AKTUALITY (archiv 2008)

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
    konaného 15.prosince 2008 naleznete ZDE

 

Všem návštěvníkům a spolupracovníkům stránek www.kamberk.cz děkuji za letošní spolupráci a podporu. Do nového roku 2009 hodně zdraví, štěstí, .... 
... david šedivý

 

 

OPRAVENÝ KŘÍŽ V HRAJOVICÍCH
   
O Hrajovicích se toho na našich stránkách psalo letos nejméně, tak alespoň na konec roku - fotografie nově opraveného kříže.

 

RYBNÍKY V PŘEDBOŘICÍCH
    Doplňující fotografie k výlovu Předbořického rybníka dne 22.listopadu 2008. Rybník patří obci, stará se o něj SDH Kamberk.

 

    Od nové odbahněného "horního" rybníka v Předbořicích byla v půli prosince položena odtoková roura směrem do "velkého" rybníka, až to umožní počasí bude do rybníka umístěno i výpustní zařízení. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku i techniku k dílu!

 

 

PLÁN ROZPOČTU OBCE NA ROK 2009
    odhlasovaný zastupitelstvem naleznete ZDE

 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
    se uskuteční v pondělí 15.prosince 2008 v 17 hodin v budově Obecního úřadu.

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
    pro klienty ústavů a stacionářů proběhla úspěšně v sále v Kamberku podle plánu ve čtvrtek 4.prosince. Poděkování patří všem, kteří akci podpořili finančně, materiálně a nebo vlastní účastí. Každý z účastníků dostal dárkový balíček a jednotlivé ústavy pak dle možností sportovní potřeby.

 

NOVÉ OBJEKTY ZA KOLONIÁLEM
    V Kamberku za koloniálem přibyly začátkem prosince 2 objekty - nový modrý kontejner pro sběr papíru a dále dřevěná kůlna pro potřeby nájemníků obecních bytů v Kampeličce.

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE "RODÁKŮ" A PŘÁTEL KAMBERKA
   
konané 18.října 2008 naleznete ZDE.

 

NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE
   
ve čtvrtek 4. prosince 2008 - Mikulášská besídka nejen pro klienty ústavu sociální péče Klíček ( http://www.uspklicek.cz ) . Koná se v sále Pohostinství v Kamberku, pro asi 120 klientů bude připravena diskotéka, soutěže, hry, oběd, čert, mikuláš a dárky. Pokud chcete akci nějak podpořit (vlastní pomocí, věcně, finančně) tak kontaktujte hlavní organizátorku Lindu Nárovcovou, linda.nary@volny.cz.
    v sobotu 6.prosince 2008 - Myslivecká zábava - Poslední leč
    v pondělí 15.prosince 2008 - se pravděpodobně uskuteční veřejné jednání zastupitelstva obce Kamberk
    v sobotu 27.prosince 2008 - divadelní představení hry Maryša v Pohnání
    v sobotu 24.ledna.2009 - Hasičský ples, hraje skupina SYNKOPA Pelhřimov. 

 

PRVNÍ LETOŠNÍ SNÍH
    napadl v pátek 21.listopadu. Pan Forejt si na jeho odstraňování vzal pomocníky.....

 

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA V PŘEDBOŘICÍCH
    bylo dokončeno ve druhé polovině listopadu. Jedná se o menší "horní" rybník na návsi v Předbořicích - pod zahrádkou pana Sosnovce. Náklady na odbahnění budou vyčísleny dodatečně. Fotografie zobrazuje rybník před a po odbahnění. Shodou okolností se v sobotu 22.listopadu 2008 konal výlov "velkého" Předbořického rybníka - pokud máte někdo fotografii z výlovu, tak jí rád zveřejním, zašlete mi jí na dsedivy@email.cz .

 

KŘÍŽ U KAPLIČKY V PŘEDBOŘICÍCH
    je jednou z letos na podzim opravených sakrálních památek.

 

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
    se koná v sobotu 8. listopadu v sále pohostinství v Kamberku. V průběhu večera se uskuteční taneční soutěž "Star Tance" - přijďte si i Vy zatancovat nejen o ceny! :-) 

 

OPRAVA RYBNÍKA
    pokračuje i v těchto dnech. Aktuálně probíhá oprava přepadu - splavu. Příští rok v létě by rybník měl být již napuštěn.

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20.října 2008
    naleznete ZDE.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
   
jsou v Kamberku podobné výsledkům celorepublikovým. Ze 133 oprávněných voličů jich přišlo k volbám 51 a svoje hlasy rozdělili takto:
    ČSSD        26 hlasů
    ODS        10 hlasů
    Koalice pro Středočeský kraj        5 hlasů
    Nezávislí starostové pro kraj        4 hlasy
    KSČM        2 hlasy
    Dělnická strana        2 hlasy
    Středočeši        1 hlas
    Volte Pravý blok        1 hlas

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
    se uskuteční v pondělí 20.října 2008 od 18 hodin v kanceláři Obecního úřadu. Zasedání je, tak jako vždy, veřejné, takže občané i zájemci o dění v obci se mohou přijít podívat, jak se dělá "politika" na komunální úrovni :-)

 

SCHŮZE "RODÁKŮ" A PŘÁTEL KAMBERKA
   
se koná v sobotu 18.října 2008 v 19 hodin kanceláři Obecního úřadu

 

PROVOZ POŠTY V KAMBERKU
   
je aktuálně omezen na dobu od 8 do 10 hod. v pracovní dny. Nově bude fungovat "Mobilní obslužné místo" před budovou Pošty každý pracovní den od 10:40 do 10:50 hod.. V tento čas zde zastaví auto, kde budeme moci využít služeb pošty jako u klasické přepážky.
Kontakty:
Pošta Vlašim - tel.: 317 842 636 , Pošta Louňovice pod Blaníkem - tel.: 317 852 623 , Pošta Kamberk - tel.: 317 852 724
Bezplatná infolinka České pošty - tel.: 800 300 306

 

ODVODNĚNÍ KOSTELA V KAMBERKU
   
bylo provedeno na přelomu září a října 2008. Po obvodu kostela byly vyhloubeny rýhy, odtěžený materiál odvezen, instalována hydroizolační nopová folie kolem základového zdiva, na dno výkopu drenáž a výkopy zasypány štěrkem. Z nálezů melioračních rour z pálené hlíny je zřejmé, že odvodnění kostela už probíhalo někdy v nedávné minulosti. Na odvodnění kostela obec přispěla částkou 50 tisíc Kč. Kostel není obce, patří církvi.

