AKTUALITY 2010 (archiv)  

 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
    se uskutečnil poslední den v roce 2010 v sále Sokola Kamberk.

 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného 27.prosince 2010 naleznete ZDE.

 

ZÁPIS Z PORADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE KAMBERK,
  
  která proběhla v sobotu 18.prosince 2010 si můžete přečíst ZDE.

 

SPOLEČNÉ ZDOBENÍ STROMEČKU A ZPÍVÁNÍ KOLED
    přilákalo i přes mlhavé počasí a drobný déšť přes 40 lidí. Po ozdobení stromečku, zahřátí se svařeným vínem a ochutnání vánočního cukroví jsme si společně zahráli a zazpívali několik vánočních koled. Celá vydařená akce byla zakončena prohlídkou jesliček v kostele. Tak zase za rok :-)
O akci informoval i Benešovský deník v tištěné i elektronické verzi.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat v pondělí 27.prosince 2010 od 17 hodin, pozvánka s programem k nahlédnutí ZDE.

 

FINANČNÍ INVESTIČNÍ VÝHLED OBCE KAMBERK NA ROKY 2011-2015
    si můžete prohlédnout ZDE. Obec je povinna naplánovat si na uvedené roky investiční výhled. Ve výhledu je počítáno s příjmy 1.600.000 Kč ročně, což odpovídá průměru za posledních několik let. Investiční výdaje jsou plánovány ve výši cca 1.000.000 Kč ročně, zbytek do celkový ročních příjmů obce jsou stálé výdaje - osvětlení, daně, mzdy ... Jedná se opravdu o nezávazný "výhled", protože skutečné výdaje se mohou diametrálně lišit, na základě skutečných příjmů a potřebných výdajů obce. 

 

ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE KAMBERK
    z prosince 2010 je ke shlédnutí ZDE.

 

ROZBOR PITNÉ VODY,
    na základě odběru uskutečněného 25.11.2010 z vodovodu v Kamberku, dopadl "bez závad". Pokud máte zájem o bližší informace, ZDE si můžete prohlédnout Protokol o zkoušce.

 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY
    zaznamenali obyvatelé Kamberka ve čtvrtek 9.12.2010. Pan Šafrata a pan Forejt, kteří se o vodovod v Kamberku zodpovědně starají, zjistili, že ve vodojemu není voda. Po uzavření vody pro Kamberk se vodojem znovu napustil, a tak začali problém hledat v rozvodech vody. Lokalizaci závady věnovali celou sobotu a neděli a postupným uzavíráním jednotlivých větví vodovodu zjistili, že porucha není na vlastním vodovodním řádu, ale na přípojce k neobydlenému domu čp.75. V tomto objektu pravděpodobně praskla voda a volně vytékala v takové míře, že došlo ke spotřebování veškeré vody z vodojemu. Oběma pánům patří velké poděkování za jejich ochotu a pracovní nasazení.

 

NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ BLANÍK NA ROK 2011
    kterého je obec členem si můžete přečíst ZDE.
(vloženo 12.12.2010)

 

ZPRAVODAJ 1/2010 z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC
   
nalezla většina obyvatel ve svých schránkách v pátek 3.prosince. Zpravodaj je vydáván obecním úřadem a jeho hlavním úkolem je informovat nás o dění v obci, akcích proběhlých i plánovaných a hlavně o činnosti a plánech Obecního úřadu. Bude vycházet vždy po schůzi Obecního zastupitelstva, tedy zhruba 6x za rok. První číslo si můžete prohlédnout ZDE.

 

OPRAVA BÁNĚ KOSTELNÍ VĚŽE
    pro letošní rok skončila. Firma, které báň opravuje, bude pokračovat až církev, jako vlastník kostela, sežene peníze na další práce.

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK
    které se uskutečnilo v pátek 19.11.2010 jsou zveřejněny zde - ZÁPIS a USNESENÍ

 

MYSLIVECKÁ POSLEDNÍ LEČ
    se bude konat v sobotu 4.prosince 2010.

