyklých místech možno shromažďovat železný šrot.

 

NOVÁ VYHLÁŠKA O ODPADECH
    byla vytvořena na základě změny legislativy a platí od 23.3.2015, její kompletní znění je zveřejněno ZDE
V souvislosti s novou vyhláškou bude pořízen nový černý kontejner na drobný kovový odpad (například plechovky), který bude umístěn u ostatních kontejnerů na tříděný odpad v Kamberku u hasičské zbrojnice. Velký kovový odpad bude i nadále shromažďován 2x v roce na obvyklých místech.
Hnědý kontejner na bioodpad bude umístěn vedle váhy u cesty na Hrnčíře a bude určen hlavně pro domovní bioodpad občanů, kteří nemají vlastní pozemek. U všech ostatních občanů je hlavní a prioritní forma zpracování bioodpadu jeho uložení na kompostu na vlastním pozemku. 

 

ZÁMĚR PRONÁJMU
    pozemku parcelní číslo 35 v katastrálním území Kamberk je zveřejněn ZDE.

 

ZÁMĚR PRONÁJMU
    části pozemku parcelní číslo 3935 v katastrálním území Kamberk je zveřejněn ZDE

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat v pondělí 27.dubna 2015 od 17.hodin, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

RALLYE KAMBERK
    proběhne v sobotu 20.června 2015

 

ZÁJEZD KUKS, ŽLEBY, KUTNÁ HORA
    Další ze zájezdů je naplánován na sobotu 2. května, pojede se mikrobusem na zámky Kuks a Žleby. Další zastávkou na trase bude město Kutná Hora. Pokud máte zájem o účast, přihlašte se u paní starostky, které zájezd organizuje.

 

STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC.
    V Kamberku je letos naplánováno stavění máje ve čtvrtek 30.4. na Městečku, pálení čarodějnic pak za fotbalovým hřištěm.
V Předbořicích budou májku stavět tradičně až na "svatodušní svátky" - 6 týdnů po velikonocích - letos tedy v sobotu 16.května.

 

NABÍDKA LESNÍCH POZEMKŮ 
    od Lesů ČR je zveřejněna ZDE.

 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
   bude v Předbořicích v úterý 14.4.2015 od 8 do 11 hodin. 

 

ZÁPIS A USNESENÍ 
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva v Kamberku konaného dne 23.3.2015 je zveřejněn ZDE.

 

VICHŘICE
    v úterý 31.3. a ve středu 1.4., kdy vítr dosahoval rychlostí kolem 100 km/h, prověřila zdraví a pevnost stromů uvnitř obce - všechny vydržely. Nevznikla ani žádná zásadní škoda na majetku. Místní hasiči vyjížděli k několika padlým stromům přes cestu na Mladou Vožici a na Hrnčíře. U Předbořic se zlomil dřevěný sloup s telefonním vedením, tuto závadu řešila telekomunikační společnost.

 

VYNÁŠENÍ MORANY
    proběhne v neděli 29.března, sraz je v Kamberku na hřišti za kostelem ve 14:30. Tentokrát půjdeme na farmu Dolejší mlýn, kam nás pozvala organizátorka Linda Nárovcová. Bude připravená prohlídka zvířat, soutěže pro děti, opékání špekáčků a samozřejmě Morana. V případě špatného počasí budou doprovodné akce přesunuty do vytápěné herny.

 

ROZBOR VODY
    z vodovodu v Kamberku, byl proveden na vzorku odebraném 12.3. Všechny sledované parametry jsou vyhovující. Kompletní rozbor si můžete prostudovat ZDE.

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 22
    vyšel na konci března, můžete si ho přečíst ZDE.

 

SMLOUVA SE ZHOTOVITELEM STAVBY
    "Oprava MOK Kamberk -Hrnčíře" je na základě zákonné povinnosti zveřejněna ZDE.

 

ZVONĚNÍ NA KOSTELE V KAMBERKU
    Dlouhou dobu zvony na kostele v Kamberku zvonily v 11:45 místo ve 12 hodin a v 17:45 místo v 18 hodin. Několik lidí se neúspěšně snažilo zvonění seřídit. Úspěšný byl až Josef Procházka mladší, náš nový zástupce starostky. A tak zvony už zvoní jak mají. Děkujeme!

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK
    se koná v pondělí 23. března 2015 v 17 hodin, pozvánka je zveřejněna ZDE.