 

 

NOVÝ POMNÍK A OPRAVENÉ KŘÍŽE
    K pomníku padlých v 1.světové válce v parčíku na Městečku v Kamberku přibyl na konci září pomník kamberským židům, kteří zemřeli za 2.světové války.

 

Opraveny byly také kříže na návsi v Předbořicích a v Hrajovicích - včetně kovové ohrádky. Posledním, tentokrát prakticky "znovuzrozeným", je kříž nacházející se na konci lesa u cesty na Hrnčíře. Ten byl zhruba před 30 lety povalen, kovový kříž z něj se ztratil a na místě zůstal jen kamenný podstavec. Opravený kříž se nachází oproti původnímu o něco blíže ke Kamberku, aby byl na kamberském katastru. Na obrázcích je vidět původní torzo i nový kříž.

Opravy všech 3 křížů i nový památník židům stály celkem 114 tisíc korun a z 90% byly financovány z Programu rozvoje venkova, zbývajících 10% hradila obec ze svého rozpočtu.

 

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
    se uskuteční v pátek dne 17. října 2008 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 18. října 2008 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Oznámení o místě a termínu voleb naleznete ZDE.

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
    probíhá až do neděle 5.října 2008. V Kamberku shromažďujte železný šrot (ne odpadky a ne nebezpečný odpad) u bytovek a u lávky za řekou - tentokrát ne na městečku. V Předbořicích je určeno místo před domem pana Dobeše čp.3 a v Hrajovicích se domluvte na místě sběru sami :-). V týdnu od 6.října bude proveden odvoz shromážděného šrotu.

 

TANEČNÍ ZÁBAVA
    na oslavu získání Oranžové stuhy v Krajském kole soutěže Vesnice roku se uskuteční v Kamberku v pátek 19.9.2008. Zábavu pro občany pořádá Obecní úřad Kamberk, hraje Horváth Band. V sále bude od 18 hodin připraveno pohoštění, od 19 hodin proběhne krátká přednáška k příležitosti 160-tého výročí zrušení roboty. Hudební produkce začne po 20 hodině.

 

PETICE PROTI RUŠENÍ POŠT
    pod petici proti rušení pošt se o víkendu podepsalo zhruba 190 občanů a chalupářů a chatařů z Kamberka, Předbořic a Hrajovic.

 

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
    obecní zastupitelstvo odhlasovalo na svém zasedání dne 23.6.2008 zadání vytvoření územního plánu obce Kamberk. V současnosti probíhají přípravné práce. Územní plán se vytváří na 10 let. Pokud máte v Kamberku jakékoliv plány - stavět dům, provozovnu, chatu, hotel, rybník .....obraťte se na Obec se žádostí o zahrnutí Vašich plánů do územního plánu. Špatně vytvořený územní plán se může stát brzdou rozvoje obce ....
    Zadání územního plánu naleznete ZDE (dokument v *.pdf)

 

POŠTA V KAMBERKU
    je jedna z poboček, které má v plánu Česká pošta v rámci úsporných opatření zrušit. Jednání zástupců pošty s obecním zastupitelstvem v Kamberku proběhlo 25.8.2008. Uvidíme, jaký bude osud "naší" pošty....

 

KONTEJNER NA MALÝ ELEKTROODPAD
    je nově umístěn v chodbě školy. Jedná se o malou "popelnici", do které je možno odhazovat malé použité elektrospotřebiče. Velké použité elektrospotřebiče, jako jsou televizory a lednice budou i nadále odváženy 2x za rok v rámci "Svozu nebezpečného odpadu", který organizuje obec.

 

ODBAHŇOVÁNÍ RYBNÍKA
    nadále probíhá, v současnosti je opravován splav - vývar. Rybník je v soukromých rukou, obec se na opravách nijak nepodílí.

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 25. srpna 2008
    naleznete ZDE.

 

OPRAVA STŘECHY NA HASIČSKÉ ZBROJNICI
    V pondělí 25.srpna 2008 byla dokončena rekonstrukce střechy nad hasičskou zbrojnicí, respektive nad 1/3 stodoly, která patří obci, zbývající 2/3 mají jiné majitele. Byl zpevněn krov, položena nová krytina a klempířské prvky. Opravu financovala obec celkovou částkou 215 tisíc Kč.

 

KUŘIČKA SMEJKALOVA
    Jak už jsme se zde mohli jednou dozvědět, poblíž naší obce se nachází Evropsky významná lokalita "Hadce u Hrnčíř", na které se vyskytuje nenápadná bylina, Kuřička Smejkalova. Jak sami vidíte, drobná nezajímavá kytička, nikdo z nás by si jí v lese nevšiml. ALE ....

... ALE!!! Jakmile se o ní dozvíme, zjistíme že by mohla být zajímavá, nebo dokonce vzácná, tak už má Kuřička smůlu! Z obrázku je patrné, že po umístění cedulky s upozorněním na "chráněnou rostlinu" trs trávy s Kuřičkou někdo vytrhl a zahodil nebo si odnesl domů. V obou případech to pro danou Kuřičku znamená konec - ani doma Vám nepřežije, neboť je vázaná na konkrétní hadcové podloží. Zamysleme se nad sebou ...