 

NÁVES V PŘEDBOŘICÍCH
    byla nově vyasfaltována ve 45. týdnu 2010. Práce realizovala firma BES s.r.o. Benešov a celkové náklady ve výši 338.145 Kč hradila obec. Původní asfalt byl starý zhruba 30 let.

 

ALEJ OVOCNÝCH STROMŮ U CESTY NA ŠTAMBERK
    byla koncem října dosazena 42 hrušněmi, 7 jabloněmi a 33 švestkami, celkové náklady činily 52.190 kč, z toho 41.752 kč bylo financováno z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, zbytek nákladů hradila obec Kamberk.

 

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
   se skupinou Profil, pořádaná v sobotu 13.11.2010 Občanským sdružením rodáků a přátel obce Kamberk, se dle názoru návštěvníků, kapely i pořadatelů vydařila.

 

VÝLOV "LAGUNY"
    proběhl v režii Mysliveckého sdružení v sobotu 13.11.2010. Laguny jsou "pozůstatek" po odbahňování rybníka Kamberk, patří obci a hospodaří na nich právě Myslivecké sdružení.

 

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
    které se bude konat nezvykle v pátek 19.listopadu od 17 hodin, je k nahlédnutí ZDE.

 

USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA
    se konalo za účasti veřejnosti dne 8.11.2010. Starostkou byla opět zvolena Ing.Alena Jenšíková. Zde si můžete přečíst ZÁPIS a USNESENÍ z jednání. Na fotografii jsou naši zastupitelé, zleva Anežka Zachařová, Miroslav Kakos, Jaroslav Jechoutek, Ing.Alena Jenšíková, Linda Nárovcová, David Šedivý, Ilona Melicharová.

 

ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE KAMBERK
    verze 11/2010 je k nahlédnutí ZDE.

 

VÝLOV RYBNÍKA PODHORNÍK
    v sobotu 6.listopadu přilákal přes 200 lidí, kteří se za pěkného počasí přišli občerstvit a "nasát" atmosféru výlovu. Rybník Podhorník patří obci a stará se o něj SDH Kamberk. Rozsáhlou fotogalerii z výlovu naleznete ZDE.

 

POSVÍCENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
    proběhne v sobotu 13.listopadu 2010 od 20 hodin v sále Sokola, k tanci a poslechu bude hrát skupina Profil. Zábavu organizuje, včetně bohaté tomboly, Občanské sdružení rodáků a přátel obce Kamberk.

 

USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA
    se uskuteční v pondělí 8.listopadu 2010 od 18 hodin, tradičně v budově obecního úřadu v Kamberku. Jednání je veřejné, program si můžete přečíst ZDE.

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
    organizuje a platí každý rok na jaře a na podzim obecní úřad. Odevzdávat můžete lednice, mrazáky, obaly od olejů a barev, vysloužilé televize, rádia a podobné. Svozový automobil bude přistaven tuto sobotu 30.října 2010 a to:
Kamberk na Městečku od 11 - 11:30 hod
Předbořice na návsi od 11:35 do 11:50 hod
Hrajovice na návsi od 11:55 do 12:10 hod

 

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU
    ve druhém kole voleb do senátu přišlo k volební urně 25 voličů z Kamberku, Hrajovic a Předbořic. 13 hlasů obdržel MUDr.Zdeněk Nováček a 12 hlasů Ing.Jaromír Strnad. V celém volebním obvodu číslo 40 - Kutná Hora se senátorem stal Ing.Jaromír Strnad.

 

VÝLOV RYBNÍKU PODHORNÍK

 

VÝSLEDKY ROZBORU VODY Z OBECNÍHO VODOVODU V KAMBERKU
    si můžete prostudovat ZDE. Všechny parametry jsou vyhovující, pouze tvrdost vody, související s nízkým obsahem vápníku a hořčíku, je pod doporučenou hodnotou. V praxi to znamená, že se z hlediska "užitkové" vody neusazuje vodní kámen a nemusíte používat změkčovače vody do praček a myček, na druhou stranu z hlediska "pitné" vody nemůžeme počítat se získáním vápníku a hořčíku z vody a měli bychom ho doplňovat jinak :-) 

 

DRUHÉ KOLO VOLEB DO SENÁTU
    se bude konat v pátek 22.10. od 14 do 22 hodin a v sobotu 23.10. od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti. Více informací naleznete ZDE.

