OBEC KAMBERK     AKTUALITY + ÚŘEDNÍ DESKA     ROK 2014     (archív) 

 

ZÁPIS A USNESENÍ 
    z veřejného jednání Obecního zastupitelstva konaného dne 29.12:2014 jsou zveřejněny ZDE.

 

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
    Na zpívání u stromečku se nás na Štědrý den v Kamberku u kostela sešlo několik desítek. Prohlédli jsme si vánočně vyzdobený kostel, zazpívali si tam několik koled, venku se pak zahřáli svařeným vínem a ochutnali cukroví. Více fotografií si můžete prohlédnout ZDE.

 

POŠTA A HOSPODA O VÁNOCÍCH
    otevírací doba pošty a pohostinství o vánočních svátcích a na přelomu roku:

 

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
    proběhne tradičně na Štědrý den 24.prosince ve 14 hodin u stromečku vedle kostela.

 

INFORMACE O OCHRANĚ DŘEVIN A JEJICH KÁCENÍ
    jsou důležité pro většinu z nás. ZDE si můžete přečíst aktualizovanou část vyhlášky, které se týká kácení.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná v pondělí 29.prosince 2014 v 17 hodin, ZDE je zveřejněna pozvánka s programem.

 

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015
    si můžete prostudovat v přiložených dokumentech PŘÍJMY a VÝDAJE.

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
    pro klienty a místní děti proběhla úspěšně ve čtvrtek 4.prosince 2014. Rozsáhlou fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE. O akci informoval i Benešovský Deník, článek je k nahlédnutí ZDE.

 

 

PROSINCOVÉ AKCE V POHOSTINSTVÍ V KAMBERKU
    Kromě mikulášské besídky ve čtvrtek 4.prosince, proběhne v pohostinství v Kamberku několik akcí, které si pro nás připravil provozovatel Martin Říha. Určitě se nebudeme nudit :

 

UKONČENÍ UZAVÍRKY SILNICE II/125
    Od 1.prosince 2014 skončila uzavírka silnice II/125 mezi Kamberkem a Šebířovem. Veškerý provoz, včetně autobusových linek, už probíhá tak jako před uzavírkou.

 

VÝLOV RYBNÍKA V HRAJOVICÍCH
    proběhl v neděli 30.prosince. Obec přenechává rybník do užívání místním občanům, kteří se o něj starají.

 

VÁNOČNÍ STROMEČEK V KAMBERKU NA MĚSTEČKU
    je hezká novinka, kterou navrhl a zorganizoval nový zástupce starostky Josef Procházka ml. A tak jsme se mohli v sobotu 29.11. zúčastnit velkolepého rozsvěcení stromečku, popíjet při tom svařené víno, popovídat si a dokonce shlédnout i ohňostroj. Děkujeme!

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 20
    přináší spoustu informací a fotografií, vyšel koncem listopadu 2014 a přečíst si ho můžete ZDE.

 

VČELÍ MOR
    Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu v souvislosti s jeho v Mrkvové Lhotě nařizuje chovatelům včel Státní veterinární správa. Celý dokument je k dispozici ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná v pondělí 8.12.2014 od 18 hodin. Program si můžete přečíst ZDE.

 

ROZBOR VODY
    z vodovodu v Kamberku, na vzorku odebraném 13.listopadu 2014, je zveřejněn ZDE. Všechny ukazatele jsou vyhovující, už "tradičně" máme ve vodě zvýšený obsah dusičnanů ( na horní hranici limitní hodnoty ). Zvýšený obsah dusičnanů je způsoben hlavně intenzivním hnojením a následným průsakem do spodních vod.

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
    proběhne v sobotu 29.listopadu, o prvním adventním víkendu, v Kamberku na Městečku. Jestli vás zajímá, který vánoční stromek se bude rozsvěcet, přijďte se podívat v 16:30, je zajištěno i teplé svařené víno.