 

PUBLIKACE O ŠKOLE V KAMBERKU
   
Občanské sdružení Rodáků a přátel Kamberka vydalo u příležitosti letošního Setkání publikaci o historii školy v Kamberku. Knihu mapující historii školy v Kamberku od nejstarších zmínek až po současnost sestavil Ing.Karel Zachař, má 70 stránek textu i fotografií. Pokud jste si knihu ještě nepořídili, tak jí můžete získat jednak v Koloniálu nebo v Pohostinství v Kamberku a jednak si jí můžete objednat emailem na adrese dsedivy@email.cz . Kniha stojí 70 kč a jejím zakoupením získáte velice pěknou a hodnotnou publikaci a zároveň podpoříte Sdružení rodáků v jejich dalších aktivitách.

 

OPRAVA STŘECHY NAD HASIČSKOU ZBROJNICÍ
    Výměna krytiny a opravy krovu nad hasičskou zbrojnicí započaly v pondělí 11.srpna 2008.

 

DALŠÍ PŘEDSTAVENÍ HRY MARYŠA
    se koná v neděli 17.srpna 2008 od 14 hodin v sále pohostinství v Kamberku

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE "RODÁKŮ" A PŘÁTEL KAMBERKA
    konané dne 9.srpna 2008 naleznete ZDE.

 

ORANŽOVÁ STUHA "Vesnice roku 2008"
    Dne 24.července 2008 proběhlo v Petrovicích předání cen v rámci Krajského kola soutěže Vesnice roku 2008. Kamberk získal oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a postoupil v této kategorii do celostátního kola.

 

SCHŮZE "RODÁKŮ" A PŘÁTEL KAMBERKA
   
se uskuteční v sobotu 9.srpna v 19 hodin v budově školy. Na programu je hlavně hodnocení a vyúčtování Setkání rodáků.

STALO SE PŘED ...   ... 25 lety - 6.srpna 1983
   
Sehrála níže uvedená skupina ochotníků v Kamberku v sále Sokola představení Sen noci svatojánské. Máte-li někdo k představení nějakou osobní vzpomínku, rád jí zveřejním, potěší určitě nejenom pamětníky

 

SETKÁNÍ RODÁKŮ 
   
a to již 3.ročník, proběhlo o víkendu 26.-27.července v Kamberku. Uskutečnily se všechny naplánované akce.

Tři vyprodaná divadelní představení hry Maryša nalila ochotnickému spolku do žil další energii a určitě se bude snažit připravit pro své příznivce další představení,

dva fotbalové turnaje přilákaly většinu sportovních fanoušků v okolí,

nejen do muzea venkova a pamětní síně ve škole, ale i na nově zpřístupněnou kostelní věž a do sklepa pod školou zavítala většina návštěvníků,

u muzea venkova v Kampeličce poutal pozornost stabilní motor - funkční a v provozu,

vedle kostela zase historický pohřební vůz,

a tak všichni návštěvníci mohli probrat svoje zážitky, občerstvit se, popovídat si a podívat se na taneční vystoupení dětí v sále místního pohostninství.

Sobotní večer byl zakončen úspěšnou taneční zábavou.
Tak zase za rok, za dvě léta .... :-)

 

SOBOTNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VYPRODÁNO
    Sobotní divadelní představení hry Maryša je vyprodáno, ještě zbývá několik volných lístků na pátek 25.7. v 19 hodin a na neděli 27.7. v 17 hodin. Předem se omlouváme všem, na které se lístky nedostaly, budeme se snažit sehrát v nejbližší době další představení. 

 

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ SETKÁNÍ RODÁKŮ
   
které se uskuteční v sobotu 26.července 2008, o pouti v Kamberku, doprovodné akce budou probíhat i v pátek a v neděli.
Pátek 25.7.2008      od 19 hodin v sále pohostinství divadelní hra Maryša v provedení místních ochotníků
Sobota 26.7.2008    od 10 do 14 hodin otevřeny prostory muzea v kampeličce a ve škole, přístupná kostelní věž
                                od 13 hodin v sále pohostinství bude možno popovídat si, občerstvit se, shlédnout předtančení dětí, prohlédnout si dobové fotografie
                                od 17 hodin v sále pohostinství divadelní hra Maryša v provedení místních ochotníků
                                od 20 hodin taneční zábava se skupinou Profil
Neděle 27.7.2008    fotbalový turnaj
                                soutěže pro děti na fotbalovém hřišti
                                od 17 hodin v sále pohostinství divadelní hra Maryša v provedení místních ochotníků

Na setkání bude k zakoupení nově vydaná publikace o škole v Kamberku a pamětní hrneček se znakem Kamberka.
Vzhledem k velkému zájmu o divadelní představení využijte možnost zakoupení vstupenek v předprodeji v pohostinství a v koloniálu v Kamberku.

 

Setkání rodáků a akce související se uskuteční s finanční podporou z fondu hejtmana Středočeského kraje.

 

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH KAMBERK
   
proběhly v sobotu 12.července. Po nástupu na Městečku a položení věnce k pomníku padlých se průvod kamberských a ostatních pozvaných hasičských sborů přesunul na fotbalové hřiště, kde po projevech starostky Kamberka Ing.Aleny Jenšíkové a starosty SDH Stanislava Hudce následovalo předání pamětních diplomů zasloužilým členům sboru. Poté následovaly ukázky zásahů, soutěže, občerstvování, požáry ..... Více informací naleznete přímo na stránkách SDH Kamberk

 

INVESTICE V OBCI
   
Mnozí jste jistě zaregistrovali, že se po Kamberku (ale objevil se už i v Předbořicích) "prohání" na nové sekačce - traktůrku pan Forejt. Obec zakoupila tento traktůrek s příslušenstvím za celkovou částku 150 tisíc korun, na 90% ceny pak byla čerpána dotace z Programu rozvoje venkova.
    Kromě traktůrku se objevila také nová výsadba a to na více místech v obci. Celková vynaložená částka na novou zeleň dosáhla 70 tisíc korun, dotace z Programu rozvoje venkova dosáhla i v tomto případě 90%.
    Zatím poslední investicí je zpevnění plochy mezi hasičskou zbrojnicí a školou a vyasfaltování plochy pod kontejnery na tříděný odpad za koloniálem. Za tyto akce bylo zaplaceno celkem 73 tisíc korun a Obec vynaložila pouze 10%, zbývajících 90% bylo opět uhrazeno z Programu rozvoje venkova.