 

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
   
se konaly společně s volbami do senátu ve dnech 15. a 16.října 2010. Po několika volebních obdobích, kdy prakticky nebylo možno vybírat (v posledních "komunálních" volbách v roce 2006 kandidovalo 8 kandidátů do 7-mi členného zastupitelstva) bylo na kandidátce letos 14 potenciálních členů zastupitelstva, 4 z nich se dokonce pro posílení svých pozic a šancí sdružili do volební strany - sdružení. Tyto skutečnosti přivedly do volební místnosti celkem 104 voliče ze 136 oprávněných, volební účast byla tedy téměř 77%.

Výsledky voleb - počty hlasů pro jednotlivé kandidáty:

Jenšíková Alena Ing.           87 hlasů
Šedivý David                       77 hlasů
Melicharová Ilona               66 hlasů
Nárovcová Linda                 58 hlasů
Jechoutek Jaroslav             51 hlasů

Dobeš Jiří                              50 hlasů
Kakos Miroslav                  40 hlasů
Zachařová Anežka               37 hlasů
Franěk Josef                          32 hlasů
Jechoutek Milan                     31 hlasů
Adámek Vladimír                   25 hlasů
Hons Jiří                                24 hlasů
Adámková Miloslava             20 hlasů

Zdálo by se logické, aby budoucí zastupitelstvo tvořili kandidáti s největším počtem hlasů, ale není tomu tak. Stávající volební zákon zvýhodňuje přepočtem hlasů kandidáty volebních stran a sdružení oproti jednotlivým "nezávislým" kandidátům, a tak by budoucí zastupitelstvo měli tvořit ti, jejichž jména jsou napsána tučně.

Co se týká voleb do senátu, tak hlasovalo pouze 56 voličů, nejvíce hlasů získal pan Jaromír Strnad a paní Lucie Talmanová

Zde se můžete podívat na oficiální volební výsledky voleb do ZASTUPITELSTVA a SENÁTU.

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
   
které se uskutečnilo v pondělí 4.10.2010 naleznete v příloze ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

SVĚCENÍ KAPLIČKY V HRAJOVICÍCH
   
proběhlo za účasti místních obyvatel v nedělí 3.října 2010. Po krátkém proslovu starostky Ing.Jenšíkové vysvětil kapličku farář pan Říha. Kaplička je zasvěcena panně Marii.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se uskuteční v pondělí 4.10.2010 v 18 hodin, program naleznete ZDE.

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRODANÁ NEVĚSTA
    Ti co ještě neviděli a nebo ti co by snad chtěli vidět znovu představení Prodaná nevěsta v provedení Divadelního spolku Kamberk, mají možnost v soboru 9.října 2010 od 16 a od 19 hodin. Předprodej telefonicky na 728 482 283, emailem na dsedivy@email.cz , a v Kamberku v Pohostinství a v Koloniále.

 

 

BAZAR, TRH, BLEŠÍ TRH ...
    těmito názvy by se dala označit akce, která se bude konat v Kamberku v sobotu 9.října 2010 dopoledne v prostorách sálu sokola a hřiště na volejbal. Přijďte nabídnout všechno co vám doma leží bez užitku, přebývá, nebo chcete prodat a myslíte si, že by se našel někdo, kdo by podobnou věc chtěl koupit. (starší věci - "veteš" i "starožitnosti", nábytek, oblečení, zahrádkářské produkty, kola, brusle .... 
Od 7:30 do 8 hodin proběhne registrace prodávajících a rozdělení prodejních míst, od 8 do 12 bude probíhat vlastní bazar.