 

MIKULÁŠKÁ BESÍDKA
    nejen pro klienty ústavů sociální péče, se bude v Kamberku konat i letos a to ve čtvrtek 4.prosince od cca 13 hodin v sále Sokola Kamberk. Zváni jsou samozřejmě i místní děti. Zároveň prosím všechny, kteří se chtějí na akci podílet ( organizačně, vlastní pomocí, materiálním nebo finančním příspěvkem ) aby kontaktovali hlavní organizátorku Lindu Nárovcovou, tel. 777 938 568, linda.nary@volny.cz

 

VÝMĚNA VODOVODNÍCH UZÁVĚRŮ V KAMBERKU 
   
byla dokončena ve druhé polovině listopadu. V neděli 23.11. byla provedena ještě oprava hydrantu na konci Kamberka směrem na Předbořice. Celkem bylo vyměněno 32 uzávěrů, náklady dosáhly téměř 390 tisíc korun, Obec je hradila z vlastních zdrojů. Přes zimu zůstane okolí uzávěrů zasypáno prosívkou a kamenivem a na jaře, až si materiál ve výkopech "sedne", bude provedeno zaasfaltování.
Velké poděkování patři všem, kteří se na pracích spojených s výměnou podíleli - hlavně pánové Vladimír Šafrata, Josef Forejt, Milan Dvořák, Tomáš Hons a další.

 

KOLAUDACE MOSTU ev.č.125-005 NA SILNICI II/125,
   vedoucího přes potok na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje, je naplánována na 27.listopadu 2014. Mostek je téměř hotov, zbývá osadit svodidla a dopravní značení. Pokud bude stavba zkolaudována pravděpodobně od 1.prosince bude obnoven normální provoz..

 

NÁVRH ROZPOČTU DSO BLANÍK NA ROK 2015
    Obec Kamberk je členem, mimo jiné, dobrovolného svazku obcí Blaník. Jeho rozpočet na rok 2014 si můžete prostudovat ZDE.
Více informací o "mikroregionu" Blaník naleznete na stránkách www.mikroregionblanik.cz

 

ZÁPIS A USNESENÍ 
    z veřejného jednání Obecního zastupitelstva dne 18.11:2014 jsou zveřejněny ZDE.

 

ZMĚNA PROVOZOVATELE KOLONIÁLU V KAMBERKU
    Ke konci listopadu končí v Koloniálu nájemkyně paní Věra Jelínková, jako zákazníci jí děkujeme za dlouholetou spolupráci. Od začátku prosince bude provozovat obchod paní Veronika Švábová z Kamberka. Otevírací doba bude teď v zimě pondělí, středa a pátek od 7:30 do 10:30. Pro případ, že si budete chtít něco objednat nebo zamluvit, tak telefon na paní Švábovou je 777 612 592.
Obec, jako vlastník objektu koloniálu, podporuje jeho fungování vybíráním pouze symbolického nájmu. Aktuálně byl obchod také nově vybílen.

 

KÁCENÍ A ÚDRŽBA STROMŮ V OBCI
    Na základě opakovaných žádostí majitelů přilehlého rekreačního objektu bylo poraženo 5 vzrostlých stromů na konci Kamberka směrem na Mladou Vožici.
Kácení stromů předcházelo místní šetření za účasti Obce Kamberk, zástupkyně majitele nemovitosti paní Moravcové, Správy a údržby silnic Středočeského kraje, Odboru životního prostředí Městského úřadu Vlašim a Českého svazu ochránců přírody. Majitelé nemovitosti požadovali pokácení 12 stromů, protože mají obavu z případného pádu stromu. Nakonec bylo dohodnuto poražení 5-ti stromů a ošetření ostatních.
Dále budou ošetřeny stromy v Kamberku na Městečku a na konci Kamberka směrem na Předbořice a v Předbořicích.

 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    v úterý dne 18.11.2014 je zveřejněna ZDE.