 

OPRAVENÁ CESTA NA HRAJOVICE
    Začátkem června byla nově vyasfaltována část cesty od Kamberka k Hrajovicům, a to od od odbočky na Štamberk až do Hrajovic.Celkové náklady na opravu cesty byly přibližně 950 tisíc korun, z větší části se na financování podílí dotace z Programu obnovy venkova a Programu rozvoje venkova. Obec Kamberk zaplatí přibližně 320 tisíc korun.

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 23.června 2008
    naleznete ZDE

 

UPRAVENÝ ROZPOČET OBCE KAMBERK 
    na rok 2008 naleznete ZDE. Upravený rozpočet schválilo obecní zastupitelstvo dne 23.června 2008

 

ODBAHŇOVÁNÍ RYBNÍKA
   
Probíhá odbahňování kamberského rybníka, bahno je vyváženo na pole nad objekt zemědělského družstva směrem ke Slepičárně. Z vypuštěného rybníka se nabízí jindy neviděný pohled na Kamberk

 

POZVÁNKA NA OSLAVY 130 LET HASIČSKÉHO SBORU


 

VEŘEJNÝ INTERNET
    Obec získala další "internetovou" dotaci, tentokrát na zakoupení počítače a tiskárny k veřejnému internetu. Počítač připojený k internetu je zájemcům zdarma přístupný v knihovně, vždy v otevírací době, v úterý od 18:30 do 19:30 hod.. Knihovník, pan Václav Petrlík, je ochoten v rámci svých možností po předchozí dohodě zpřístupnit počítač i mimo otevírací dobu knihovny. Kontakt na pana Petrlíka je telefonicky 603 371 610, nebo osobně v bytovce vlevo, čp.131. 

 

POŠKOZENÉ STROMY NA MĚSTEČKU
    Vítr ve středu 25.června razantně poškodil jeden z jírovců u pomníku padlých v Kamberku na Městečku. Doufejme, že je po ztrátě jedné části koruny strom dostatečně stabilní a nehrozí jeho převážení směrem k domu čp.80. 

    Aby poškozených stromů nebylo málo, tak další strom na Městečku, javor klen před domem čp.10, je uvnitř značně zetlelý, vykotlaný a napaden houbou, jeho těžiště je z větší části směrem nad silnici.

Můžeme jen věřit, že po poražené lípě nebudou následovat další poražené stromy a že odborným zásahem je bude možno zachránit a budou i nadále dotvářet kolorit Městečka v Kamberku.

 

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2008 
        Stejně jako v loňském roce se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku. Do 14. ročníku soutěže se za Středočeský kraj přihlásilo celkem 44 obcí a 5 městysů. Hodnocení provedla krajská komise ve dnech 9.6.-24.6.2008. Kamberk se letos v krajském kole umístil velice dobře, získal Oranžovou stuhu a finanční prémii 600 tisíc korun! Poděkování patří všem, obyvatelům a přátelům Kamberka, kteří svojí prací a aktivním přístupem k tomuto úspěchu přispěli.

Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice roku 2008 ve Středočeském kraji:
Zlatá stuha: obec Petrovice, okres Příbram 
Modrá stuha za společenský život: obec Lány, okres Kladno 
Bílá stuha za činnost mládeže: obec Sudovo Hlavno, okres Praha - východ 
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu: obec Kamberk, okres Benešov 
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí: obec Blažejovice, okres Benešov 

Ocenění dalších obcí:
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: 
    obec: Mcely okres: Nymburk 
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky: 
    obec: Otročiněves okres: Beroun 
Diplom za rozvíjení lidových tradic: 
    městys: Senomaty okres: Rakovník 
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena):
    obec: Mcely okres: Nymburk 
Diplom za péči o kulturní dědictví: 
    obec: Ledčice okres: Mělník 
    obec: Boseň okres: Mladá Boleslav 
    obec: Ostředek okres: Benešov 
Diplom za péči o veřejné prostranství: 
    obec: Měšice okres: Praha - východ 
    obec: Hlavenec okres: Praha - východ 
Diplom za všestranný rozvoj: 
    obec: Louňovice okres: Praha - východ 
    obec: Polepy okres: Kolín 
    obec: Oplany okres: Praha – východ 
Diplom za společenský život:
    obec: Rataje okres: Benešov 
    obec: Ratměřice okres: Benešov 
    městys: Lázně Toušeň okres: Praha – východ 
Diplom za spolupráci se zahraničním partnerem:
    obec: Otročiněves okres: Beroun 
Diplom za činnost v sociální sféře:
    obec: Kamýk nad Vltavou okres: Příbram 
    obec: Vysoký Chlumec okres: Příbram 
Diplom za činnost mládeže:
    obec : Miřetice okres: Benešov 

V rámci soutěže byla hodnocena tato kritéria: 
l. Koncepční dokumenty 
2. Společenský život 
3. Aktivita občanů 
4. Podnikání 
5. Péče o stavební fond a obraz vesnic 
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií 
7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 
8. Péče o krajinu 
9. Připravované záměry 
10. Informační technologie obce

HODNOCENÍ ÚKLIDOVÉ BRIGÁDY Z 21.6.2008
    Sobotní brigády na úklid obce se zúčastnilo přes 30 lidí, většina brigádníků si přinesla svoje nářadí, muži s krovinořezy byli přivítáni chlebem a solí :-). Zemědělské družstvo poskytlo techniku pro odvoz posekané trávy. Účastníci brigády hlavně zametli a posekali kolem chodníků a cest v obci a odvezli posekanou trávu.