 

ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE
    verze 9/2010 si můžete prohlédnout ZDE.

 

NOVÁ SLOUPOVÁ KAPLIČKA V HRAJOVICÍCH
    stojí od poloviny září 2010. Z celkových finančních nákladů 150 tisíc korun se obec podílela 30%. V nedělí 3.října 2010 ve 14 hodin bude provedeno její vysvěcení panem farářem Říhou.

 

OBCHODNÍ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
    na prodej zemědělského pozemku ve vlastnictví státu, byla vyhlášena Pozemkovým fondem na pozemek v katastru obce Kamberk, číslo pozemku KN 4118 (ostatní plocha) o výměře 164 m2. Celou nabídku naleznete ZDE.

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A DO SENÁTU
    se budou konat ve dnech 15. - 16.října 2010. Pro obce Kamberk, Předbořice a Hrajovice je stanoven jeden volební okrsek, volební místnost bude tradičně umístěna v budově školy v Kamberku - čp.71. Volební komise bude mít 4 členy, jako zapisovatelka byla jmenována Eliška Heřmánková. Oficiální oznámení o místě a termínu konání voleb naleznete ZDE.

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
    se pro zájem občanů letos uskuteční ještě jednou a to od 11. do 30 září 2010, železo můžete odkládat na vyznačené místo mezi školou a hasičskou zbrojnici.

 

NOVÝ KONTEJNER NA NÁPOJOVÉ KARTONY
    je umístěn vedle ostatních kontejnerů na separovaný odpad - tedy mezi obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí. Kontejner je určen na krabice od mléka a džusů, před vhozením do kontejneru je potřeba (stejně tak jako PET lahve) krabici sešlápnou. 

 

 

PŘEHLED AKCÍ ZA OBDOBÍ 2007-2010
    Tak jako vždy na konci roku bilancujeme svoje úspěchy a neúspěchy, tak i obecní zastupitelstvo se s blížícím se koncem volebního období ohlíží zpět. Dovolujeme si vám přeložit stručný přehled investičních akcí zrealizovaných za uplynulé volební období. Naleznete ho ZDE.

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    konaného dne 30.srpna 2010 naleznete ZDE (zápis) a ZDE (usnesení)

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
    V minulých letech Divadelní spolek Kamberk nastudoval, a dá se říci že s úspěchem předvedl, divadelní hry Maryša a Dalskabáty hříšná ves. Divadelníci nezahálí ani letos a připravili si představení Prodaná nevěsta. Přijďte se podívat.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se koná 30.srpna 2010 od 18 hodin v kanceláři Obecního úřadu. Na programu je úprava rozpočtu, změna předmětu dotace na sakrální památky, prohlášení památných hrobů, přehled akcí výstavby za volební období, hospodaření v obecních lesích, hodnocení setkání rodáků a ostatní obecní záležitosti.

 

ÚPRAVA ROZPOČTU
    obce Kamberk, verze srpen 2010, je k nahlédnutí ZDE.
(vloženo 13.srpna 2010)

 

VELKÁ VODA
    se nevyhnula ani "naší" řece Blanici Vlašimské, jak se celým jménem jmenuje. Od pátku 6. do nedělního rána 8. srpna napršelo cca 114 litrů vody na metr čtvereční a to se projevilo zvýšeným průtokem všech toků. Nicméně voda u nás nenapáchala žádné výraznější škody. Na fotografiích lávka v Kamberku, torzo lávky pod Kamberkem u elektrárny a Dolejší mlýn.

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V HRAJOVICÍCH
   
proběhly úspěšně. Ryb ani závodníků nebylo tolik, jako na nedávných závodech na rybníku Podhorník, i tak se všichni kteří dorazili dobře bavili a tak věřme, že se akce stane tradicí. Nashledanou za rok? :-)

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V HRAJOVICÍCH
    se konají v sobotu 31.7.2010 u rybníka v Hrajovicích, sraz závodníků v 5:30. Chytá se od 6 do 10 a od 11 do 15 hodin, na 1 prut s 1 háčkem bez krmítek, krmení povoleno. Občerstvení zajištěno. Přihlášky a placení startovného 100 kč u Ing.Milana Dvořáka, Kamberk 123, tel.: 731115825, milan.dvorak@akropol.cz. Ceny jsou připraveny pro 5 nejůspěšnějších rybářů.