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA,
   
která proběhla 3.11.2014 si můžete přečíst ZDE
Na fotografii zleva Anežka Zachařová, Josef Procházka mladší - zástupce starostky, František Kříženecký mladší,  Ing.Alena Jenšíková - starostka, Pavel Drahoš, David Šedivý, Ilona Melicharová.

 

"POSVÍCENSKÁ" SOBOTA
    8.listopadu 2014 byla plná zážitků - "hasičský" výlov rybníka Podhorník, "myslivecký" výlov na Lagunách, hody v hospodě a večerní posvícenská zábava.
I díky krásnému slunečnému počasí se na výlovu Podhorníka sešlo tradičně hodně diváků.

"hasičský" výlov rybníka Podhorník:

 

 

"myslivecký" výlov na Lagunách:

 

VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK a POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
    se konají v sobotu 8.11.2014.
Výlov rybníka Podhorník začíná v 8 hodin, bude připraveno občerstvení a prodej ryb.
Posvícenská zábava v místním sále proběhne od 20 hodin, k tanci a poslechu hraje kapela Efekt, je připraveno slosovatelné vstupné a rybí tombola.
Obě akce organizuje Sbor dobrovolných hasičů Kamberk.

 

NEZNÁMÍ VLASTNÍCI
    je termín, který se vžil pro Agendu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb ( katastrální zákon ) spravovanou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Aktuální informace k datu 1.10.2014 jsou zveřejněny v tabulce ZDE a průvodní dopis ZDE. Pokud si myslíte, že některé z uvedených jmen vlastníků patří vašim předkům a máte zájem o pozemky které vlastní, obraťte se na kontakty uvedené v dopise. Stejně tak, pokud znáte příbuzné uvedených vlastníků. Pozemky, o které se nikdo nepřihlásí, přejdou do vlastnictví státu.

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
    se konal v pátek 31.října v podvečer. Účastníci setkání se prošli s lampiony obcí a následně se přesunuli na zahradu fary, kam k ohni všechny pozval pan Libor Zeman.

 

 

VÝSLEDKY VOLEB
    do zastupitelstva obce jsou ve zkrácené verzi zveřejněny ZDE. Kompletně jsou k dispozici na stránkách www.volby.cz

 

DEN SENIORŮ
   
zorganizovala obec po skončení voleb v sobotu 11.října 2014. Ke svátečně nazdobeným stolům zasedly téměř dvě desítky občanů, ochutnali připravené občerstvení a poslechli si živou hudbu. Jenom škoda, že se akce nesetkala s větším zájmem obyvatel - pravděpodobně se zalekli občerstvení zdarma :-)

 

ZÁPIS A USNESENÍ 
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 8.10.2014 si můžete přečíst ZDE.

 

OPRAVY VODOVODNÍCH UZÁVĚRŮ
    Obec, jako provozovatel vodovodu v Kamberku, využívá uzavírky silnice mezi Kamberkem a Šebířovem a opravuje a vyměňuje vodovodní uzávěry v místech, kde je to za normálního provozu komplikované nebo nemožné. Celkem dojde k výměně 15-20 uzávěrů.

 

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    proběhnou v pátek 10.října 2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu 11.října od 8 do 14 hodin, tradičně v budově Obecního úřadu. 
Oznámení o místě a čase konání voleb je zveřejněno ZDE.

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 19
    vyšel začátkem října. K přečtení ho naleznete ZDE.

 

ROZBOR VODY
    odebrané z vodovodu v Kamberku 10.září si můžete prohlédnout ZDE. Všechny měřené parametry vyhovují normě pro pitnou vodu

 

ZÁPIS A USNESENÍ
   
z veřejného jednání zastupitelstva obce Kamberk konaného dne 16.9 2014 je zveřejněn ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat 16.9.2014 v 17 hodin v budově Obecního úřadu. Pozvánku si můžete přečíst ZDE

 

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ SBN/028/2014,
    na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Kamberk, vyhlašuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, v plném znění je k dispozici ZDE.