 

FOTOGRAFIE Z MAŠKARNÍHO PLESU
    konaného v pátek 13.2.2015 v Kamberku, si můžete prohlédnout v rozsáhlé fotogaleii ZDE. Ples pořádali společně Sbor dobrovolných hasičů Vilice a Občanské sdružení rodáků a přátel obce Kamberk

 

PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK
    Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče, jako orgán státní památkové péče na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, o z n a m u j e , že Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, pro rok 2015 program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností .

 

PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ
    v katastrálním území Kamberk zveřejňují Lesy České republiky na svých stránkách www.lesycr.cz. Jedná se o pozemky zveřejněné ZDE

 

DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH MAP KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ KAMBERK,
    proběhne v roce 2015. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, nám plánovanou akci oznamuje dokumentem "Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby" zveřejněným ZDE. Laicky řečeno, jedná se o digitalizaci katastrálních map v intravilánu - uvnitř obce. Po komplexní pozemkové úpravě už máme digitalizován pozemky extravilánu (mimo zastavěné území) s výjimkou lesů.

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
    oznamuje dodatečné vyřazení pozemků v kú Kamberk z nabídky zveřejněné 16.1.2015, Oznámení je zveřejněno ZDE.

 

MAŠKARNÍ BÁL
    se bude konat v pátek 13.února 2015, na jeho pořádání spolupracuje Občanské sdružení rodáků a přátel obce Kamberk a Sbor dobrovolných hasičů Vilice.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání zastupitelstva Obce Kamberk konaného dne 2.2.2015 je zveřejněn ZDE.

 

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI ČESKÉ POŠTY
    Jak asi většina z nás ví, Česká pošta se opakovaně snaží zrušit svojí pobočku v Kamberku. Jednání mezi Obcí Kamberk a Českou poštou proběhla v minulých letech už několikrát, prozatím vždy úspěšně pro nás - pošta zůstává v provozu. Další takové jednání je naplánováno na úterý 3.února 2015 v 10 hodin na Obecním úřadu. Zájemci z řad občanů se samozřejmě mohou jednání zúčastnit. Ostatní můžeme zachování pošty podpořit využíváním jejích služeb - hlavně placením složenek, odesíláním balíků a využíváním ostatních služeb pošty. Pouhý prodej novin a časopisů není pro Poštu ekonomicky moc přínosný a jejich nákup jako argument pro zachování pošty není dostatečný.

 

STANOVENÍ PRŮZKUMNÉHO ÚZEMÍ ROUDNÝ
    Ministerstvo životního prostředí zahájilo řízení o "Stanovení průzkumného území Roudný pro vyhledávání a průzkum vyhrazených nerostů, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy". Katastrálního území Kamberk se týká jen velmi okrajově, jak je vidět z MAPY. Celý dokument je zveřejněn ZDE.

    Proti případnému průzkumu, těžbě, nebo i jiným zásahům v lokalitě, je v regionu celkem odmítavý postoj, jak je patrné i z dokumentu "Podklady pro vyjádření k záměrům průzkumu s cílem uskutečnění následné těžby na Roudném", který pochází pravděpodobně od ČSOP Vlašim. Je otázkou, zda je odmítavý postoj správný. Možná by případné aktivity na Roudném poskytly tolik potřebné pracovní příležitosti obyvatelům okolních obcí a zastavily tak trend poklesu počtu obyvatel, který se bohužel týká i naší obce. 

    Bývalý zlatodůl Roudný se nachází v katastru obce Zvěstov. Na stránkách "Muzeum České sibiře" si můžete prohlédnout fotografie a pohlednice z Roudného.

 

VEPŘOVÉ HODY
    pořádá Pohostinství Kamberk v pátek 30. a v sobotu 31.ledna.

 

FOTOGRAFIE Z HASIČSKÉHO PLESU,
    který se konal v sobotu 24.ledna 2015 v sále Sokola Kamberk a měl tradičně vysokou úroveň ( velká návštěvnost, bohatá tombola, kvalitní hudba, dobrá atmosféra ...) si můžete prohlédnout ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK
    se koná v pondělí 2. února 2015 v 17 hodin, ZDE je zveřejněna pozvánka s programem

 

GEOPARK KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
    je další úrovní projektu Kraj blanických rytířů, jehož je Kamberk členem. O Geoparku se můžeme hodně dozvědět na na webových stránkách http://www.blanicti-rytiri.cz/. O celém projektu byl natočen i krátký film, který jsme mohli pod názvem "Kamenné poklady blanických rytířů" shlédnout na ČT2 18.1.2015 v rámci cyklu "Nedej se". Můžeme se na něj podívat i nyní v archívu České televize ZDE.