 

POUŤ V KAMBERKU
    a akce během ní se i přes sobotní nepřízeň počasí vydařily. Fotbalový turnaj, koncert v kostele, setkání rodáků, prohlídky muzea venkova, taneční zábava, zábavné dopoledne pro děti, pouťové atrakce, exhibiční fotbalové zápasy... Více fotografií si můžete prohlédnout ZDE.

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A PŘÍSTŘEŠEK ZE KOLONIÁLEM
    byly dokončeny ve 2.polovině července 2010 - těsně před poutí. Na dětském hřišti za kostelem je klouzačka, lezecká stěna, houpačky, pískoviště a houpací ryba, přibudou ještě lavičky pro maminky, tatínky, babičky a spol. Dále byl postaven přístřešek za koloniálem, který bude sloužit jako další prostor Muzea venkova - budou v něm umístěny zemědělské stroje.

 

POUŤ V KAMBERKU, SETKÁNÍ RODÁKŮ
   
O pouťovém víkendu, 24. a 25.července 2010 se v Kamberku kromě dalších akcí uskuteční tradiční Setkání rodáků. Cílem je umožnit setkání i lidem, kteří mají ke Kamberku vztah z minulosti, ale v současné době již do nejsou "aktivními" Kamberáky.

Program sobota 24.7.2010

Program neděle 25.7.2010

Jednotlivé akce pořádá Obec Kamberk, Občanské sdružení rodáků a přátel obce Kamberk, Sokol Kamberk, a ostatní neorganizovaní nadšenci pro dění v Kamberku :-)

 

 

RUKAMA I NOHAMA
    se hrálo v sobotu 10. a 17. července. Proběhly tradiční turnaje - nohejbalový a volejbalový.

 

 

KVALITA PITNÉ VODY
    byla posuzována na vzorku odebraném 7.6.2010, všechny sledované ukazatele jsou vyhovující. Podrobný výsledek rozboru si, v případě zájmu, můžete prostudovat ZDE.

 

POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
    se pro velký úspěch uskuteční opět na venkovním parketu za hospodou. Pořadatelé - Sokol Kamberk - pro tentokrát pozvali kapelu Čejka band.

 

BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
   
je naplánována na sobotu 10.7.2010, sraz je v 8 hodin před školou. Budeme uklízet veřejná prostranství před poutí, sekat neudržované plochy atd. S sebou křovinořezy, vidle, hrábě, košťata, lopaty.

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
   
v sobotu 3.7.2010 přilákaly na rybník Podhorník 45 soutěžících a množství diváků. Nikdo neodešel s prázdnou, vítězové si odnesli ceny a závodníci i diváci příjemný zážitek. Všichni společně využívali možnost občerstvení. Akce se vydařila, Kamberští hasiči plánují na podzim její opakování.

 

 

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se budou konat 15. a 16. října 2010. Zájemci, kteří chtějí kandidovat do zastupitelstva, a to buď jako jednotlivci nebo strana či sdružení, musí být registrováni do 10.srpna 2010 na Městském úřadě ve Vlašimi. Podrobnosti a tiskopisy naleznete ZDE.  
(vloženo 27.6.2010)

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    obce Kamberk, konaného 21.6.2010 naleznete ZDE, usnesení ZDE.

 

RALLYE KAMBERK 2010
   
se uskutečnila v sobotu 19.června 2010. Rozsáhlou fotogalerii z akce naleznete ZDE.
O akci píše Benešovský deník dne 22.6.2010 na titulní straně, článek si můžete přečíst ZDE.