 

DALŠÍ  PLÁNOVANÉ AKCE které proběhnou v nejbližší době :
    21.6.2008 brigáda na úklid obce
    12.7.2008 oslavy 130 let hasičského sboru, večer zábava
    19.7.2008 volejbalový turnaj
    26-27.7.2008 tradiční setkání rodáků, fotbalový turnaj, otevřená muzea, divadelní představení, zábava

 

BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
   
S největší pravděpodobností za nás nikdo neuklidí :-) a tak to musíme udělat sami. Jste všichni srdečně zváni na další úklidovou brigádu, která proběhne v sobotu 21.června. Sraz je v 8 hodin před budovou zastupitelstva. V plánu je hlavně odvoz posekané trávy (k dispozici bude traktor s valníkem), sekání trávy, pletí a zalévání nové výsadby v obci, zametání chodníků. S sebou košťata, lopaty, vidle, motyčky, kosy, křovinořezy. V Předbořicích a Hrajovicích si občané, mají-li zájem, zorganizují práci sami.

 

ZÁPAS DÍVEK A ŽEN V KOPANÉ
   
se uskutečnil dle plánu v neděli 15.června 2008 na hřišti soupeřek, tedy v Louňovicích pod Blaníkem. Během 2x30 minut se družstvo Kamberka, statečně, s nasazením a z celého srdce bránilo, ale i tak zápas skončil výhrou domácích 4:0. Tak snad příště ...

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE "RODÁKŮ" A PŘÁTEL KAMBERKA
  
  naleznete ZDE. Další schůze se koná 19.7.2008 v sobotu 19 hodin.

 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
    a to již 7.ročník, se uskuteční v sobotu 19.července od 9 hodin na hřišti za hospodou. Celkově je přihlášeno 10 smíšených družstev, čímž je kapacita turnaje naplněna. Ceny vítězům věnuje Sokol Kamberk. Přijďte se podívat a "zafandit" :-)

 

ZÁPAS DÍVEK V KOPANÉ
    už jednou avízovaný, se uskuteční tuto neděli 15.června 2008 od 14 hodin na hlavním hřišti (směr Libouň) v Louňovicích pod Blaníkem. Přijďte povzbudit svůj tým, svoje favoritky!!! :-)

 

SCHŮZE "RODÁKŮ" A PŘÁTEL KAMBERKA
   
proběhne v sobotu 14.června 2008 v budově oú. Projednávat se bude organizační zajištění a program Setkání rodáků, prosím tedy o co největší účast. Přijít mohou samozřejmě i nečlenové, kteří se chtějí na Setkání rodáků dne 26.července 2008 organizačně podílet

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU BLANÍK
   
za rok 2007 naleznete ZDE. Obec je členem tohoto svazku obcí.

 

VESNICE ROKU 2008
    Stejně jako v loňském roce, i letos se obec přihlásila do soutěže o Vesnici roku. Hodnotitelská komise se k nám přijede podívat v úterý 24.6.2008 v 11 hodin.

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
    se uskuteční v sobotu 24.5.2008. Auta na nebezpečný odpad ( lednice, baterie, chemikálie, léky a pod. ) budou přistavena v Kamberku na Městečku od 11:05 do 11:45. Pro občany obce je odvoz odpadu zdarma. Náklady hradí obec.

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ OBCE KAMBERK
    za rok 2007 naleznete ZDE.

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE "RODÁKŮ" A PŘÁTEL KAMBERKA
   
konané dne 3.5.2008 naleznete ZDE. Další jednání se koná v sobotu 14.6.2008

 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
   
Jako každý rok,  probíhá i letos sběr a svoz železného šrotu. V termínu od 28.4. do 10.5.2008 můžete na obvyklých místech shromažďovat železný odpad. V Kamberku na Městečku je jako nové místo určena plocha u zdi pod pomníkem, v Předbořicích před domem pana Dobeše a Hrajovicích si občané určí místo sami. Na shromažďovací místa patří pouze železo! Nebezpečný odpad (televize, lednice apod) si zatím nechejte doma, i jeho svoz bude obec organizovat, o termínu bude obec informovat.

 

BRIGÁDA NA ÚKLID OBCE
   
proběhla v sobotu 3.5.2008 od 8 hodin. V Kamberku se brigády zůčastnilo 24 obyvatel, ženy a dívky uklízely ve škole, muži a chlapci sekali a uklízeli trávu, sázeli stromky a uklízeli na mostě. V Předbořicích místní občané posekali a uklidili prostranství kolem kaple. Z Hrajovic informace nedorazily. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu, jak při úklidu, tak při výsadbě realizované v průběhu týdne.

 

 

    

 

  

 

Na závěr chci ještě poprosit dívky a ženy, aby se před fotografem panem Zachařem příště neschovávaly, a budoucí fotogalerie mohla být díky nim krásnější než dnes :-)

 

VÝSADBA ZELENĚ V AREÁLU OBCE
    se uskutečnila v 18 týdnu. Místní vysadili, na základě zpracovaného projektu, novou zeleň. Na Městečku místo lípy u čekárny teď stojí sakura, u pomníku padlých přibyly k maceškám buxusy, růže u telefonní budky, vícero druhů keřů u kostela, keře v parčíku u transformátoru, magnolie před Kampeličkou a v parčíku u lávky lípy. Po zimní pauze byl také znovu otevřen kohoutek u pumpy, ke které navíc přibyl kamenný patník jako alternativní lavička. "Pokusně" byla provedena výsadba celkem 12 kusů ořešáků na mez u cesty vedoucí od hřbitova k Černému kříži. Pokud k nim bude příroda milosrdná a přežijí zimu, tak bude v dalším roce výsadba pokračovat. Třeba to naši potomci jednou ocení...