 

NABÍDKA POZEMKŮ
    Státní pozemkový úřad nabízí oprávněným osobám dle §11 zákona 229/1991 Sb pozemky určené k náhradním restitucím. Aktuální nabídka pro katastrální území Kamberk je zveřejněna ZDE. --- ZRUŠENO ---
(zveřejněno 12.1.2015)

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 21
    bude k dispozici od středy 14.ledna 2015. V mírném předstihu si ho můžete přečíst ZDE.

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - OPRAVA MOK KAMBERK - HRNČÍŘE
    Obec Kamberk získala z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci na cestu z Kamberka na hranice katastrálního území směrem na Hrnčíře, která byla poškozena povodněmi z přívalových dešťů. Na tuto akci "Oprava MOK Kamberk - Hrnčíře" zveřejňujeme tímto v souladu s právními předpisy VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDEK na realizaci stavby. 
Zveřejněny jsou následující dokumenty:
Výzva k podání nabídek + Čestné prohlášení ve formátu *.pdf
Krycí list rozpočtu , Rozpočet , Rekapitulace rozpočtu ve formátu *.pdf,
Krycí list rozpočtu , Rozpočet , Rekapitulace rozpočtu ve formátu *.xls
(zveřejněno 12.1.2015)

 

PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V POVODÍ LABE
    Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad, nám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" (dále též jen "oznámení koncepce"), zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona, bude podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Informace o oznámení koncepce je uveřejněna i ZDE.
Ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zveřejňujeme informace o oznámení koncepce. Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. 
Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP200K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení, který zde bude uveden poté, co bude oznámení zveřejněno na úřední desce posledního kraje.
(zveřejněno 12.1.2015)

 

OPRAVA ROZHLASU V HRAJOVICÍCH
    Nefunkční obecní rozhlas v Hrajovicích měl nečekanou příčinu. Pan Forejt, který se v Kamberku stará nejen o obecní rozhlas, postupně prošel celou trasu vedení z Kamberka do Hrajovic, vylézal na jednotlivé sloupy, čistil spoje, hledal závadu. Vedení je na sloupech podél cesty na Hrajovice, upevněno na nosném ocelovém lanu. Nakonec se závada našla vedle Lagun, bylo tam přestřelené vedení. Nosné lano zůstalo napjaté, byly přerušeny pouze dráty vedoucí signál a tak závada nebyla na první pohled viditelná. Vedení bylo opraveno, rozhlas v Hrajovicích již zase funguje.

 

ZATOULANÁ HUSA
    Setkání se zatoulaným psem není až tak neobvyklé. V Kamberku ( Předbořicích, Hrajovicích ...) se většinou jedná o psa, jehož majitele známe, a tak psa odvedeme domů, nebo majiteli zavoláme ať si pro psa přijde. A nebo necháme psa být, protože víme že vlastně ani zatoulaný není, jen si vyrazil na procházku bez majitele (a tím porušuje obecní vyhlášku zakazující volné pobíhání psů! ..) Ale co jiná zvířata? Už jsme měli v Kamberku například zatoulanou kozu! :-) A husu?
    V pátek 2.ledna brzo ráno mě vzbudilo poměrně hlasité kejhání. Myslel jsem si, že si nějaká labuť zase spletla silnici s řekou, přistála u hospody a teď nemůže vzlétnout (labuť neumí dobře vzlétnout ze země, lépe jí vyhovuje vodní plocha). Doufal jsem, že dojde k řece a bude klid. Ale kejhání pokračovalo. Vyšel jsem ven a mezi školou a hasičskou zbrojnicí se zmateně pohybovala husa (husa velká)! Zahnal jsem jí na dvůr, trochu se uklidnila, ale slyšet byla pořád. Dostala vodu, něco k žrádlu a já začal hledat majitele. Obvolal jsem všechny místní kolegy zemědělce i chovatele, ale nikomu nechyběla. Nakonec se ukázalo, že z Lagun utekly myslivcům celkem 3 husy. Jedna tedy došla kdoví proč až ke škole, druhá se objevila na řece u jezu, třetí se vypátrat nepodařilo. A tak, po dohodě s majitelem, dvě husy našly nový domov v Kamberku.
(david šedivý)

 

SVOZOVÉ DNY POPELNIC V ROCE 2015 
    na TKO (tuhý komunální odpad) jsou uvedeny v příloze ZDE, můžete si je přečíst, nebo třeba i vytisknout.

 

HASIČSKÝ PLES
    proběhne v sobotu 24.ledna.2015.

 

 

 

ARCHÍV AKTUALIT :     2014 , 20132012 , 2011 , 2010 , 20092008 , 2007

 

správce stránek: David Šedivý, dsedivy@email.cz, tel.: 728 482 283