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RYBNÍKU PODHORNÍK
   
pořádá v sobotu 3.7.2010 SDH Kamberk. Sraz účastníků v 5:30 na hrázi rybníka. Proběhne losování míst, chytá se od 6:00 do 10:00, pak výměna míst a další část od 11:00 do 15:00 hod. Povolenka není nutná, chytá se na 1 prut s jedním háčkem bez krmítka, krmení povoleno, povinná výbava vezírek + podběrák. Přihlášky u ing.Milana Dvořáka, e-mail: milan.dvorak@akropol.cz, tel: 731115825, startovné 150 Kč. Ceny pro prvních 10 závodníků, občerstvení zajištěno.

 

ZÁBAVA NA PARKETU ZA HOSPODOU
    v Kamberku se koná v neděli 4.7.2010 od 20 hodin, hraje skupina ROTOR. Pořádají Hasiči Kamberk. V případě nepřiznivého počasí se akce koná v sále Sokola.

 

RALLYE KAMBERK 2010
   
6.ročník zábavného nejen automobilového závodu se koná v sobotu 19.června 2010. Do soutěže se přihlásilo celkem 18 dvou a vícečlenných posádek. Prezentace závodníků od 7:30, začátek v 8 hodin na fotbalovém hřišti Sokola Kamberk. 
Přibližný časový plán:
8 - 9 hodin        - disciplíny na fotbalovém hřišti, zároveň postupný odjezd posádek na vlastní trasu závodu
9 - 14 hodin      - průběh orientačního automobilového závodu, plnění úkolů na trase, postupný dojezd posádek
15 - 19 hodin    - plnění úkolů na hřišti za hospodou
21 hodin            - vyhodnocení závodu, vyhlášení vítězů a poražených
od 21hodin        - diskotéka

 

NOVÉ A OPRAVENÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
    se objevily v Kamberku Za řekou a na rozhraní jižních a středních Čech u cesty na Hrnčíře. V letošním roce dojde ještě k vybudování sloupové kapličky v Hrajovicích a k osazení nových vrátek ke kostelu z boční strany. Celkové finanční náklady činí cca 230 tisíc korun, obec se na nich podílí 1/3.

   

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK
    se koná v pondělí 21.6.2010 od 18 hodin, pozvánku včetně programu si můžete přečíst ZDE.

 

ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE KAMBERK
    z června 2010 je k nahlédnutí ZDE.

 

ZÁPIS Z PORADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE KAMBERK
    si můžete přečíst ZDE, na programu porady bylo hlavně organizační zajištění letošního Setkání rodáků.
(vloženo 2.6.2010)

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAMBERK ZA ROK 2009
    a výsledky auditu provedeného krajským úřadem si můžete prohlédnout zde: AUDIT , ZÁVĚREČNÝ ÚČET
(vloženo 1.6.2010)

 

VÝSLEDKY VOLEB DO PARLAMENTU
    za volební obvod Kamberk naleznete ZDE. Volby se konaly 28. a 29.5.2010

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ BLANÍK
    za rok 2009 naleznete ZDE. Obec Kamberk je jedním ze členů.

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
    bude proveden v sobotu 22.5.2010. Vozidlo bude přistaveno v Kamberku na Městečku od 11 do 11:45, v Předbořicích na návsi od 12 do 12:10 a v Hrajovicích na návsi od 12:20 do 12:30.
Svoz je určen pro občany Kamberka, Předbořic, Hrajovic a hradí ho obec.

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KAMBERK 
    konaného v pondělí 26.dubna 2010 si můžete přečíst ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se bude konat v pondělí 26.dubna od 18 hodin. Program naleznete ZDE.

 

PORADA ORGANIZÁTORŮ SETKÁNÍ RODÁKŮ
   
proběhne v pondělí 26.dubna od 17 hodin na obecním úřadě.

 

STALO SE PŘED ...      ...96.lety - 16.dubna 1914
   
čím vším se dříve musela zaobírat církev. Třeba i evidencí očkovanců.

 

 

VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU VLAŠIM
    o vyměření daně z nemovitosti na rok 2010, její obsah naleznete ZDE.