 

STALO SE PŘED ...   ... 91 lety - 2.května 1917
    Jedná se o kopii záznamu z takzvané "Švagrovy školní kroniky". Text nám mimo jiné dává odpověď na stáří poražené lípy, neboť s největší pravděpodobností pojednává o lípách, které se v současnosti nachází, nebo spíše nacházely, vedle autobusové zastávky. V textu se píše :

"Holdovací stromková školní slavnost
    Letošní jarní období, první od nastoupení na trůn Jeho Veličenstva císaře a krále Karla I. zůstane pro národy říše vždy posvátným. Tato zcela mimořádná a řídká příležitost nabádá k činům jež zůstanou nejen blahou vzpomínkou v útlých srdcích dětských na letošní památný rok, ale zůstanou spolu povzbuzujícím příkladem k podobným snahám i v budoucnosti.
    Dne 2.května 1917 konána byla na zdejší škole holdovací stromková školní slavnost, při níž řídící učitel vyložil vhodným způsobem význam této slavnosti a pak zasazeny byly žactvem 2 lípy na zdejším náměstí u kaple, které zůstanou vzácnou památkou na tento velevýznamný rok."
 

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DNE 28.4.2008
naleznete ZDE

 

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2007
provedl Krajský úřad Středočeského Kraje, jeho Zprávu naleznete ZDE

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DNE 14.4.2008
naleznete ZDE

 

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE, ve zkratce
   
27.dubna 2008, v neděli ve 13:30, se v Louňovicích pravděpodobně uskuteční, možná exhibiční, utkání dívčích fotbalových družstev Kamberka a Louňovic
    Tak teď už je to jisté, fotbalové utkání se nekonalo, Kamberk prý nedal dohromady družstvo fotbalistek :-(
    12.července 2008, v sobotu, proběhne v Kamberku velká oslava u příležitosti 130.výročí založení hasičského sboru. Sledujte stránky hasičského sdružení  
    26.července 2008, v sobotu o pouti, se bude v Kamberku konat už 3.ročník "Setkání rodáků". Program bude upřesněn.

 

POZVÁNKA NA BRIGÁDU
   
Všechny, kdo mají chuť podílet se na zlepšení vzhledu Kamberka, zve Občanské sdružení rodáků a přátel Kamberka v sobotu 3.května v 8 hodin na brigádu. Sraz je před školou.

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE "RODÁKŮ" A PŘÁTEL KAMBERKA
   
konané dne 5.4.2008 naleznete ZDE.

 

VÝLOV RYBNÍKA, druhá fáze ...
   
Po čtvrtečním, ne příliš úspěšném výlovu, se v neděli 30.3.2008 konalo pokračování. Voda klesala pomalu, a tak rybáři přistoupili k vyndání mříže, přes kterou protéká voda a která zabraňuje úniku ryb. Souběžně s tím podnikli zátah sítí. Ryb bylo tentokrát o něco víc a na své si přišli i "čapíci" ve vývaru.
Podle neoficiálních informací by práce na odbahnění a opravě rybníka měly být realizovány a dokončeny ještě v letošním roce.

 

NATURA 2000 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
   
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal Veřejnou vyhlášku číslo 42270/2008/KUSK - Oznámení možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality . Její text naleznete ZDE . Z našeho regionu se vyhláška týká lokality Vlašimská Blanice a Hadce u Hrnčíř.

 

OPRAVA RYBNÍKA V PŘEDBOŘICÍCH
   
V sobotu 29.března 2008 se sešli členové Sboru dobrovolných hasičů Kamberk (který má rybník od obce v pronájmu) společně s obyvateli Předbořic a pod vedením Josefa Procházky mladšího provedli zpevnění břehů velkého rybníka na návsi v Předbořicích. Materiál dodala obec, ruku k dílu přiložili výše uvedení.  SDH Kamberk před 14 dny o víkendu zorganizoval brigádu také na rybníku Podhorník - vyřezávali náletové dřeviny a natírali zábradlí. Poděkování patří všem za aktivní přístup k údržbě společného majetku.

 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
   
Příští jednání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 14.dubna.

 

SCHŮZE "RODÁKŮ" A PŘÁTEL KAMBERKA
   
V sobotu 5.dubna v 18 hodin se ve škole uskuteční schůze Občanského sdružení rodáků a přátel Kamberka. Žádáme všechny, kteří ještě nemají zaplacené členské příspěvky, aby tak učinili nejpozději na této schůzi. Na programu schůze je mimo jiné příprava Setkání rodáků, které se koná o pouti každý druhý rok.

 

VÝLOV RYBNÍKA
   
Ve čtvrtek 27.března 2008 proběhl výlov Kamberského rybníka. Už od lehce zasněženého rána  se na hrázi scházeli přihlížející ...

    ... pozorovali rybáře, kteří pomocí podložní sítě "zatáhli" loviště, do sítě se kromě ryb dostalo bohužel také velké množství bahna, takže rybářům na lodích trvalo několik hodin, něž bahno ze sítě "vyprali" ...

    ... na hráz mezi tím přijela nákladní auta s bednami pro odvoz ryb, na rozmočené a nezpevněné hrázi jim musel pomáhat traktor ...

    ... v průběhu výlovu sbírali pracovníci ČSOP Vlašim v bahně škeble (údajně "velevruby") a přemísťovali je do řeky Blanice nad i pod rybník, z nedalekého areálu chtěli družstevníci pravděpodobně pozdravit účastníky výlovu pomocí kouřových signálů ...

    ... a nakonec se všichni dočkali ryb, i když bohužel ne v očekávaném množství a velikosti, s nakládkou pomáhala moderní technika ...

    ... nyní zůstane rybník nějakou dobu částečně nebo úplně vypuštěn, bude probíhat oprava hráze, výpustního zařízení a odbahnění.