 

PRÁZDNINOVÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
    pořádá SDH Kamberk na rybníku Podhorník v sobotu 30.srpna 2014

 

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání Obecního zastupitelstva konaného 29.8.2014 si můžete přečíst ZDE

 

ZKRÁCENÝ ROZBOR VODY
    na obsah železa byl proveden na vzorku odebraném z vodovodu v Kamberku 14.8.2014 a ke shlédnutí je k dispozici ZDE.

 

POZVÁNKA
    na veřejné jednání obecního zastupitelstva dne 29.8.2014.Pozvánka a program je zveřejněn ZDE.

 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY VYHLAŠUJÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
    k uzavření kupní smlouvy na pozemky v k.ú. Kamberk, včetně podmínek k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy. Více informací ZDE

 

ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU
    parcelní číslo 305 v Předbořicích (pozemek pod trafostanicí na návsi) je zveřejněn ZDE.

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného dne 4.8.2014 si můžete přečíst ZDE.

 

ZPRAVODAJ Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC
    měl uzávěrku 31.7. a tak jsme ho nalezli ve svých dopisních schránkách začátkem srpna. Jeho elektronickou verzi si můžete přečíst ZDE.

 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY
    Finančního úřadu pro středočeský kraj si můžete prostudovat pod čísly  1  2  3  4  5  

 

OPRAVA JEZU V KAMBERKU
    Povodí Vltavy připravuje opravy dolního jezu v Kamberku na řece Blanici, na říčním kilometru 43,122. V současnosti probíhá příprava vodoprávního řízení. ZDE je náhled místa stavby v měřítku 1:10000 a ZDE v měřítku 1:1000. 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
   
konaného 28.7.2014 je k přečtení ZDE.

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
    se letos budou konat 10.-11.října. Do 5.srpna 2014 je nutno na Městský úřad ve Vlašimi doručit kandidátní listiny. Zájemcům rádi pomohou v kanceláři Obecního úřadu. Více informací je v přiloženém dokumentu ZDE.

 

CESTA ZA ZLATEM - SETKÁNÍ S PŘÍRODOU
    proběhne v Kamberku v sobotu 21.června 2014, na trasu pochodů je možné vyrazit od 9 do 11 hodin.
Úkolem účastníků bude ujít předem zvolenou trasu, vyzkoušet si rýžování zlata a zodpovědět kvíz o živočiších řeky Blanice. Akce probíhá pod záštitou samotného permoníka Rudy z nedalekého zlatodolu Roudný. Více info na stránkách Kraje blanických rytířů

 

ROZBOR VODY
    provedený na vzorku odebraném 10.7.2014 z vodovodu v Kamberku je zveřejněn ZDE. Jedná se o dílčí rozbor, bylo překročeno množství železa. Může se jednat o železo uvolněné do vody z vodovodních trubek v objektu odběru, bude proveden opakovaný rozbor

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA,
    které se koná 28.7.2014 je k dispozici ZDE.

 

ROZBOR VODY
    byl proveden na vzorku odebraném dne 19.6.2014, jedná se o kompletní rozbor, Protokol o zkoušce je zveřejněn ZDE.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
    aneb jak jsme volili v Kamberku 23. a 25.5.2014. Přehledné výsledky ZDE, více na www.volby.cz

 

BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
    se koná v sobotu 17.května, sraz je v 8 hodin před Obecním úřadem, s sebou motyčky, hrábě, křovinořezy.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK
    proběhne v pondělí 2.6.2014 v 17 hodin v budově Obecního úřadu, pozvánku si můžete přečíst ZDE

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013,
     je povinně zveřejňovaná informace, které většina z nás nerozumí. I přesto si ho můžeme prostudovat ZDE.