 

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU OBCE KAMBERK
    ze dne 9.4.2010 naleznete ZDE. Návrh bude schvalovat zastupitelstvo na příštím jednání.

 

VYHLÁŠKA ZEMĚMĚŘIČSKÉHO ÚŘADU
    o probíhajících pracích v katastru obce Kamberk je k nahlédnutí ZDE.

 

RALLYE KAMBERK 2010
    po několikaleté přestávce se letos opět uskuteční zábavný automobilový závod Rallye Kamberk, a to již VI. ročník. Datum konání závodu je v sobotu 19.6.2010. Závazné přihlášky minimálně dvoučlenných posádek přijímají do 20.5.2010 pořadatelé Eliška Heřmánková, tel. 602477541 a Stanislav Kubů, tel . 602165163. Startovné 150 Kč na osobu. 

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
    probíhá do 15.dubna 2010. V Kamberku je pro shromažďování železného šrotu určeno jediné místo a to mezi budovou školy a kolnou - ohraničeno kolíky. Na toto místo patří opravdu jen železný šrot. Sběr nebezpečného odpadu bude proveden individuálně a o termínu bude obecní úřad informovat obvyklým způsobem. V budově obecního úřadu je dále umístěn kontejner na vysloužilý elektroodpad.
Občané Předbořic a Hrajovic si  ve svých obcích určí místo pro shromažďování železného šrotu sami.
(vloženo 25.3.2010)

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
   
konaného dne 22.března 2010 si můžete přečíst ZDE.

 

SCHỦZE RODÁKỦ
    a přátel obce Kamberk se koná v neděli 21.3.2010 v 15 hodin v budově obecního úřadu. Na programu je příprava letošního setkání rodáků, které se bude konat v červenci. Rádi bychom oslovili dopisem i "rodáky a přátele Kamberka" kteří se k nám tak často nevrací, třeba proto, že mají zpřetrhané kontakty. Pokud máte zájem, sdělte nám svojí adresu (poštou, emailem, faxem) na adresu obecního úřadu, viz obecní úřad, kontakty  a my Vám pošleme pozvánku.

 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
    se bude konat v pondělí 22.března 2010 od 18 hodin, program jednání si můžete prohlédnout ZDE.

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
    konaného na obecním úřadě v Kamberku 22.2.2010 naleznete ZDE . V zápise jsou mimo jiné informace k přípravě cesty Předbořice - Otradov, která by se měla realizovat v roce 2011. Dále obec nabízí dřevo z obecních lesů formou samovýroby, zájemci kontaktujte obecní úřad.

 

MAŠKARNÍ PLES
    pořádaný 27.2.2010 Občanským sdružením rodáků a přátel obce Kamberk se vydařil. Skvělá nálada, radost všech účastníků, dobrá hudba kapely Trimen, spousta masek.... Doufejme, že se akci podaří za rok zopakovat :-) Fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE.

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
    se bude konat v pondělí 22.února 2010 od 17 hodin, program jednání si můžete prohlédnout ZDE 
(vloženo 10.2.2010)

 

KVALITA VODY
    obec Kamberk, jako provozovatel vodovodu, pravidelně sleduje kvalitu vody. Podle posledního Protokolu o zkoušce (můžete se na něj podívat ZDE) voda odebraná dne 15.1.2010  vyhovuje svojí kvalitou požadavkům vyhlášky č.252/2004 Sb..
(vloženo 10.2.2010) 

 

ÚPRAVA ROZPOČTU
    informace o drobné úpravě rozpočtu na rok 2010 naleznete ZDE.
(vloženo 7.2.2010)

 

MÍSTNÍ POPLATKY
    obecnímu úřadu můžete zaplatit v hotovosti do 31.3.2010. Po tomto termínu budou rozeslány složenky. Jedná se o poplatek za popelnici (512 Kč/rok), za psa (100 Kč/rok) a dále platby za pronájem obecních pozemků.
Aktuální úřední hodiny na Obecním úřadu v Kamberku jsou:  pondělí  10 - 12  a  15 - 18 hodin , úterý až pátek  10 -12 hodin , telefon do kanceláře obecního úřadu je 317 852 728.
(vloženo 31.ledna 2010)