(vloženo 27.3.2008)

 

ÚKLID OKOLÍ KAMBERKA
   
Členové Občanského sdružení rodáků a přátel Kamberka postupně od ledna do března provedli úklid okolo silnice od hranice kraje až po tábor ve Smršťově. Celkově bylo sebráno asi 25 pytlů odpadu. Většinou se jednalo o odpadky vyhozené za jízdy z aut - lahve, plechovky, krabičky od cigaret, obaly od potravin, ale mezi odpadem byly například i 2 kanystry zemědělské chemie a pytel částí vyřazených elektrorozvaděčů. Chci tímto všechny požádat - když na svých vycházkách po okolí najdete nějaký nepořádek nebo odpadek - odneste ho prosím domů do popelnice.  Z pořádku v okolí budeme mít radost všichni :-)
(vloženo 27.3.2008)

 

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ K PORAŽENÉ LÍPĚ
    Věc s poraženou lípou na Městečku se má asi tak: Obec žádala o dotaci asi 70 tisíc na úpravu veřejné zelené v obci (tuto dotaci následně získala). Součástí žádosti o dotaci byl návrh budoucí výsadby a úpravy zeleně. V tomto plánu, který obecní zastupitelstvo schválilo, jsou na místo 2 lip vedle čekárny na Městečku navrženy květinové záhony. Obec vyvolala správní řízení na poražení uvedených 2 lip. Na doporučení ČSOP byla zachována lípa vlevo od čekárny, která je zdravá. S poražením lípy vpravo byl vysloven souhlas, neboť  " ... dle posudku dřeviny z předběžného místního šetření se jednalo o do budoucna neperspektivní strom, který byl před cca 8 lety nevhodně ořezán hlavovým řezem. Strom měl vytvořené velké množství výmladků různé tloušťky, které byly již vzájemně srostlé, což v budoucnu při růstu stromu předpokládá riziko vniku patogenu a vzniku hniloby ve větvení, což vede k problémům s vylamováním větví“. Obrázek pařezu lípy ukazuje, že kmenu už byl hnilobou zasažen. Na místě poražené lípy vznikne květinový záhon.
Lípa je poražená, plakat nad rozlitým mlékem nepomůže. Pro obecní zastupitelstvo nechť je intenzita a množství nesouhlasných reakcí na poražení stromu signálem do budoucna, že občané si porážení vzrostlých stromů v obci nepřejí.
(vloženo 27.3.2008)

 

 

STALO SE PŘED ...   ... 83 lety - 5.března 1925
   
Euforie ze získání samostatnosti v roce 1918 byla spojena také s protikatolickými postoji (dozvuky popřevratové aktivity Pryč od Říma). V Kamberku se jednalo hlavně o tahanice kolem sochy sv. Jana Nepomuckého z kapličky na náměstí – její spálení a následné zbourání kapličky. Pan farář Václav Širůček vedl v letech 1924 – 1925 neúspěšný boj za záchranu kapličky. Dokument je odpovědí na jeho odvolání proti rozhodnutí o zbourání kapličky.

 

    Z téže doby (1924) je dochován přípis Okresní politické správy v Táboře, který reaguje na stížnost na existenci znaku hrabat Kuenburgů na kostele a faře doporučením „pohlížeti na ně pouze jako na památku poměrů minulých“

 

    Na náměstí stávala kaple sv. Jana Nepomuckého od „starodávna“, jak se prý připomíná již v obecních spisech v letech 1780. (na mapě stabilního katastru z r. 1829 však zakreslená není). Roku 1873 byla na témže místě znovu postavena a 12. října 1873 posvěcena jak svědčí kronika farská str. 8. V červenci 1924 rozhodlo obecní zastupitelstvo, že kaplička bude zbourána. (Na jejím místě měl být postaven pomník padlým, později byl postaven na horní straně náměstí.)  Pan farář namítal, že zrušit kapli chce jen několik komunistů, několik českých socialistů a legionář, že z materiálu udělá svinské chlévy. Odvolával se několikrát až konečný verdikt, souhlas se zbouráním, vydala v březnu 1925 Okresní správa politická v Táboře. 

O tom, že kolem zrušení kapličky se vedla intenzivní debata, svědčí například dochovaný koncept "Vyjádření",  kde  "staří sousedi, parcelníci, členové obecního zastupitelstva a bývalí starostové a představení obce ... " uvádějí argumenty pro zachování kaple.

 

    A že jejich snažení bylo marné, kapli v Kamberku na Městečku dnes již nevidíme.Koncept obecní vyhlášky o zrušení kaple z 8.února 1925 hovoří jasně.

 

    Pamětníků, kteří viděli kapličku na vlastní oči, je dnes již jen pár. Jak vypadala a kde se nacházela můžeme vidět na několika málo dochovaných fotografiích, jsou pravděpodobně z roku 1900 - 1920. Jedná se o výřezy pohlednic prošlých poštou v roce 1907 a 1922.

 

    Ještě před zbouráním kapličky byla zlikvidována socha sv. Jana Nepomuckého. Dne 24.8.1924, v době konaní sokolské zábavy, byla zcizena socha z kapličky a přemístěna na „pískový ostrov“ v řece. Zřejmě byla do kapličky vrácena, protože v noci z 10. na 11.září 1924 byla znovu ukradena a tentokrát bohužel zničena. Podle ústního svědectví, dnes již nežijící rodačky, byla spálena v domě čp. 7. 

    K tomu se můžeme dočíst vzpomínku pana učitele Šimků:
" V Kalači byl ještě jeden domek. Hájenka kde bydlel Babický, o kterém jsem se již zmínil, že se utopil, když se šel přes zamrzlý rybník podívat na svatbu a sestra a matka šli na pomoc a zůstali tam, všichni tři se utopili. Farář Širůček napsal o tom článek, že „Pán Bůh ho potrestal za to, že utopil sv. Jana v rybníce.“

    S kapličkou souvisí také jeho další zápis v "Kronice školy v Kamberce":
" V Kamberce se troubilo na mraky, ještě ve dvaadvacátém ve třiadvacátém roce na triton, který byl přinesen ze Španěl, když se chodilo na pouti ... to chodili procesí až do Španělska, převáželi se potom po moři do Říma, nechali si tam posvětit různé ty mušle a když se hnaly v Kamberce bouřlivé mraky tak slouha vyndal z hedvábného šátku z truhlice triton, šel ze dveří kapličky a troubil proti mrakům a radní mu pomáhali. Proto snad jim říkali hulváti."