 

TRYZNA KE 100.VÝROČÍ  VYPUKNUTÍ 1.SVĚTOVÉ VÁLKY
    spojená s bohoslužbou, proběhne v Kamberku na Městečku u pomníku padlých v neděli 27.července ve 14 hodin

 

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
    bude přistaven v pátek 30.května 2014 v Kamberku a v Hrajovicích

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
    je naplánován na sobotu 24.května. ZDE je časový harmonogram jednotlivých stanovišť a ZDE podrobný seznam odebíraných odpadů.

 

ŽELEZNÝ ŠROT
    je možno ukládat na obvyklých místech v období od 12.do 25.května

 

OSLAVA DNE MATEK
    se uskuteční v neděli 14.května 2014 ve 14 hodin v sále Sokola Kamberk. občerstvení zajištěno.

 

PÁLENÍ ČARODEJNIC
    je naplánováno na středu 30.dubna podvečer u fotbalového hřiště, s podporou Obce zajišťuje SDH Kamberk

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 17
    jsme ve svých schránkách nalezli začátkem května. Ostatní mají možnost přečíst si ho ZDE.

 

KRAJEM HLEDAČŮ ZLATA
    je nadpis článku zveřejněného v celostátní víkendové příloze Deníku ze dne 25.dubna 2014. V článku se hezky píše o našem muzeu venkova i o Kamberku. Článek si můžete přečíst ZDE v nascanované podobě a ZDE na webu DENÍKu.

 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY
    na dražbu pozemků v okolí Hrajovic jsou zveřejněny ZDE (lesy) a ZDE (pole).

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
    se konají v pátek 23. a v sobotu 24. května. V příloze ZDE je zveřejněna povinná informace o počtu a sídle volebních okrsků a ZDE oznámení o místě a termínu konání voleb.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z veřejného jednání obecního zastupitelstva konaného dne 14.dubna 2014 si můžete přečíst ZDE.

 

VYNÁŠENÍ MORANY
    a přivítání jara proběhlo v neděli 6.dubna.

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
    které se koná 14.4.2014, je zveřejněna ZDE.

 

VÝZVA VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ A DALŠÍM OPRÁVNĚNÝM
    kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Průvodní dopis + seznam vlastníků a nemovitostí.
Více info na www.uzsvm.cz.

 

POPTÁVKA NA OKNA
    Obec poptává 22 ks dřevěných oken do budovy bývalé školy, bližší podmínky jsou uvedeny ZDE.

 

ROZBOR VODY
    z vodovodu v Kamberku dopadl bez závad. Kompletní výsledky rozboru vzorku odebraného 12.3.2014 si můžete prostudovat ZDE.

 

ZÁPIS A USNESENÍ
    z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 24.2.2014 je k dispozici ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK
   
se koná v pondělí 24.února v 16 hodin. Pozvánku si můžete přečíst ZDE.

 

ZPRAVODAJ ČÍSLO 16
    měl uzávěrku 10.února 2014. Občané ho standardně naleznou ve své dopisní schránce. Ostatní mají možnost přečíst si ho ZDE

 

MAŠKARNÍ ZÁBAVA
    proběhne v pátek 28.února 2014 v sále Solola Kamberk. K tanci a poslechu hraje (moderní i dechovou hudbu) kapela Pitt BAND. V rámci dobrých sousedských vztahů pořádá Občanské sdružení rodáků a přátel obce Kamberk a Sbor dobrovolných hasičů Vilice.

 

TERMÍNY SVOZU POPELNIC
    v roce 2014 si můžete přečíst, poznamenat, nebo i vytisknout ZDE

 

HASIČSKÝ PLES
    se koná v sobotu 25.ledna 2014.

 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
    na prodej pozemku parcelní číslo 3896 o výměře 26.519 m2 v Katastrálním území Kamberk je zveřejněna ZDE, dále si můžete přečíst posudek a dražební manuál

 

 

 

ARCHÍV AKTUALIT :  20132012 , 2011 , 2010 , 20092008 , 2007

 

správce stránek: David Šedivý, dsedivy@email.cz, tel.: 728 482 283