 

MAŠKARNÍ PLES
    Aby té kultury nebylo málo, tak další ples, tentokrát maškarní, se uskuteční v sobotu 27.února 2010 v sále Sokola Kamberk. K tanci a poslechu bude hrát kapela Trimen. Srdečně vás zvou pořadatelé - Občanské sdružení rodáků a přátel obce Kamberk. Tak si začněte všichni připravovat masky! :-)
(vloženo 28.ledna 2010)

 

HASIČSKÝ PLES
    konaný v sobotu 23.ledna 2010 se vydařil. Dobré zábavy, hudby, tomboly, tance, pití ..... všeho co ke správnému plesu patří bylo dost :-) Jednu sadu fotografií můžete prohlédnout ZDE.
(vloženo 28.ledna 2010)

 

SETKÁNÍ RODÁKŮ
    Tak jako každý druhý rok, i letos proběhne Setkání rodáků. Bude se konat o Kamberské pouti 24.-25.července 2010. Členové Občanského sdružení rodáků a přátel obce Kamberk budou rádi, pokud se setkání zúčastní co největší počet rodáků. Pokud tedy víte o někom, kdo je "rodák" a nemá vazby na dění v obci, dejte mu o této akci vědět. Na programu bude prohlídka školy, muzea, promítání starých fotografií, hudba, tanec, občerstvení, ale hlavně popovídání si a potkávání bývalých sousedů, spolužáků, kamarádů a lásek. Bližší program bude upřesněn, zájemcům, kteří poskytli nebo poskytnou svojí adresu, bude zaslána pozvánka.

 

DĚTI NA OBECNÍM ÚŘADĚ
    V pátek 15.ledna 2010 se v budově obecního úřadu v Kamberku konalo neobvyklé zasedání. Obecní zastupitele pro tentokrát vystřídaly děti a jejich maminky. Děti přišly nakreslit a sdělit starostce svoje představy o budoucím dětském hřišti, které se pro ně obec chystá v letošním roce postavit.
    Hřiště bude umístěno na obecním pozemku 75/1 v Kamberku - je to pozemek za kostelem. Rozpočet na realizaci hřiště je cca 240 tisíc korun a obec se na něj bude snažit získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. V případě poskytnutí dotace by tato činila 70% nákladů.
(vloženo 16.1.2010)   

 

HASIČSKÝ PLES
    Sboru dobrovolných hasičů Kamberk se koná v sobotu 23.ledna 2010.
(vloženo 14.1.2010) 

 

SVOZOVÉ DNY POPELNIC V ROCE 2010
    popelnice na tuhý komunální odpad budou letos v Kamberku, Předbořicích a Hrajovicích odváženy v těchto ternínech:
    pátek 8. , pátek 15. a pátek 29. ledna
    pátek 12. a pátek 26. února
    pátek 12. a pátek 26. března
    pátek 9. a pátek 23. dubna
    čtvrtek 6. a čtvrtek 20. května
    čtvrtek 3. a čtvrtek 17. června
    čtvrtek 1. , čtvrtek 15. a čtvrtek 29. července
    čtvrtek 12. a čtvrtek 26. srpna
    pátek 10. a pátek 24. září
    pátek 8. a pátek 22. října
    pátek 5. a pátek 19. listopadu
    pátek 3. , pátek 17. a pátek 31. prosince
(vloženo 14.1.2010)   

 

PRAVÁ ZIMA
    dorazila začátkem ledna 2010 i do Kamberka, napadlo zhruba 35-40 cm sněhu
(vloženo 14.1.2010)   

 

 

ARCHÍV AKTUALIT : 20092008 , 2007

správce stránek: David Šedivý, dsedivy@email.cz, tel.: 728 482 283