 

PORAŽENÉ "OBECNÍ" STROMY
    V únoru byla poražena lípa stojící první v řadě vlevo u silnice v zatáčce směrem na Mladou Vožici. Lípa byla naštípnutá a případným pádem ohrožovala jak komunikaci, tak přilehlé domy. Poslední únorový den byla poražena také lípa na Městečku, vedle autobusové zastávky. Zatím nevím proč byla poražena, ale zdravého stromu který na Městečko patřil je dle mého názoru škoda ....
(vloženo 9.3.2008)

 

FOTOGRAFIE Z PLESU "RODÁKŮ" konaného 23.2.2008

 

STALO SE PŘED ...   ... 209 lety - 23.února 1799
   
Zatím nejstarší zde zveřejněný dokument. Originál se nachází v Okresním archívu v Benešově, ve IV. kartonu obce Kamberk. Dnes je to samostatný list, ale pravděpodobně pochází z nějaké gruntovní knihy. Dokument poskytl Ing.Karel Zachař, s laskavým svolením PhDr. Evy Procházkové, ředitelky archívu. Zkuste ho přečíst (je to česky :-), v následujícím týdnu zveřejním "překlad" a něco málo vysvětlujících údajů. 
(vloženo 22.2.2008)

            A tady je slíbený "překlad" výše uvedeného dokumentu :
            
            Contract
            Dnes níže psaného datum stala se dobrovolná smlouva
            Letha Páně Ao 1799 dne 23 února 
            
            Koupil jest Václav Sláma v městečku Kamberce místo ležící
            dle šenkýřovy zahrádky 70 sáhů vyměřený místo do kvadrátu
            pro vystavení domku od počestné obce při veřejné licitaci
            jak cancelární tak i celého sousedstva pro svého syna Josefa
            za sumu hlavní 50 f rejnských, z toho místa daně dle rozdělení
            reparace při tý licitaci každoročně do obecní kasy skládati
            povinen bude totiž - - - 20 kr
            K tomu též císař. králov. Týmž obecním dílem dle spravedlivého
            uznání na sebe vztahuje.
            
            Tejkaje se otcovského podílu vejš jmenovaného Josefa syna svého
            též popouští k témuž domku od svého domu nazvaným Slámovským
            pod Nrem 30 tím čtvrtým dílem jak polí tak luk, lesa a pastvišťat
            celoprávnímu k užívání a jeho budoucímu vládnutí … 
            otec mu to ponechává za sumu hlavní dva sta zlatých pravim 200 f
            
            Z toho porovnání bude on vejš jmenovaný Josef svý
            sestře Kateřině vypláceti 100 f totiž otcovského podílu
            z toho ale čtvrtého dílu bude povinován nastupujícímu hospodař(i)
            Josef Sláma všechny císař král kontribuce a vrchnostenská
            onera na sebe bere a zavazuje se k tomu též kamberskému
            záduší za zádušní krávy každoročně 4 x 1 platiti povinen
            bude S tím se držitel zavazuje bohabojně pokojně živ
            býti a jak na jednoho měšťana sluší a náleží se choval
            
            Jenž se stalo v domu radním u pana Jakuba Jechoutka ten čas
            držícího úřad purkmistrovský dne a roku vejš psaného 
            
            Vencl Sláma otec                                 Jakub Jechoutek burmistr
            popouštějící                                         Tomáš Nejedlý
            Josef Sláma syn                                    František Dvořák svědek toho
            přijímající                                             Matěj Majzl svědek toho

 

FOTOGRAFIE Z HASIČSKÉHO PLESU
   
konaného 26.1.2008 naleznete ZDE.

 

ZÁPIS A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DNE 28.1. a 11.2.2008
   
(klikněte ZDE na odkaz, dokument se otevře v novém okně)

 

STALO SE PŘED ...   ... 97 lety - 11.února 1911
   
K pozvánce není co dodat, fotografie hotelu je převzata z publikace Václava Zemka "Zlatodůl Roudný u Vlašimi" vydané ČSOP Vlašim v roce 2001. Hotel je v současné době využíván Centrem sociálních služeb se sídlem v Odlochovicích ( více informací o centru zde )
(vloženo 10.2.2008)

 

PLES RODÁKŮ A PŘÁTEL KAMBERKA
   
Občanské sdružení rodáků a přátel Kamberka si Vás všechny dovoluje srdečně pozvat na pravděpodobně poslední ples této sezóny, a to v sobotu 23.února 2008.

 

SCHŮZE RODÁKŮ A PŘÁTEL KAMBERKA
   
Se koná v sobotu 16.2.2008 v 17:00 hodin v budově Obecního úřadu. Prosíme o co největší účast. Bude se projednávat organizační zajištění plesu rodáků, který se uskuteční v sobotu 23.2.2008 v 20:00 hodin v pohostinství u Říhy.
(vloženo 22.1.2008)

 

PLES HASIČŮ
    Přijďte se pobavit, zatancovat si, vyhrát v tombole a zároveň podpořit Sbor dobrovolných hasičů Kamberk!
(vloženo 20.1.2008)

 

STALO SE PŘED ...   ... 81 lety - 22.ledna 1927
   
V tento den se v Kamberku, v hostinci u Semrádů (dnešní čp.7 na Městečku) konal "ples přátel myslivosti z Kamberka a okolí"
(vloženo 19.1.2008)

 

správce stránek: David Šedivý, dsedivy@email.cz, tel.: 728 482 283